Onrechtmatig profiteren door Solexverhuur-texel.nl in gebruik te nemen

01-11-2023 Print this page
IEPT20230822, Hof Amsterdam, Texelcars

Handelsnaamrecht. Vervolg op IEPT20220208. Geen schending artikel 5 Hnw: in hoge mate beschrijvende handelsnamen ten aanzien waarvan over en weer geen verwarring te duchten is. Onrechtmatig handelen bestaande uit het kort voor de beëindiging van de samenwerking met betrekking tot verhuur van solexen op Texel ten behoeve van eigen verhuur van solexen in gebruik nemen van een domeinnaam die zo dicht mogelijk aanligt tegen de handelsnaam van hun concurrent/voormalige samenwerkingspartner.

 

HANDELSNAAMRECHT - BESCHRIJVENDE WOORDEN

 

In deze zaak stellen partijen die solexen verhuren op Texel over en weer dat de ander inbreuk maakt op hun handelsnaam. Appellant diende te bewijzen dat zij solextexel sinds 2011 geruime tijd als handelsnaam heeft gevoerd, onder meer doordat er acht solexen met fietstassen hebben rondgereden. 

 

De door appellant gevoerde handelsnamen ‘solex(verhuur)texel(.nl)’ en de door geïntimeerden gevoerde handelsnaam ‘Solex Texel’ zijn allemaal in hoge mate beschrijvend en voor de hand liggend als namen voor ondernemingen die solexen verhuren op Texel. Ieder moet zich kunnen bedienen van een naam die beschrijvend is voor de producten of diensten die hij aanbiedt. Deze handelsnamen hebben in beginsel geen onderscheidend vermogen.

 

Hoewel de plaatselijke bevolking op Texel het verhuren van solexen mogelijk associeert of ssocieerde met (de onderneming van) appellant] , kan dat niet worden aangenomen voor het relevante publiek. Een publiek dat niet op Texel woont, Texel bezoekt en daar een solex wil huren. Ook als in aanmerking wordt genomen dat appellant in de periode van 2011 tot begin 2018 mogelijk de enige was die solexen verhuurde op Texel, kan dus niet worden aangenomen dat de door appellant gevoerde handelsnamen door inburgering onderscheidend vermogen hebben verkregen.

Voorbeelden van daadwerkelijke verwarring bij het relevante publiek zijn onmiskenbaar toe te schrijven aan het in hoge mate beschrijvende karakter. En vorderingen kunnen over en weer niet op grond van artikel 5 Hnw worden toegewezen. 

 

Kort voor de beëindiging van de samenwerking tussen partijen – die erin bestond dat appellant van 2013 tot begin 2018 solexen verhuurde aan geïntimeerden voor – heeft geïntimeerde namen in gebruik hebben genomen die zo dicht mogelijk aanlagen tegen de handelsnaam van appellant om te profiteren van diens bedrijfsdebiet. Dat is onrechtmatig voor wat betreft de domeinnaam www.solexverhuur-texel.nl.

 

Proceskosten worden gecompenseerd in beide instanties.


IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHAMS:2023:2313