Typeplaatje dient juist om de authenticiteit kraan aan te tonen

06-09-2023 Print this page
IEPT20230830, Rb Gelderland, Light Trucks v Big Machinery

Light Trucks levert bewijs middels foto's dat er sprake is van counterfeit Tadano kraan. De aan haar verkochte kraan is geen origineel. De kraan heeft een ander uiterlijk, omdat deze opnieuw geschilderd is, en onderdelen zijn vervangen, maar wel hetzelfde typeplaatje in het chassis ingestanst heeft. Ontbinding en ongedaanmaking van de prestaties, zoals terugbetalen van de koopprijs. Maar geen teruglevering van de kraan zoals deze is geleverd, van Light Trucks kan niet worden verwacht aanpassingen ongedaan te maken. Proceskostencompensatie conform 21 Rv.

 

MERKENRECHT/COUNTERFEIT - ONTBINDING


Light Trucks was opgedragen te bewijzen dat de kraan die zij in augustus 2020 van Big Machinery heeft gekocht, met daarop vermeld: Tadano, GT-750E-1-B0120 en een serienummer, geen originele Tadano kraan is, maar een counterfeit. 

Big Machinery heeft vervolgens tegen de bewijsstukken van Light Trucks aangevoerd dat de kraan die is te zien op de voornoemde foto’s, een andere kraan is dan de kraan die zij aan Light Trucks heeft verkocht. Als dat zo zou zijn, kan de authenticiteit van de verkochte kraan niet op basis van die foto’s worden onderzocht.

 

Voor de uiterlijke verschillen die Big Machinery heeft geconstateerd tussen de kraan op de foto’s, heeft Light Trucks een afdoende verklaring gegeven: de verschillen zijn het gevolg van werkzaamheden, waaronder het opnieuw schilderen van de kraan en het vervangen van onderdelen. Dat wordt door een Tadano-medewerker bevestigd. Bovendien is de kraan op de foto’s voorzien van het serienummer 622186. Dit nummer staat blijkens de foto’s op het typeplaatje en is gestanst in het chassis. Dit nummer komt overeen met de verkoopdocumentatie van Big Machinery. De kraan op de foto’s is dezelfde is als die is geleverd aan Light Trucks.

 

Het verweer van Big Machinery dat het feit dat het typeplaatje niet klopt, niet wil zeggen dat de kraan een counterfeit is, gaat niet op. Een typeplaatje dient juist om de authenticiteit aan te tonen en om de geschiedenis van de kraan te kunnen herleiden naar de fabriek. 

 

De conclusie luidt dan ook dat dat de kraan geen originele Tadano is, maar een counterfeit. De zaak beantwoordt daarmee niet aan de overeenkomst, omdat een andere zaak is geleverd dan met Light Trucks is overeenkomen. Buitengerechtelijk juist ontbonden en ongedaanmaking van reeds verrichte prestaties.

 

Big Machinery heeft verzocht te bepalen dat zij pas gehouden is de koopsom terug te betalen als Light Trucks de kraan heeft terug geleverd in een zodanige staat als waarin de kraan is geleverd, reguliere slijtage als gevolg van normaal gebruik daargelaten. De rechtbank voldoet niet aan dit verzoek, nu hierover geen vordering is ingesteld. Het strekt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te ver om van Light Trucks te verlangen dat zij aanpassingen die zij aan de kraan heeft laten verrichten, ongedaan maakt. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2023:4884