Staking merk en octrooiinbreuk medisch hulpmiddel voor intravitreale injectie

22-01-2024 Print this page
IEPT20230906, Rb Den Haag, Sharpsight v Medical Workshop

Sharpsight, houdster van octrooi medisch hulpmiddel intravitreale injecties verkrijgt stakingsbevel tegen voormalig licentienemer Medical Workshop voor merkinbreuk en octrooiinbreuk. Opeising van octrooi door Medical Workshop vanwege (mede)aanspraak omdat het octrooi in samenwerking zou zijn gemaakt. Slaagt echter niet. 

 

MERKENRECHT - OCTROOIRECHT

 

Sharpsight/Gonçalves is houder van octrooien voor een medisch hulpmiddel voor intra-vitreale injecties, dat wil zeggen injecties in het glasachtig lichaam van het oog, voorzien van een hypodermische naald. Medical Workshop is leverancier op het gebied van medische oogheelkunde.

 

Op enig moment is de naam waaronder het product werd aangeboden gewijzigd van naam Invitrea in InVitria. Deze aanduiding is uitsluitend tussen partij gebruikt. De samenwerking werd in een licentieovereenkomst vastgelegd. In deze procedure berichten partijen elkaar over en weer van wanprestatie, merkinbreuk en een veelheid aan 'ander onrechtmatig handelen'.

 

Sharpsight vordert met succes een inbreukverbod op EP425 en op NL357.

 

Medical Workshop eist in reconventie (gedeeltelijk) het geregistreerde octrooi NL410, en de Europese octrooiaanvrage met prioriteit NL410, op. Zij legt daaraan art. 13 ROW ten grondslag dat ze (mede)aanspraak heeft omdat het een uitvinding in samenwerking zou zijn. Door te volstaan met het vergelijken van twee figuren zonder enig verband te leggen met de uitvinding zoals belichaamd in conclusies, is het voor de rechtbank onmogelijk een oordeel te geven over de mogelijke bijdrage van Medical Workshop en of dit mede-eigendom van de octrooiaanvrage rechtvaardigt.

 

Medical Workshop wordt bevolen om het InVitria-merk 2009 en UK-afsplitsing over te dragen. Stakingen van merkinbreuk en octrooiinbreuk worden bevolen.

 

Kopie oorspronkelijk vonnis.