Een pakhuis op Google Streetview bewijst niet een stabiele aanwezigheid in de EU

21-09-2023 Print this page
IEPT20230908, Rb Den Haag, Trespa v ASD Laminat

Uniemerk TOPLAB vordert staking van Turkse LABTOP voor oppervlaktematerialen. Er is pan-Europese bevoegdheid voor de voorzieningenrechter, omdat ASD geen stabiele aanwezigheid van een vestiging heeft in de EU. Een Italiaans pakhuis hebben is onvoldoende. Artikel 125 lid 2 UMVo. Gedaagde maakt met gebruik van teken LABTOP en LAB TOP inbreuk op TOPLAB-merken van eiseres. Gebrek aan belang om ®-icoon te verbieden. Staking en recall bevolen.

 

MERKENRECHT - ONTVANKELIJKHEID

Trespa is een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling van architectonische plaatmaterialen. Zij is houdster van TOPLAB-Uniewoordmerken. 

ASD Laminat is een bedrijf dat decoratief laminaat en andere oppervlaktematerialen produceert en op de markt brengt. Eén van de producten is een oppervlaktemateriaal bestemd voor toepassing in chemische, medische, wetenschappelijke of cosmetische sectoren. Deze producten brengt zij onder de namen LABTOP of LAB TOP op de markt. 


Trespa meent dat ASD Laminat noch woonplaats noch vestiging in de EU heeft en daarom dat zij haar Uniemerkrechtelijke onderdelen van de vordering moet voorleggen aan de rechterlijke instantie van de lidstaat waar Trespa haar woonplaats heeft. Dat ASD een pakhuis heeft in Italië wat te zien is op Google Streetview, betekent niet dat zij beschikt over een vorm van werkelijke en stabiele aanwezigheid van waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht en dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van de moedermaatschappij. Deze rechtbank is bevoegd op grond van 125 UMVo.

 

Het relevante publiek zal van de merken en tekens een onvolledige herinnering hebben en deze veelal niet naast elkaar zien. Om die reden kan, bij het zien van de ASD-Tekens LAB( )TOP, die bestaan uit overeenstemmende woordelementen in omgekeerde volgorde, denken aan de TOPLAB-Merken.

 

Er is een gebrek aan belang om ook een verbod op misleidend gebruik ®-icoon te vorderen nu zij het gebruik moet staken.

 

Stakingsbevel wordt gegeven, tevens een recall en ASD wordt veroordeeld in de proceskosten €15.839.

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBDHA:2023:13590