Verdere doorontwikkeling Usemate na verkoop en terug-licentiëring is geen inbreuk

10-10-2023 Print this page
IEPT20230927, Rb Amsterdam, PayingIT v Workrate

Geen sprake van tekortkoming in de koop- en licentieovereenkomst: de auteursrechten op de Workstate-software zijn niet verkocht, slechts de Usemate-software is verkocht aan PayingIP en terug-gelicenseerd aan Workrate. Geen schending van de non-concurrentiebedingen door gebruik en commerciële exploitatie door Workrate. Geen schending van de non-concurrentiebedingen door gebruik van Klassenet door KlasseStudent.

AUTEURSRECHT - LICENTIES


De bestuurders zijn aandeelhouders en vormen het bestuur van Workrate, zij heeft een softwarepakket laten ontwikkeling voor het inplannen van personeel en administratie. Later hernoemd tot Usemate. Partijen traden in onderhandeling over de verkoop van de aandelen in Usemate B.V. en softwareauteursrechten aan vennootschappen en het terug-licenseren aan Workrate. In kort geding (IEPT20200527) werd Workrate veroordeeld tot overdracht van de auteursrechten aan PayingIP om niet.

 

Slechts de Usemate-software (voorheen Workmate) is verkocht aan PayingIP en is terug-gelicenseerd aan Workrate. Partijen hebben zelf de opvatting dat partijen vanaf de auteursrechtenoverdracht ieder hun eigen software ontwikkelen: PayingIP voor personeelszaken en Workrate voor beveiliging.

Workrate is dus auteursrechthebbende gebleven van de beveiligingssoftware Workstate, en zij pleegt geen inbreuk op het auteursrecht van PayingIP voor zover het gaat om de overgedragen softwaremodules van Usemate die zien op de functionaliteiten ‘interfaces’, ‘rechtenbeheer’ en ‘instellingenbeheer’.

 

KlasseStudent verkreeg een kopie van de software om deze afzonderlijk door te ontwikkelen tot Klassenet. Zij heeft een oude versie van de Usemate-software verder ontwikkeld. Het is twijfelachtig of KlasseStudent onder de letterlijke bewoordingen van de overeengekomen definitie van groepsmaatschappij valt. Dit kan echter in het midden blijven omdat zij buiten het non-concurrentiebeding valt. Toen navraag werd gedaan of er iets voor KlasseStudent moest worden geregeld, werd dat ontkennend beantwoord in de veronderstelling dat dat onder de groepsmaatschappij zou vallen.

 

De vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20230927, Rb Amsterdam, PayingIT v Workrate


ECLI:NL:RBAMS:2023:5923