Geen onthouding van beslaglegging parallelimporteur hangende bodemprocedure

10-11-2023 Print this page
IEPT20231003, GHvJ, PriceSmart v MHCS

Een parallelimporteur op Aruba handelt in flessen champagne waarvan de identificatiecode is verwijderd. De merkhouder van de betreffende champagne heeft conservatoir beslag laten leggen ten laste van de parallelimporteur en is vervolgens een bodemprocedure gestart. Het beslag is opgeheven na het stellen van een bankgarantie. De parallelimporteur wil nu dat de merkhouder zich gedurende de bodemprocedure onthoudt van beslaglegging. De merkhouder heeft dat niet willen toezeggen en de rechter in eerste aanleg heeft een daartoe strekkende vordering van de parallelimporteur in kort geding afgewezen. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

MERKENRECHT - BESLAGLEGGING
 

De vraag of PriceSmart met het verhandelen van de gedecodeerde flessen champagne waarop beslag gelegd is geweest, inbreuk maakt op rechten van MHCS dan wel anderszins onrechtmatig handelt, zal moeten worden beantwoord in de bodemprocedure. 

 

PriceSmart wil nu dat MHCS zich van verdere beslaglegging onthoudt. MHCS heeft dit niet willen toezeggen, maar heeft er ook niet mee gedreigd. Het verbod zoals door PriceSmart primair gevorderd is naar het oordeel van het Hof te algemeen en te verstrekkend. Op voorhand kan immers niet worden uitgesloten dat zich situaties voordoen waarin PriceSmart met het verhandelen van gedecodeerde flessen Moët & Chandon inbreuk maakt op merk- of auteursrechten van MHCS, of anderszins onrechtmatig handelt.

 

De omstandigheid dat beslaglegging voor PriceSmart (al dan niet tijdelijk) negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij het betalen van leveranciers en salarissen van werknemers, is geen reden voor een beslagverbod. Zo hier al schade uit voortvloeit, wat in deze procedure tussen partijen niet vaststaat, dan is het aan de bodemrechter om te beslissen of MHCS hiervoor aansprakelijk is. Er is geen aanleiding om vooruitlopend op de uitkomst van de bodemprocedure van MHCS te verlangen dat zij daarvoor zekerheid stelt.

 

Het Hof bevestigt het vonnis waarvan beroep.

 

ECLI:NL:OGHACMB:2023:212