Bewijsopdracht of Kavegas zelf flessen Antargaz heeft gevuld

09-02-2024 Print this page
IEPT20231025, Rb Den Haag, Antargaz v Kavegas

Antargaz verdenkt Kavegas ervan dat zij gasflessen vullen voorzien van het Antargaz merk. Of de verkoper zelf de gasflessen heeft nagevuld en/of van de vervalste zegels voorzien, is nog niet bewezen en krijgt Antargaz een bewijsopdracht. De gevorderde inzage ex art. 843a Rv in het gelegde bewijsbeslag wordt gegeven.

MERKENRECHT
 

Antargaz heeft een eigen vullocatie alwaar de lege flessen worden gevuld, gecontroleerd en vervolgens gedistribueerd. Kavegas handelt in gasflessen voor de particuliere en de zakelijke markt. Zij beschikt ook over een vulstation.

 

Antargaz ontdekte dat er Antargaz Flessen in omloop waren met een zegel dat vrijwel niet te onderscheiden is van haar eigen originele zegel. Zij heeft daar een bedrijfsrecherchedienst op gezet, die diverse proefaankopen deden. Een medewerker van Kavegas liet weten dat zij geen flessen mogen vullen, maar wel omruilen; vervolgens kreeg deze een fles mee die was voorzien van een vervalst zegel.

 

De vraag of Kavegas zelf Antargaz Flessen heeft gevuld en/of heeft voorzien van Vervalste Zegels, dan wel bewust heeft gehandeld in inbreukmakende gasflessen is relevant om te kunnen vaststellen of sprake is geweest van toerekenbaarheid en eventueel ook kwade trouw aan de zijde van Kavegas. De rechtbank zal Antargaz daarom opdragen te bewijzen dat Kavegas de Antargaz Flessen heeft nagevuld en/of dat zij de Vervalste Zegels heeft aangebracht, althans dat zij wist of redelijkerwijs moest weten dat zij handelde in gasflessen die waren nagevuld en/of voorzien van een Vervalst Zegel.

 

Het is inherent aan het merkenrecht dat het de mededinging beperkt. Echter Kavegas wordt niet feitelijk geweerd van het verhandelen van de Antargaz flessen, mits zij over de nodige vergunning beschikt zoals iedere handelaar.


In de hoofdzaak wordt Antargaz opgedragen te bewijzen dat Kavegas de flessen heeft gevuld en/of voorzien van een vervalst zegel of dat zij wist dat zij handelde in gasflessen die waren nagevuld/voorzien van vervalst zegel. In het incident wordt Kavegas veroordeeld tot het verlenen van toestemming tot verstrekken van afschrift en kopieën van de in beslag genomen documenten, data en het monster


ECLI:NL:RBDHA:2023:16131