Wederverkoop via Ticketswap mag, gebruik Ticketswap-logo om misstand aan de kaak te stellen mag ook

15-11-2023 Print this page
IEPT20231114, Rb Amsterdam, Free your mind v Ticketswap

In conventie: Free your Mind heeft geen spoedeisend belang: Free Your Mind kan betoog, zij last heeft van (door)verkoop van tickets en dat zij daardoor aanzienlijke schade lijdt, niet onderbouwen. Geen wanprestatie van doorverkopers: kopers van Free Your Mind tickets aanvaarden enkel de algemene voorwaarden van TIBBAA, de ticketverkoper, waaruit niet blijkt dat doorverkoop van tickets niet is toegestaan. Geen oneerlijke handelspraktijk: Free Your Mind is geen consument en dus komt haar geen beroep toe op artikel 6:193b BW. Geen merkinbreuk of inbreuk op IE-rechten: Free Your Mind geen merkhouder en al was zij dat wel kon zij geen beroep doen op haar merkenrecht vanwege uitputting. In reconventie: geen inbreuk op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE: de vrijheid van meningsuiting van Free Your Mind om een misstand aan de kaak te stellen prevaleert boven het commerciële belang van Ticketswap als merkhouder.

MERKENRECHT - UITPUTTING

 

Free Your Mind organiseert sinds 2004 festivals, waaronder een langlopend technofestival onder de naam Free Your Mind. Ticketswap biedt sinds 2012 een online platform aan voor kopers en verkopers van tickets en faciliteert ook de verkoop van kaartjes voor festivals van Free Your Mind.

 

Free Your Mind vordert dat Ticketswap stopt met de (weder)verkoop en een overzicht van de tickets die zijn verhandeld via het platform. Op Instagram plaatst Free Your Mind het logo van Ticketswap met een rode streep erdoor met als beschrijving dat toegang tot feesten tegen betaalbare toegangsprijzen niet via Ticketswap kan. 

 

Free Your Mind betoogt wel dat zij last heeft van (door)verkoop van tickets van Free Your Mind festivals – en dat zij daardoor zelfs aanzienlijke schade lijdt – maar geeft geen enkel concreet voorbeeld dat dat betoog ondersteunt. Free Your Mind heeft het (spoedeisend) belang bij haar vorderingen in dit kort geding aldus onvoldoende handen en voeten gegeven. Reeds hierop stuiten de vorderingen van Free Your Mind af.

 

Wanprestatie?
Er zijn algemene voorwaarden van toepassing, echter de op de website genoemde FAQ maken geen onderdeel uit bij de aanvaarding. De algemene voorwaarden heeft Free Your Mind ook niet in het geding gebracht, en het is dus maar de vraag of die er zijn en onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen Free Your Mind en degene die een ticket koopt.

 

Onrechtmatige handelspraktijk
Artikel 6:193b BW verbiedt inderdaad oneerlijke handelspraktijken, maar jegens een consument. Free Your Mind is geen consument en haar komt dus ook geen beroep toe op deze bepaling. 

 

IE-rechten
Free Your Mind is niet de merkhouder, dat is R&S Events B.V., maar zou zij wel merkhouder zijn, dan geldt de uitputtingsleer van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Het beroep op slaafse nabootsing en parasitaire aanhaking wordt gepasseerd nu Free Your Mind dit geheel niet heeft onderbouwd.


Reconventionele vordering
Free Your Mind heeft geen ongerechtvaardigt voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen. Zij heeft het beeldmerk van Ticketswap niet gebruikt “ter onderscheiding van waren of diensten”.

 

Aannemelijk is dat het gebruik van het beeldmerk van Ticketswap in deze context afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Free Your Mind heeft het merk van Ticketswap gebruikt bij het uiten van haar mening over resellplatformen met een oproep tot het meewerken aan een onderzoek naar ticketfraude. De vrijheid van meningsuiting van Free Your Mind moet in dit geval als ‘geldige reden’ echter prevaleren boven het commerciële belang van Ticketswap als merkhouder.

 

Het is weliswaar niet noodzakelijk om het Ticketswap-beeldmerk te gebruiken om haar boodschap te brengen, maar dat is niet voldoende om het gebruik op deze manier te verbieden. Relevant is dat uit het begeleidende bericht blijkt dat Free Your Mind een misstand aan de kaak wil stellen. Zij wijt dit aan zwarthandel en oplichting op ticketresellplatforms zoals Ticketswap, en roept op om mee te werken aan een onderzoek daarnaar. Niet aannemelijk is dat de aantasting van de reputatie van het Ticketswap merk zodanig ernstig is (dat Ticketswap hierdoor schade lijdt is vooralsnog niet gesteld of gebleken), dat het merkenrecht van Ticketswap in dit geval maakt dat het recht op vrijheid van meningsuiting van Free Your Mind dient te worden beperkt. 

 

Vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20231114, Rb Amsterdam, Free your mind v Ticketswap

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:7216