Hof: Undercover-uitzending over ontuchtelijke rijschoolhouder mag doorgaan

10-01-2024 Print this page
IEPT20231124, Hof Amsterdam, Noordkaap
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

Undercover-uitzending over ontuchtelijke rijschoolhouder mag doorgaan, geen uitzonderlijke omstandigheden waardoor aan artikel 7 lid 2 Grondwet voorbij kan worden gegaan: dat als gevolg van uitzending bekendheid van [appellant] zal toenemen is niet aannemelijk. Vertonen van de beelden van verborgen camera leidt op zichzelf niet tot extra schade.
 

PUBLICATIE & PRIVACY 
 
Het geschil van partijen heeft betrekking op een voorgenomen uitzending van het door Noordkaap geproduceerde programma ‘Undercover in Nederland’ waarin onder meer aandacht wordt besteed aan (beweerde) misstanden in de rijschoolwereld. Daarin zullen onder meer met een verborgen camera gemaakte beeldopnames van X worden getoond. X vordert diverse voorzieningen die ertoe strekken dat uitzending van het beeld- en geluidsmateriaal dat op hem betrekking heeft wordt verboden, althans dit beeld- en geluidsmateriaal zodanig wordt aangepast dat hij geheel onherkenbaar is. De voorzieningenrechter IEPT20231110 heeft de vorderingen van afgewezen.

 

Daarvoor is redengevend dat niet aannemelijk heeft gemaakt dat zich in dit geval zodanige uitzonderlijke omstandigheden voordoen dat aan het bepaalde in artikel 7 lid 2 Grondwet voorbij kan worden gegaan. Zelfs als de inzet van de verborgen camera disproportioneel was volgt daaruit, gelet op de bijzonderheden van dit geval, niet zonder meer dat de uitzending op voorhand verboden dient te worden.


In de herhaalde inzet van verborgen camera in combinatie met de valse identiteit van leerling en haar neef, het infiltreren in besloten ruimtes en het voorgenomen gebruik in de uitzending van de opnames, ziet X een poging tot uitlokking. De undercoveracties, ook al zouden deze onrechtmatig zijn, rechtvaardigt in dit geval niet een verbod vooraf op de uitzending.

 

Dat niet ook het lichaam van (met name in verband met zijn lengte en kleding) is geblurred noch zijn stem is vervormd en dat zijn auto (met geblurred kenteken) in beeld komt, leidt in de gegeven omstandigheden niet tot een ander oordeel.

 

Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.
 

IEPT20231124, Hof Amsterdam, Noordkaap

Kopie oorspronkelijke uitspraak