Decoderen van merkflessen zijn minimale ingrepen in het uiterlijk flessen

01-12-2023 Print this page
IEPT20231127, GiEA Curaçao, Hennessy v Penha

Houders van internationaal bekende merken cognac, champagne en wodka richten zich tegen Curaçaose winkeliers die flessen te koop aanbieden waarvan de door de merkhouders aangebrachte identificatienummers zijn verwijderd. Met verwijzing naar en in aansluiting op eerdere uitspraken van het gemeenschappelijk hof van justitie en de Hoge Raad, oordeelt het gerecht dat de merkhouders geen gegronde redenen hebben om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van gedecodeerde flessen, waarbij betekenis toekomt aan het door de lokale wetgever gehechte belang aan vrije parallelhandel, die door de identificatienummers kan worden belemmerd. Ook auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen zijn volgens het gerecht niet aan de orde.

MERKENRECHT - AUTEURSRECHT

 

De identificatienummers worden ook wel beschouwd als een belemmering voor de (parallel)handel in deze producten en worden daarom soms ergens in de verkoopketen – door anderen dan Hennessy en Penha – verwijderd.

 

De methode voor verwijdering identificatienummer variëren door met een naald wordt een gaatje gemaakt in de folie om de flessenhals en wordt een vloeistof aangebracht die de op de buitenkant van de flessenhals aangebrachte code doet verdwijnen, de aan de voet van de fles in het glas gegraveerde code wordt weggeslepen of de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje. 

 

Hennessy hebben niet met onafhankelijk onderzoek onderbouwd dat de vloeistof waarmee het nummer van de flessenhals van de cognacflessen wordt verwijderd een (voor de gezondheid) nadelige uitwerking heeft op product of consument. Datzelfde geldt voor het door Hennessy genoemde ontploffingsgevaar van flessen waarvan het nummer is weggeslepen, dit laatste mede in het licht van de tegenwerping van Penha dat ‘hele liefdesbrieven’ in Moët & Chandon-flessen plegen te worden gegraveerd.

 

Voorts is er naar het oordeel van het gerecht geen sprake van relevante wijzigingen in de maatschappelijke opvattingen of omstandigheden die zich sedert de Diageo-rechtspraak hebben voorgedaan en die tot afwijking dwingen.

 

Hennessy c.s. zeggen steun te vinden voor een tegengestelde opvatting in de niet gepubliceerde uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten van 2 december 2022 (SXM2022-1216) in een opheffingskortgeding naar aanleiding van een door MHCS ten laste van een (andere) winkelier gelegd beslag. Daargelaten dat één zwaluw nog geen zomer maakt, blijkt uit dat vonnis niet dat de Diageo-rechtspraak in de beoordeling is betrokken, laat staan dat bedoeld is daarmee te breken.


Dat de minimale ingrepen in het uiterlijk van de flessen kunnen worden aangemerkt als een relevante wijziging als bedoeld in artikel 25 lid 1 Auteursverordening en daarom als een inbreuk op het auteursrecht, hebben Hennessy c.s. niet onderbouwd en vermag het gerecht niet in te zien. In het midden kan daarom blijven of die ingrepen hebben plaatsgehad in auteursrechtelijke beschermde (delen van) werken.

Vorderingen worden afgewezen.


ECLI:NL:OGEAC:2023:309