Geen aanwijzing dat door de Staat vernietigde partij inbreukmakende schoenen aan Fairview toebehoorde

20-12-2023 Print this page
IEPT20231212, Hof Den Haag, Fairview v Staat

Incident. Verzoek om voorlopig deskundigenonderzoek naar schoenen die volgens verzoekster geen merkinbreuk zouden maken. Hof wijst het verzoek af wegens onvoldoende belang. Fairview zou de partij van 12.500 paar schoenen vóór inbeslagname hebben doorverkocht.

MERKENRECHT - DESKUNDIGENBERICHT

De Staat heeft een partij schoenen vernietigd, omdat deze schoenen inbreuk zouden hebben gemaakt op het merk Converse, welk merkrecht in 2014 toebehoorde aan Nike. Volgens Fairview zijn daarbij ten onrechte ook 12.500 paar schoenen vernietigd die aan haar toebehoorden. Deze schoenen zouden namelijk geen inbreuk maken. Fairview vorderde dat het hof een voorlopig deskundigenonderzoek (zie tussenarrest ECLI:NL:GHDHA:2023:1309) gelast waarin de resterende schoenen worden onderzocht.

 

Er zijn sterke aanwijzingen dat Fairview geen eigenaar meer was van de partij schoenen op het moment van inbeslagname daarvan. Fairview is op 6 november 2014 eigenaar geworden van 12.500 paar schoenen, maar heeft zij die schoenen op 27 november 2014 – dus vóór de inbeslagname van de partij schoenen op 3 december 2014 – verkocht aan Global Marketing & Trade. De Staat heeft zich hierbij onder meer beroepen op een in eerste aanleg door Fairview overgelegde factuur waaruit die verkoop aan Global Marketing & Trade volgens hem zou blijken.

 

Het hof oordeelt dat Fairview onvoldoende belang heeft bij een voorlopig deskundigenonderzoek, omdat het hof er in dit incident niet vanuit kan gaan dat Fairview eigenaar was van de 12.500 paar schoenen op het moment van inbeslagname daarvan.

 

ECLI:NL:GHDHA:2023:2341