ER Capital heeft geen klanten en dus geen belang bij provisionele vorderingen

04-01-2024 Print this page
IEPT20231213, Rb Rotterdam, ER Capital v Risq

Afwijzing van drie provisionele vorderingen met betrekking tot onrechtmatige concurrentie: een verbod om (voormalige) klanten te benaderen, een gebod om geheimhouding te betrachten en een gebod om afschriften te verstrekken. ER Capital heeft geen klanten meer en dus geen belang.


IE-HANDHAVING - BEDRIJFSGEHEIMEN

 

Risq en dga (opdrachtnemer) zijn tekortgeschoten in de nakoming van die verbintenis, althans hebben zij onrechtmatig gehandeld jegens ER Capital door tijdens de duur van de opdracht concurrerende activiteiten voor te bereiden en uit te voeren. Te weten het op grote schaal benaderen van de klanten van ER Capital met als doel en resultaat de beëindiging van hun klantrelatie bij ER Capital. Hierbij hebben Risq en de dga hun contractuele geheimhoudingsplicht geschonden en vertrouwelijke informatie gedeeld met een nieuwe opdracht/werkgever.

 

Vorderingen zijn ingesteld op grond van artikel 223 Rv, artikel 5 Wet bescherming bedrijfsgeheimen en opvraging van stukken vindt mede haar grondslag in artikel 843a Rv.

 

De conclusie is dat ER Capital het door hen gestelde bestaan van een nabetalingsverplichting onvoldoende hebben aangetoond. De provisionele vordering onder (i) zal dan ook wegens gebrek aan belang worden afgewezen.

 

ER Capital heeft geen klanten meer. Er valt niet goed in te zien wat voor belang ER Capital nog heeft bij een voorlopige voorziening. Er kan immers geen sprake zijn van dreiging dat Risq in strijd met hun contractuele geheimhoudingsplicht vertrouwelijke gegevens van klanten gebruiken. Deze gegevens zijn inmiddels al in het bezit van Bustelberg of firma Weijerman.

 

Een vordering op de voet van artikel 843a Rv heeft naar haar aard een definitief karakter en kan daarom niet gelden voor slechts de duur van een procedure. De informatie-uitwisseling na inzage of afschrift kan immers niet ongedaan worden gemaakt. Reeds om die reden wordt de vordering onder (iii) afgewezen.

 

De provisionele vorderingen van ER Capital worden afgewezen.


ECLI:NL:RBROT:2023:11768