IoLite-vision geen inbreuk, geen alleenrecht op de kleur paars voor op website

18-01-2024 Print this page
IEPT20231219, Rb Den Haag, Vision Light Tech v IoLite-vision

VLT vordert staking op inbreuk op het door VLT gehouden Benelux-merk met de handelsnaam IoLite-vision en de kleur paars op de website. Er is geen merkinbreuk, geen handelsnaamrechtinbreuk. Geen onrechtmatige daad door de 'look and feel' door op de website onnodig veel overeenkomst met VLTs website. Er is geen alleenrecht op de kleur paars en er is ruim voldoende afstand genomen tot het ontwerp.
 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Er is soortgelijkheid van waren of diensten, namelijk advies en verkoop van optische artikelen, meer in het bijzonder machine vision systemen. Een visuele vergelijking leidt tot de conclusie dat er voorshands sprake is van een zeer geringe mate van overeenstemming.
 

Visueel krijgt het woord ‘IoLite’ door het gebruik van twee hoofdletters (de ‘I’ en de ‘L’) extra nadruk, temeer omdat het woord ‘vision’ zonder hoofdletter wordt geschreven. De gebruikte lettertypes stemmen ook niet overeen. De enige visuele gelijkenis tussen de woordelementen in het Merk en die in het IoLitelogo is het gebruik van het als zodanig herkenbare woord ‘vision’. Auditief is de volgorde van woordelementen 'vision' en 'light/Lite' omgekeerd en nemen de woorden een andere positie in. Mede hierdoor is het ritme van het vier lettergrepen tellende Merk anders dan dat van het vijf lettergrepen tellende IoLite-logo. Begripsmatig komt enkel het woord vision overeen.


Handelsnaamrechtelijk geen inbreuk.


Omdat de ‘look and feel’ van de website van IoLite door het gebruik van de kleur paars onnodig veel overeenkomt met de website van VLT, grondt VLT haar vordering op 6:162 BW. Er valt niet in te zien dat VLT over enig (alleen)recht op de kleur paars beschikt.
 

Beide websites hebben - ondanks het gebruik van de min of meer overeenstemmende kleuren blauw en paars - een duidelijk verschillende uitstraling hebben.
 

Alle vorderingen afgewezen.


ECLI:NL:RBDHA:2023:20778