Geen merkinbreuk op samosa's vóór merkregistratiedatum

01-03-2024 Print this page
IEPT20231220, Rb Den Haag, Global Foods Trading v Global Choice Foods

Geen sprake van merkinbreuk door Brjka: vermeend inbreukmakend handelen heeft plaatsgevonden vóór registratiedata Merken. Verstek verleend tegen Global Choice Foods en Sidhco, vorderingen toegewezen: partijen hielden na registratie van de Merken inbreukmakende producten in voorraad voor verhandeling. Verstek verleend tegen Taste’L, vorderingen afgewezen: beweerdelijke inbreukmakende export uit India dateert van vóór de registratie van de Merken.

 

MERKENRECHT

 

GFT c.s. importeert voedingsmiddelen uit India, waaronder samosa’s (driehoekige gevulde deegsnacks) die zij verkoopt in (onder meer) de Benelux onder het gedeponeerde merk KARRARA. Global Choice importeert en fabriceert Aziatische en tropische voedingsmiddelen.


Voor zover uit de factuur blijkt dat Sidhco echter al kan worden afgeleid dat Sidhco samosa’s heeft besteld met daarop tekens gelijk aan de Merken, waarvoor op 9 september 2021 is gefactureerd, ligt deze datum vóór de datum van de registratie van de Merken. Van inbreuk op de merkrechten van GFT c.s. kan op dat moment dus geen sprake zijn en de vorderingen jegens Sidhco komen de rechtbank in zoverre ongegrond voor.


Global Choice en Sidhco wordt elk gebruik van de merken KARRARA verboden.


De gevorderde opgave zal worden toegewezen, met dien verstande dat de opgave slechts de handel betreft in samosa’s voorzien van de Merken, daterend van ná de registratie van de Merken. De rechtbank neemt 3 november 2021 als uitgangspunt nemen, nu dat de datum is ten aanzien waarvan is vastgesteld dat Global Choice voor het eerst sinds de registratie van de Merken inbreukmakende producten heeft aangeboden in Nederland.

 

Om de omvang van de met de verkoop van inbreukmakende producten genoten winst daadwerkelijk te kunnen begroten, moet Global Choice inzage geven in de uit haar administratie blijkende inkoop- en verkoopinformatie betreffende inbreukmakende producten die zij sinds die datum heeft verhandeld (waaronder inkopen, aanbieden, verkopen, in voorraad houden etc.). Dit kan dus ook informatie daterend van vóór 3 november 2021 zijn.

 

IEPT20231220, Rb Den Haag, Global Foods Trading v Global Choice Foods

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:20432