HR: 81 RO voor Knipselkrant-zaak

27-12-2023 Print this page
IEPT20231222, HR, Cyberluck v Knipselkrant Curaçao

Art. 81 lid 1 RO. Vorderingen tot rectificatie van publicatie in Knipselkrant Curaçao. Gemeenschappelijk hof maakt belangenafweging die in voordeel van de publicist uitvalt en wijst vorderingen tot rectificatie af. Cassatieklachten over termijnoverschrijding, schending van Zegelverordening en achterwege laten belangenafweging bij feitelijk onjuiste publicaties. Samenhang met ECLI:NL:HR:2023:1811 .

 

Volgens het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (IEPT20111201)  is het naschrift bij de publicaties niet gebaseerd op de feiten en daarmee onjuist en misleidend, nu de praktijk van sublicentiëren uitdrukkelijk niet verboden is. Het gerecht heeft de hoofdredactrice dan ook veroordeeld tot, kort gezegd, een rectificatie met die strekking. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IEPT20221011)heeft in hoger beroep van dit kort geding anders geoordeeld.

 

In lijn met Conclusie AG die concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep. 

 

ECLI:NL:HR:2023:1812