HR: 81 RO voor BioStabil-zaak

27-12-2023 Print this page
IEPT20231222, HR, MFR v AVROTROS

De Hoge Raad volgt de conclusie AG tot verwerping van het cassatieberoep B916618, waarin hij reeds concludeerde dat de weg naar schadevergoeding is verjaard of er sprake is van een herhaling van zetten. 81 RO.

 

De klachten kunnen niet leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen ex artikel 81 RO. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht.


ECLI:NL:HR:2023:1806