Risicoaansprakelijkheid Red Bull voor schade door executie nadien vernietigd arrest

22-01-2024 Print this page
IEPT20240117, Rb Amsterdam, The Bulldog v Red Bull
(Met dank aan Lars Bakers en Ayla van den Heuvel, Bingh Advocaten)

Red Bull onrechtmatig heeft gehandeld jegens Beheer en V. wegens onrechtmatige executie van 2010-Arrest: causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de gestelde kansschade ontbreek echter. Ook onrechtmatige executie tegen Verkoop: de dreiging met executie door de betekening van het 2010-Arrest was niet alleen gericht tegen Beheer en [eiser 3], maar tegen elk onderdeel van de onderneming van De Vries die The Buildog Energy Drink produceert en/of distribueert, dus ook tegen Verkoop, al wist Red Bull in 2003 nog niet dat deze mededeling zich ook tegen Verkoop richtte. Verkoop schade onrechtmatige executie: de door Verkoop geleden schade ziet slechts op de periode na het wijzen van en (dreiging met) de executie van het 2010-Arrest. 

 

PROCESRECHT - RECHTSPLEGING IN IE-ZAKEN - EXECUTIEGESCHIL

 

Risicoaansprakelijkheid Red Bull voor onrechtmatige executie van vernietigd 2010 Arrest. 

 

Afwijzing afgeleide schadevorderingen Beheer en [eiser 3]. 

 

Dreiging met executie tegen Verkoop voldoende voor risicoaansprakelijkheid Red Bull. Gelet op deze handelswijze en (proces)houding van Red Bull was de dreiging met executie door de betekening van het 2010-Arrest niet alleen gericht tegen Beheer en [eiser 3], maar tegen elk onderdeel van de onderneming van [eiser 3] die The Bulldog Energy Drink produceert en/of distribueert, dus ook tegen Verkoop, al wist Red Bull in 2003 nog niet dat deze mededeling zich ook tegen Verkoop richtte. The Bulldog heeft dat terecht zo begrepen. 

 

Causaal verband ontbreek niet doordat verkoop al voor betekening exploitatie afbouwde ter voorkoming van dwangsommen. 

 

Schade doordat Bulldog in de periode tussen gewonnen vonnis en het 2010 Arrest niet vol heeft geëxploiteerd komt voor haar eigen rekening en risico.

 

IEPT20240117, Rb Amsterdam, The Bulldog v Red Bull 

 


ECLI:NL:RBAMS:2024:233