Geen vrijhoudingsbehoefte, naam Studenten Verhuizers Amsterdam niet gekozen om eigen dienst te beschrijven

26-01-2024 Print this page
IEPT20240117, Rb Amsterdam, Student Verhuis Service v Studenten Verhuizers Amsterdam
(Met dank aan Remco Klöters, SOLV)

Studenten Verhuizers Amsterdam maakt met oranje logo inbreuk op merkrechten Student Verhuis Service (art. 2.20 lid 2 sub b BVIE): niet de woordelementen, maar de beeldelementen geven de merken van SVS onderscheidend vermogen. Oranje logo Studenten Verhuizers Amsterdam levert eenzelfde totaalindruk op als beeldmerk SVS, verwarringsgevaar valt te duchten. Geen verwarringsgevaar ten aanzien van blauw logo en logo Studenten Verhuisliften. Gebruik van handelsnamen “Studenten Verhuizers Amsterdam” en “Studenten Verhuisliften” maakt inbreuk op handelsnaamrechten SVS: namen zijn niet gebruikt om eigen dienst te beschrijven, maar om aan te haken bij bekendheid en reputatie van SVS. Reëel risico van verwarringsgevaar. Beroep op nietigverklaring ex art. 2.2bis lid 1 sub b BVIE slaagt niet: combinatie van verschillende elementen – woorden, illustratie van de studentenbaret en oranje kleur – maken dat merken voldoende onderscheidend vermogen hebben.

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

 

Student Verhuis Service voert sinds 2008 een verhuisbedrijf met een vloot van veertig verhuiswagens en is gevestigd in Amsterdam. Gedaagde heeft domeinnaam en onderneming Student Verhuizers Amsterdam geregistreerd in 2021. In het begin voerde beiden een oranje logo, gedaagde heeft dit gewijzigd in een donkerblauw logo.


SVS stelt dat gedaagde merk- en handelsnaaminbreuk pleegt. Gedaagde voert aan dat de merken beschrijvende woordelementen bevatten en daarom beperkt onderscheidend vermogen hebben.

 

Studenten Verhuizers Amsterdam komt echter aan de zogenaamde vrijhoudingsbehoefte geen doorslaggevend gewicht toe, er wordt immers geen verhuisdienst uitgevoerd door studenten. De handelsnaam is niet gekozen om eigen dienst te beschrijven, maar aan te haken bij de bekendheid en reputatie.

 

Het beroep op 2.2bis lid 1 onder b BVIE slaagt niet. Het zijn beeldmerken, de combinatie van de woorden, de illustratie van de studentenbaret en oranje kleur maken dat de merken voldoende onderscheidend zijn.


De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde alleen met het oranje logo STUDENTEN VERHUIZERS AMSTERDAM merkinbreuk heeft gepleegd. En handelsnaaminbreuk, ook met de STUDENTEN VERHUISLIFTEN aanduiding. Bevel tot staking en overdracht van de domeinnamen.

 

IEPT20240117, Rb Amsterdam, Student Verhuis Service v Studenten Verhuizers Amsterdam