Schorsing vanwege EUIPO-procedures en verlaagde zekerheidstelling

27-03-2024 Print this page
IEPT20240117, Rb Den Haag, Multi Access v Madrid International Food Trade

Incidenten tot schorsing totdat definitief is beslist over de geldigheid van de door Multi Access ingeroepen Uniemerken in de nietigheidsprocedures. Tevens zekerheidstelling bevolen, maar niet voor €40.000, omdat de internationale achtergrond en het aantal Uniemerken dat wordt ingeroepen niet op voorhand het hoogste tarief voor bodemzaken volgens IE-Indicatietarieven van toepassing zal zijn. Gelet op de aard van de vorderingen is €17.500 voldoende.


SCHORSING - ZEKERHEID

 

Multi Access is houdster van merkregistraties. Tegen tien van de twaalf Uniemerken een vordering tot nietigverklaring ingesteld bij het EUIPO, Tegen twee Uniemerken is een nietig-vervallingverklaring ingesteld in een bodemprocedure.


Madrid International Food Trade vordert met succes in dit incident dat de rechtbank de behandeling van de hoofdzaak schorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, totdat definitief is beslist over de geldigheid van de door Multi Access ingeroepen Uniemerken in de nietigheidsprocedures bij het EUIPO en ten aanzien van de vorderingen in reconventie in de gevoegde bodemprocedures (met zaaknummers C/09/584592, C/09/578381 en C/09/578120), met veroordeling van Multi Access in de proceskosten van dit incident in de zin van artikel 1019h Rv.


Madrid International Food Trade vordert - gelet op de Indicatietarieven in complexe bodemzaken - een zekerheidstelling van € 40.000. Gelet op (de aard van) de vorderingen en de te verwachten verweren, acht de rechtbank een bedrag van € 17.500,- redelijke en evenredig te verwachten proceskosten. De internationale achtergrond en het aantal Uniemerken dat wordt ingeroepen, maakt niet dat op voorhand te verwachten is dat het hoogste tarief voor bodemzaken volgens de IE -Indicatietarieven van toepassing zal zijn.


De rechtbank beveelt Multi Access om zekerheid te stellen voor de proceskosten van 17.500.

 

In de hoofdzaak houdt de rechtbank de zaak aan totdat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de Uniemerken en verwijst de hoofdzaak hiertoe naar de parkeerrol.

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:445