Collectieve actie voor een betere notice-and-takedown e-commerce platform Vova

06-02-2024 Print this page
IEPT20240117, Rb Den Haag, React v SHLC

In een collectieve procedure vordert Stichting React namens “alle rechthebbenden op intellectuele eigendomsrechten, met name zijnde leden van Coöperatie SNB-REACT, op wier IE-rechten inbreuk is gemaakt door SHLC via het e-commerce platform www.vova.com" vanwege de verkoop namaakproducten (counterfeit), een efficiëntere NTD-procedure en identificerende gegevens van verkopers op het platform.

MERKENRECHT


De rechtbank verklaart voor recht dat SHLC onrechtmatig heeft gehandeld jegens Stichting React, door te weigeren te voldoen aan het verzoek van Stichting React om haar te voorzien van de Identificerende Gegevens en de Verkoopgegevens.

 

verklaart voor recht dat SHLC c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Stichting React door na te laten na de melding van handelen door derden op het Vova-platform waarmee die derden inbreuk maken op Uniemerken dan wel Beneluxmerken van de Leden, prompt te handelen en een effectief notice-and-takedown and stay-down beleid te voeren ter zake van de gemelde gebruikers en hun inbreukmakende handelingen.

 

SHLC dient maatregelen te nemen dat binnen twee dagen na kennisgeving toegang tot verkoopaanbiedingen onmogelijk te maken. Alsmede om redelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van nieuwe inbreuken van dezelfde aard door dezelfde handelaar op dezelfde merken, in het bijzonder door die inbreukmaker (al dan niet tijdelijk) de toegang tot het Vova-platform te ontzeggen.

 

Tevens dient SHLC identificerende gegevens van inbreukmakers na te gaan en aan React te leveren.


IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBDHA:2024:925