Maximale boete nu vaststellingsovereenkomst rondom BOOK OF CHARMS niet is nageleefd

05-04-2024 Print this page
IEPT20240117, Rb Den Haag, Realistic Games v Stakelogic

Wat begon als een merkenrechtschending op BOOK OF CHARMS betreft online kansspelen, heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst. De vraag of boetes zijn verbeurd door het niet naleven van verplichtingen uit de overeenkomst. De taalkundige uitleg is de enige uitleg, gegeven het feit dat partijen over de overeenkomst niet hebben onderhandeld. Dat een boete pas verschuldigd zou zijn als zowel verplichting onder artikel 1 als artikel 2 niet wordt nageleefd, klopt niet. Ook als één van de verplichtingen niet wordt nageleefd. Maximum van boetes is verbeurd en veroordeling in de proceskosten.


VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Realistic is een softwareontwikkelaar en leverancier van (online) kansspelen, ook bekend als ‘slot games’. Zij heeft het Uniewoordmerk BOOK OF CHARMS ingeschreven. Stakelogic heeft in 2019 een kansspel op de markt gebracht met de titel 'Book of Charms Quattro'. Partijen hebben gecorrespondeerd en Stakelogic heeft aangegeven een schikking te willen treffen, de vaststellingsovereenkomst. Stakelogic heeft aan afnemers een bericht gestuurd dat zij Book Of Charms moeten verwijderen uit de casino lobbies.


De forumkeuze voor de Rechtbank Amsterdam heeft niet de exclusieve bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken aan de kant gezet en verwezen naar deze rechtbank. (IEPT20220928

 

De uitleg van een schriftelijk contract die de verhouding tussen partijen regelt, kan niet alleen maar een zuiver taalkundige zijn. Partijen hebben echter niet onderhandeld, daarom is niet duidelijk wat partijen hebben gedaan of gezegd waaruit de bedoeling kan worden afgeleid. Het gaat om twee gelijkwaardige professionele partijen en die betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie die zich voor, bij en na de overeenkomst hebben laten bijstaan.

 

De zinsnede "In the event of non-compliance with the obligations or conditions stated above under 1 - 2, Stakelogic commits itself to pay Realistic an immediately claimable penalty of € 5,000" wordt zo uitgelegd dat een boete ook moet volgen als schending van alleen artikel 1 OF alleen artikel 2 plaatsvindt.

 

Zou het zijn zoals Stakelogic betoogt - dan zou het boetebeding in artikel 4 niet dwingen tot naleving van de gehele Vaststellingsovereenkomst. Stakelogic zou dan artikel 1 kunnen overtreden, maar artikel 2 wel kunnen naleven (of andersom) en aan een boete ontkomen. Dat beiden artikelen totaal verschillende verplichtingen voor Stakelogic zijn opgenomen, komt in artikel 4 tot uitdrukking met de woorden ‘obligations’ en ‘conditions’. Het verweer van Stakelogic komt er verder op neer dat, hoe dan ook, het maximum aan te verbeuren boetes € 25.000,-- bedraagt.


Stakelogic betoogt dat het (abusievelijk) laten staan van de tekens op haar website, terwijl het kansspel was uitgeschakeld, niet kan worden aangemerkt als ‘gebruik’ in de zin van dat artikel. Het spel dat ‘achter’ de tekens verscholen ging, kon niet meer gespeeld kon worden. Voor iemand die op de website kwam kijken was dat niet zichtbaar.

 

In reconventie wordt Stakelogic veroordeeld tot betalen van €25.000 over schending van de vaststellingsovereenkomt. Tevens veroordeling in de proceskosten van €20.711,33. In het bevoegdheidsincident wordt Realistic veroordeeld in de proceskosten van €2.673 en in het schorsingsincident wordt Stakelogic veroordeeld in hetzelfde bedrag.

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:892