HvJ EU: Omkering bewijslast uitputting en selectieve distributie

19-01-2024 Print this page
IEPT20240118, HvJ EU, HP v Senetic

Omkering bewijslast uitputting en selectieve distributie. 

Vrij verkeer van goederen staat er aan in de weg dat de bewijslast inzake de uitputting van het aan een Uniemerk verbonden recht uitsluitend rust op de verwerende partij in de inbreukprocedure wanneer de van dat merk voorziene waren – waarop geen etiketten zijn aangebracht aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren en die worden gedistribueerd via een selectief distributienetwerk waarbij de leden deze waren alleen aan andere leden van dat netwerk of aan eindgebruikers kunnen doorverkopen – door die verwerende partij in de Unie of in de EER zijn gekocht nadat de verkopers hebben verzekerd dat die waren daar rechtmatig in de handel konden worden gebracht, en de merkhouder weigert deze controle zelf te verrichten op verzoek van de koper.
 
 

MERKENRECHT - UITPUTTING

 

IEPT20240118, HvJ EU, HP v Senetic

 

ECLI:EU:C:2024:61