Het Gerecht bevestigt de geldigheid van de bescherming van een Lego-speelgoedblokje

25-01-2024 Print this page
IEPT20240124, Gerecht EU, LEGO v Delta Sport

Eerder was het EUIPO van mening dat alle uiterlijke kenmerken van het Legosteentje uitsluitend werden bepaald door de technische functie van het product, namelijk het mogelijk maken van montage met en demontage van de overige stenen van de set.


MODELRECHT

 

In 2021 vernietigde het Gerecht echter besluit T-515/19 van het EUIPO . Het EUIPO heeft een nieuw besluit vastgesteld waarbij de nietigheidsaanvraag wordt afgewezen. Het oordeelde dat het niet passend was geweest om de bescherming van het Legoblokje in te trekken, aangezien dat steentje profiteerde van een specifieke uitzondering in het Unierecht die de bescherming van modulaire systemen mogelijk maakte.

 

Op basis van en aanvullingen op de rechtspraak stelt zij vast dat een model alleen nietig wordt verklaard wanneer alle kenmerken ervan van bescherming zijn uitgesloten. Aangezien sommige van de door Delta Sport Handelskontor aangevoerde argumenten slechts betrekking hebben op een van de kenmerken van een aantal kenmerken die het EUIPO in dit geval heeft aangevoerd, moeten deze argumenten in dit geval als ineffectief worden beschouwd en om die reden worden verworpen.

 

Het Gerecht is tevens van oordeel dat Delta Sport Handelskontor, die in dit verband de bewijslast draagt, geen bewijs heeft geleverd waaruit blijkt dat het ontwerp van het Lego-speelgoedblokje niet voldoet aan bepaalde voorwaarden die nodig zijn om te kunnen profiteren van de uitzondering ter bescherming van modulaire systemen, namelijk nieuwheid en individueel karakter.
 

ECLI:EU:T:2024:22 en Zaak T-537/22