Hof halveert vanwege onaanvaardbaar resultaat de contractuele boetes

02-04-2024 Print this page
IEPT20240305, Hof Den Bosch, Beheer Holding Foam v Y

Schending (post)contractuele verplichtingen door openbaring bedrijfsgeheimen, auteursrechtelijk beschermde werken en non-concurrentiebeding. Contractuele boetes gehalveerd nu gestelde schade niet voldoende is onderbouwd en de optelsom tot een onaanvaardbaar resultaat leidt: €239.750.

BEDRIJFSGEHEIMEN - BOETEBEDING - GEHEIMHOUDINGSBEDING

Appellanten verwijten geïntimeerden dat zij (post)contractuele verplichtingen jegens hen hebben geschonden door 1) openbaring van bedrijfsgeheimen, 2) openbaring van auteursrechtelijk beschermde werken en 3) schending van het tussen partijen overeengekomen non-concurrentie /relatiebeding. Appellanten stellen dat geïntimeerden in het geheim, kort na het einde van zijn opdracht als algemeen directeur voor [XXX] Foam, voor Trocellen - een belangrijke leverancier van appellanten - heeft gewerkt met als doel een concurrerende productie-installatie voor Trocellen te (laten) ontwerpen en bouwen, waarbij gebruik werd gemaakt van de vertrouwelijke knowhow, kennis en IE-rechtelijk beschermde materialen van appellanten vorderen diverse bedragen aan boetes en schade. Volgens geïntimeerden is geen sprake geweest van het delen van vertrouwelijke informatie met derden. Ook is er geen concurrerende productie-installatie gebouwd. Evenmin is er volgens geïntimeerden schade geleden.

 

Het hof vernietigt het eindvonnis en verklaart dat geïntimeerden contractuele boeten hebben verbeurd door het Geheimhoudingsbeding, het Relatiebeding en het IE-beding te overtreden/


De gestelde schade is onvoldoende concreet onderbouwd en is €4 miljoen niet aannemelijk. De gedragingen zijn deels overtreding van non-concurrentiebeding als ook van het geheimhoudingsbeding, wat leidt tot een optelsom van forse omvang. Ook bij voldoende draagkracht is totaal buitensporig en leidt tot een onaanvaardbaar resultaat. Het hof halveert de boetes en veroordeelt geïntimeerden tot betaling van een bedrag van € 239.750,00.

 

Ook verklaart zij voor recht dat geïntimeerden onrechtmatig hebben gehandeld door op onrechtmatige wijze bedrijfsgeheimen te verkrijgen, gebruiken en openbaren, en beveelt hen om binnen veertien kalenderdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen arrest documenten te overhandigen en voor zover deze documenten niet (geheel) kunnen worden overhandigd of na overhandiging nog steeds (digitaal) in bezit te hebben, te vernietigen.

 

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHSHE:2024:721