Comfortabele zitbank in de showroom in Tel Aviv, maar geen inbreuk

02-04-2024 Print this page
IEPT20240320, Rb Gelderland, Top-Line v EasySofa

Rechterlijk vermoeden dat Polen geldt als land van oorsprong van Michelin bank in de zin van artikel 2 lid 7 BC: in juni 2015 sprake van een daadwerkelijke beschikbaarstelling van de bank aan het publiek in Polen. Geen belang bij tegenbewijs, aangezien vorderingen Top-Line hierna worden afgewezen. Beperkte auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van Michelin bank: beschermingsomvang van het aan Top-Line toekomende auteursrecht is beperkt tot twee kenmerkende elementen waaraan bank originaliteit ontleent. EasySofa maakt met Capoli bank geen inbreuk op auteursrecht Michelin bank: geen sprake van overeenstemmende totaalindruk. Geen sprake van slaafse nabootsing: Michelin bank had geen eigen gezicht op de markt toen Capoli bank op markt werd gebracht. Voor zover wel sprake is van een eigen gezicht, is deze verwaterd.
 

AUTEURSRECHT - BESCHERMINGSOMVANG - GEEN INBREUK - SLAAFSE NABOOTSING

 

Eiser is een Israëlische ontwerper van designmeubelen, waaronder de Michelin. Top-Line is een Deense meubelonderneming die door het Poolse M-Line producten laat produceren. De bank wordt in Nederland verkocht onder de naam 'Milou'. EasySofa produceert en verhandelt de 'Capoli.


Het land van oorsprong invloed heeft op de inhoudelijke behandeling van deze zaak en op de eventuele uitkomst. De Michelin bank had in Israël enkel modelrechtelijke bescherming kunnen genieten, want auteursrechtelijke bescherming is naar het recht van Israël uitgesloten.

 

Partijen twisten over de vraag welk land heeft te gelden als land van oorsprong van de Michelin Bank in de zin van artikel 2 lid 7 BC, voor de materiële reciprociteitstoets. Eisers stellen zich op het standpunt dat Polen heeft te gelden als het land van oorsprong in juni 2015. EasySofa betwist dat en voert aan dat Israël geldt als het land van oorsprong in het jaar 2013.


Eisers stellen dat het eerste productiemodel van de Michelin bank aan het publiek is getoond, met de bedoeling/mogelijkheid om het aan te kunnen schaffen, in Polen. Ter zitting heeft eiser erkend dat in 2013 in zijn showroom in Tel Aviv (Israël) een prototype van de Michelin bank was opgesteld, maar dat was geen productieversie en de bank kon niet worden besteld of gekocht.

 

Echter, de rechtbank kan niet vaststellen dat de Michelin bank in die showroom voor juni 2015 daadwerkelijk beschikbaar is gesteld aan het publiek. Daarentegen kan uit de door [gezamenlijke eisers] overgelegde stukken, hoewel door EasySofa betwist, voorshands worden aangenomen dat in juni 2015 in Polen sprake was van daadwerkelijke beschikbaarstelling aan het publiek van de Michelin bank. De rechtbank gaat voorshands uit dat Polen het land van oorsprong is, maar EasySofa krijgt gelegenheid tegenbewijs tegen te leveren.

 

Auteursrecht?
De beschermingsomvang van het auteursrecht op het ontwerp van de Michelin bank is beperkt tot die kenmerkende elementen waaraan de bank originaliteit ontleent. Ten aanzien van de toegepaste bolvormige elementen/vlakken gaat het dan om pofvormige vlakken, met de specifieke afmetingen zoals toegepast op de Michelin bank. De oppervlakte van ieder vlak wisselt daarnaast per kolom en/of rij. Hierdoor ontstaat een eigen lijnenpatroon dat bestaat uit rechte lijnen die zich tot elkaar verhouden in hoeken van 90 graden.

 

Inbreuk?
De rechtbank is van oordeel dat vanwege de – relatief - beperkte beschermingsomvang van de Michelin bank en na bestudering van de totaalindrukken van zowel de Michelin als de Capoli bank, de Capoli bank geen inbreuk maakt op de auteursrechten van [eiser] .


Slaafse nabootsing?
Zou aangenomen worden dat de Michelin bank wel het benodigde onderscheidend vermogen bezit voor een eigen plaats op de markt en dat geen sprake is van verwatering, dan geldt – zoals hiervoor al is overwogen – dat de uiterlijke kenmerken van de Capoli bank voldoende verschillend zijn van die van de Michelin bank.


De rechtbank wijst de vorderingen af en veroordeelt eisers in proceskosten van €15.099,60.

 

IEPT20240320, Rb Gelderland, Top-Line v EasySofa

 

ECLI:NL:RBGEL:2024:1524