Klachten in cassatieberoep tegen waterballonvuller leiden niet tot vernietiging

05-04-2024 Print this page
IEPT20240405, HR, Tinnus

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO). Aanspraak op proceskostenvergoeding ex art. 1019h Rv: de zaak moet worden aangemerkt als een normale zaak in de zin van de Indicatietarieven.

PROCESKOSTEN - GEEN VOLLEDIGE PROCESKOSTEN

 

De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. Conclusie AG wordt gevolgd. (B9 16655
 

Verweerster maakt aanspraak op een proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv. Zij heeft haar kosten begroot op een totaal van € 42.491,-- aan honorarium. Verweerster meent dat, hoewel de zaak naar zijn aard niet complex is, vanwege het grote aantal cassatieklachten dat Tinnus heeft aangevoerd toch het maximumtarief voor een complexe zaak als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017 moet worden aangehouden. Tinnus maakt daartegen bezwaar. De Hoge Raad volgt [verweerster] niet in haar betoog. De zaak moet, ook in cassatie, worden aangemerkt als een normale zaak in de zin van de Indicatietarieven. De Hoge Raad acht het voor die categorie geldende maximumtarief redelijk en evenredig.

 

IEPT20240405, HR, Tinnus

 

ECLI:NL:HR:2024:524