Conclusie AG: Cassatieberoep tegen deze in hoge mate feitelijke materie waterballonvuller treft geen doel

26-03-2024 Print this page
B916655

Deze zaak gaat over de vraag of de Bunch-O-Balloons, de waterballonvuller van Tinnus, waarover ook al een (hoofdzakelijk) octrooirechtelijk geschil tussen partijen aanhangig is bij de Hoge Raad (Conclusie AG B9 16631), een auteursrechtelijke beschermd werk is. Rechtbank (IEPT20210217) en hof (IEPT20221129) oordeelden in afwijzende zin hierover op grond van de techniekexceptie: de keuze voor de elementen die door Tinnus als auteursrechtelijk relevant zijn aangemerkt – zoals de kleur, het aantal en de lengte van de slangetjes, materiaalkeuze, bottomview en de connector – zijn zowel afzonderlijk als en in combinatie zodanig door technische overwegingen ingegeven of zodanig banaal en triviaal, dat geen sprake is van vrije en creatieve keuzes, zodat de werkdrempel niet wordt gehaald. 
 

Het cassatieberoep van Tinnus tegen deze in hoge mate feitelijke materie zie ik geen doel treffen.

 

Conclusie AG :ECLI:NL:PHR:2024:176