Ook verklaring van geen inbreuk op modelrecht waterballonvuller

01-12-2022 Print this page
IEPT20221129, Hof Den Haag, Tinnus

Met dank aan Gert Jan van den Bergh en Auke van Hoek, Bergh Stoop & Sanders, en Berber Brouwer, Walden Grene
 

Geen auteursrechtelijk beschermd werk: de keuze voor effen felle/primaire kleuren voor de Bunch-O-Balloons is zodanig banaal en triviaal dat daarin geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. De keuze voor slangetjes van gelijke lengte (element c), geldt naar het oordeel van het hof dat deze keuze uitsluitend technisch bepaald is. De keuzeruimte bij het bepalen van het aantal slangetjes en de buitendiameter van de slangetjes is naar het oordeel van het hof zo beperkt dat van vrije, creatieve keuzes geen sprake kan zijn. De materiaalkeuze en stijfheid van de slangetjes zijn zozeer technisch bepaald dat geen sprake kan zijn van vrije en creatieve keuzes. Geen sprake van een inbreuk op het modelrecht: ondanks de overeenkomsten tussen Model 0007 en de [geïntimeerde], wekt de [geïntimeerde] waterballonvuller bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal dan Model 0007.

 

AUTEURSRECHT - MODELRECHT

Tinnus stelt dat zij auteursrechthebbende is op het uiterlijk van de waterballonvuller Bunch-O-Balloons en dat Koopman inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht door verhandeling van een eigen waterballonvuller. 

 

De rechtbank IEPT20210218 oordeelde eerder dat alle elementen technisch zijn bepaald of enkel ruimte laten voor triviale keuzes, dat er geen auteursrechtelijke bescherming is. In een eerder arrest IEPT20220920 is geoordeeld dat het octrooi wel (deels) geldig is, maar het verhandelde product niet onder de beschermingsomvang viel. 
 

Nog daargelaten de vraag of voldoende bepaalbaar zou zijn waarin het auteursrechtelijk beschermde werk zou bestaan als Tinnus zou worden gevolgd, is het hof met Koopman van oordeel dat de keuze voor effen felle/primaire kleuren voor de Bunch-O-Balloons zodanig banaal en triviaal is dat daarin geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Het Hof oordeelt dat de waterballonvuller niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming.

 

Het ongeldigheid van het modelrecht van model 0001 staat onherroepelijk vast. Ondanks de overeenkomsten tussen Model 0007 en de Koopman waterballonvuller (het onderaanzicht, het gebruik van dicht bijeen staande “strakke” slangetjes), is het hof gelet op dit alles van oordeel dat de Koopman waterballonvuller bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal wekken dan Model 0007.

 

De gevorderde verklaring van geen inbreuk op het modelrecht wordt gegeven.


IEPT20221129, Hof Den Haag, Tinnus


ECLI:NL:GHDHA:2022:2876

Kopie oorspronkelijk vonnis