Inventaris overnemen, brengt nog niet mee dat handelsnaam is overgenomen

21-05-2024 Print this page
IEPT20240405, Rb Den Haag, Meat Chips

Geen overname handelsnaam Meat & Chips; Het feit dat gedaagde (een deel van) de inventaris (frituur, bakplaat en koeling) van de eiser heeft verkregen brengt nog niet mee dat de handelsnaam is overgenomen; Aannemelijk dat de VOF een franchiseconcept uit probeert te rollen en dus niet de handelsnaam had opgegeven. Voldoende aannemelijk dat de VOF over de oudste rechten op de handelsnaam beschikt: Verwarringwekkend gebruik niet bestreden en verbod op gebruik handelsnaam toewijsbaar. Beeldmerkinbreuk toegewezen: Beeldmerk en gebruikte logo stemmen voldoende overeen om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. 
 


HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT

 

Op 1 juli heeft eiser VOF de handelsnaam Meat & Chips geregistreerd. Gedaagde heeft een onderneming overgenomen in 2020. Beiden ondernemingen verkopen voedsel. De VOF heeft een beeldmerk aangevraagd. De VOF vordert verbod op basis van 5 Hnw en daarnaast 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. Gedaagde heeft media 2021 zijn werkzaamheden feitelijk gestaakt, omdat hij geen interesse meer had in exploitatie. Gedaagde heeft de inventaris van eiser VOF overgenomen.


De VOF heeft (een deel van) de inventaris (frituur, bakplaat en koeling) van verkocht, dat brengt nog niet mee dat daarmee de (hele) onderneming is overgenomen inclusief de handelsnaam.


De .nl-website is eind 2021 actief geworden, omdat gedaagde op dat moment daar ook gebruik van heeft gemaakt net als van de handelsnaam. Partijen verschillen alleen van mening van elkaar op basis waarvan dit gebruik heeft plaatsgevonden: door overname van de handelsnaam en domeinnaam door gedaagde partij of doordat toestemming was verleend door de VOF voor het gebruik vanwege het uitproberen en uitrollen van een franchiseconcept. Dat de VOF de onderneming heeft gestaakt en daardoor niet meer heeft deelgenomen aan het economisch verkeer is onvoldoende gebleken.

 

Voldoende aannemelijk dat de VOF over de oudste rechten op de handelsnaam beschikt.

 

Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het beeldmerk te kwader trouw is gedeponeerd. 

 

Naar voorlopig oordeel stemmen het beeldmerk en het door gedaagde gebruikte logo voldoende overeen om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. In visueel opzicht telt mee dat het gebruikte bestek (mes en vork) gekruist geplaatst is en aan de bovenzijde van beide een vlam zichtbaar is en er naast van links naar rechts de letters M en C geplaatst zijn. Het beeldmerkinbreukverbod wordt toegewezen.

 

Gedaagde dient ieder gebruik van de handelsnaam, identiek of gelijkend te staken.

 

IEPT20240405, Rb Den Haag, Meat Chips

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:7363