Zoekwoorden voldoen aan bepaalbaarheidsvereiste 843a Rv

30-05-2024 Print this page
IEPT20240423, Hof Den Bosch, SolidNature & RevealRox

Op grond van 843a Rv vorderen appellanten inzage in in beslaggenomen digitale bescheiden. De kennisname van in beslag genomen bescheiden wordt door middel van zoekwoorden en persoonsnamen voldoende afgebakend tot 'bepaalde bescheiden'.


VOLDOENDE BEPAALDE BESCHEIDEN

 

Appellant heeft een email ontvangen van 'Global Advisory Board Middle East', waarin appellanten werden beschreven als criminelen en fraudeurs op het gebied van natuursteen en de exploitatie van Iraanse steengroeven (zie eerder: IEPT20180126). Dat is ook bij magazine Quote gekomen, die heeft hier een artikel aan gewijd. Appellanten hebben beslag op digitale bescheiden laten leggen en vorderen nu inzage.


De mate waarin de kennisname van in beslag genomen bescheiden door middel van zoekwoorden moet worden afgebakend tot “bepaalde bescheiden”.

 

Bij het gebruik van zoekwoorden uit de inleidende dagvaarding (Fraud alert; Fraude; Oplichting; Iranian; Duped investors; Criminal; Scam) voor het doorzoeken van de beslagen bescheiden zullen daarom juist die bescheiden worden geselecteerd die betrekking hebben op de lastercampagne. Niet aannemelijk gemaakt dat bij het hanteren van deze zoekwoorden ook in relevante mate bestanden zullen worden geselecteerd die geen betrekking hebben op de lastercampagne. Deze zoekwoorden zijn daarom niet te ruim of te algemeen.
 

Ook het het belang van de termen “Your hosting” en “Wordpress” als zoekwoorden is voldoende toegelicht. De afkorting IBAS (Iranian business activity scan) voldoet niet.


Voor de beoordeling van het bezwaar tegen zoeken op een aantal persoonsnamen is van belang dat [appellanten] voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat [geïntimeerde] betrokken is geweest bij de lastercampagne, om de inzage in enige in bewijsbeslag genomen bescheiden te rechtvaardigen. Ook is er een belang bij kennisname van die in beslag genomen gegevens, waarin enkel een of meer van de genoemde namen voorkomen, ook zonder dat die namen zijn gecombineerd met een of meer van de eerder genoemde zoekwoorden. Denkbaar is immers dat [geïntimeerde] over de lastercampagne heeft gecommuniceerd onder het noemen van een of meer van de genoemde namen, zonder daarbij een of meer van de andere zoekwoorden te gebruiken.


ECLI:NL:GHSHE:2024:1405

Verwijzing na Hoge Raad-arrest (ECLI:NL:HR:2023:830)