Datasheet is geen bedrijfsgeheim, wel merkinbreuk op gestileerde mexicaanse vlagmerk

31-05-2024 Print this page
IEPT20240506, Rb Den Haag, Greenv v Growa

Geen schending bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 Wbb: Niet aannemelijk gemaakt dat datasheet met technische informatie en specificaties van een elektrode geheim is en handelswaarde bezit. Inbreuk op de merkrechten van GREENV in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo: Grote mate van overeenstemming tussen merk en teken alsmede grote mate van soortgelijkheid van de waren en diensten maakt dat er sprake is van verwarringsgevaar. Inbreukverbod. Compensatie van de kosten.

 

GEEN BEDRIJFSGEHEIM - MERKENRECHT

 

Greenv (Installatietechniek BV) is een producent en leverancier van technische systemen voor tuinbouwkassen. Zij is houdster van woordmerk en een beeldmerk, bestaande uit o.a. een gestileerde Mexicaanse vlag. In haar geproduceerde installaties die de waterafgifte in de door haar gebouwde kassen aansturen, gebruik van een analoge elektrode van Metrohm de zuurtegraad. Het informatieblad (of datasheet) dat Metrohm meestuurt waarop specificaties en producteigenschappen staan beschreven, beschouwd Greenv als geheim.

 

GROWA c.s. heeft bij wege van verweer betoogd dat de datasheet van GREENV niet geheim is, geen handelswaarde bezit en daarbij gewezen op meerdere datasheets die zij van andere partijen heeft ontvangen of in openbaar toegankelijke bronnen heeft aangetroffen die in grote mate overeenstemmen met de datasheet. Er bestaan weliswaar ook verschillen maar voor zover de elementen in de GREENV datasheet afwijken van hetgeen op het internet kan worden gevonden, zijn deze elementen pas door GREENV ter mondelinge behandeling benoemd en toegelicht. Noch in de dagvaarding, noch in de producties die voorafgaand aan de zitting zijn overgelegd, worden deze elementen genoemd, laat staan dat is onderbouwd waarom deze elementen een technisch voordeel en dus handelswaarde bezitten.

 

Van GREENV mocht worden verwacht dat zij in de dagvaarding, of in ieder geval tijdig voor de mondelinge behandeling, kenbaar maakte precies welke elementen van haar datasheet geheim zijn en handelswaarde bezitten. Door het nalaten is onvoldoende aannemelijk geworden dat de datasheet van GREENV bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 1 Wbb bevatten.


De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het door GROWA gebruikte teken in zeer grote mate overeenstemt met het woordmerk/beeldmerk. Staking is bevolen onet last van dwangsom van €2.500 per dag(deel) met maximum van €100.000. Compensatie van proceskosten.

 

IEPT20240506, Rb Den Haag, Greenv v Growa


ECLI:NL:RBDHA:2024:8046