Toepassing 81 RO: Over feitelijk leidinggeven aan inbreukmakende handelingen in Griekenland

17-05-2024 Print this page
IEPT20240517, HR, Pharmathen v Novartis

(Met dank aan Rutger Kleemans, Ruben Laddé, Auke-Frank Tadema en Allard van Duijn, Freshfields en Thijs van Aerde, Houthoff) 

Het cassatiemiddel zag onder meer op het oordeel van het gerechtshof Den Haag (IEPT20221115) dat Pharmathen Global zelf inbreuk maakt door onder andere leiding te geven aan inbreukmakende handelingen van Pharmathen Griekenland. 

 

Door het cassatiemiddel werd onder meer de klacht aangevoerd dat “feitelijk leidinggeven aan inbreukmakende handelingen” geen voorbehouden handeling is. De Hoge Raad verwerpt het cassatiemiddel van Pharmathen Global met toepassing van artikel 81 RO.

 

Lees hier oorspronkelijke arrest

ECLI:NL:HR:2024:728

Conclusie AG (gevolgd)