Verstekverlening tegen in China gevestigde gedaagde

27-05-2024 Print this page
IEPT20240524, Rb Den Haag, Philips v Hunan Beyond Medical Technology

Inbreuk op Uniemerk IntelliVue met het teken IntelliView voor patiëntenmonitors. Toepassing van Haags Betekeningsverdrag. Toch nog verstekverlening tegen in China gevestigde gedaagde nu blijk is gegeven dat ze kennis heeft van de oproep en (zelfs) inhoud van de dagvaarding. 


VOORLOPIGE MAATREGELEN - MERKENRECHT

 

Philips heeft exploot uitgebracht aan parket van de ambtenaar van de OvJ bij de rechtbank met twee afschriften en vertaling (ex 55 Rv). Ook is de Centrale Autoriteit van China verzocht aan Beyond te betekenen (ex 3 t/m 6 Haags Betekeningsverdrag). Ook is een dagvaardingsexplooit per UPS koerier verzonden, én heeft Philips een Chinees onderzoeksbureau ingeschakeld om een brief persoonlijk aan Beyond te overhandigen.

 

De dagvaarding is niet volgens Chinese voorschriften betekend, zodat geen verstek kan worden verleend en niet aan materiële geschil kan worden toegekomen. Echter ingevolge artikel 15 lid 3 Haags Betekenisverdag kan de rechter in spoedeisende gevallen voorlopige of conservatoire maatregelen nemen. Aangezien Beyond een e-mailbericht heeft gestuurd tot verplaatsing en later nog een inhoudelijke reactie heeft gestuurd, volgt daaruit dat Beyond de dagvaarding heeft ontvangen en inhoud daarvan kent. Er wordt verstek verleend.

 

De rechtbank heeft bevoegdheid die zich uitstrekt tot het grondgebied van alle EU-lidstaten (126 lid 1 UMVo).

 

De voorzieningenrechter beveelt dat het Beyond verboden is inbreuk te maken op het IntelliVue-merk, in het bijzonder door het gebruik van het teken ‘IntelliView’ voor medische apparatuur (in het bijzonder patiëntenmonitors) en door de verhandeling, van dergelijke apparatuur waarop dat teken is aangebracht.


Beyond dient opgave te doen. Onder last van dwangsommen. Proceskostenveroordeling van €6.978,37.


ECLI:NL:RBDHA:2024:7824