Deskundige in Zembla hoeft uitlatingen niet te rectificeren

28-05-2024 Print this page
IEPT20240528, Hof Den Haag, deskundige v Graniet Import

Kritische uitlatingen deskundige over kwalificatie granuliet als grond, het productcertificaat en mogelijk strafbaar handelen Graniet Import niet onrechtmatig: uitlatingen dragen bij aan publiek debat. Uitlatingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Tegengeluid duidelijk opgenomen in uitzending. Geen zwaarwegende redenen om uitingsvrijheid deskundige te beperken.

 

PUBLICATIE

 

Appellant was tot 2012 hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, hij is tevens milieuofficier van justitie geweest en werkzaam bij ministerie VROM.

 

Hij heeft zich in een tv-uitzending van Zembla kritisch uitgelaten over het storten van granuliet in natuurplassen. GIB is de producent van dit granuliet, zij meent dat appellant onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld omdat haar reputatie is geschaad door de uitlatingen. Appellant stelt zich daarentegen op het standpunt dat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld en beroept zich op de vrijheid van meningsuiting.


Waar de rechtbank heeft geoordeeld dat appellant onrechtmatig heeft gehandeld en beveelde tot een rectificatie en de schadevergoeding.


De uitlatingen van [appellant] zijn gebaseerd op twee stellingen:
1. dat granuliet volgens de geldende regelgeving geen grond is en een productcertificaat op basis van BRL 9321 niet past bij granuliet, en
2. dat GIB, door desondanks granuliet met dit certificaat als grond aan te bieden en in plassen te storten, handelingen verricht die als strafbaar handelen kunnen worden gekwalificeerd.


Appellant wijst erop dat granuliet volgens de regelgeving geen grond kan zijn, alleen al omdat de toevoeging van de chemische stof polyacrylamide, die in het granuliet aanwezig blijft, in strijd is met het ‘bijmengverbod’ dat voor grond geldt. In grond mag ten hoogste 20% bodemvreemd materiaal bevatten, maar daarbij gaat het alleen om materiaal dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken ervan aanwezig was. Uit de nota van toelichting bij artikel 34 lid 2 Bbk “Het gaat nadrukkelijk niet om het bijmengen van bodemvreemd materiaal in grond”, en uit artikel 1.1 onder 2 Rbk dat bepaalt dat het bodemvreemd materiaal “voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond (…) aanwezig was”.


Het Hof maakt een afweging ten faveure van het recht op vrijheid van meningsuiting van [appellant] tegenover het recht op bescherming van de reputatie van GIB. De uitlatingen van appellant zijn niet onrechtmatig. Het hof vernietigt het vonnis en wijst alle vorderingen van GIB af.

 

IEPT20240528, Hof Den Haag, deskundige v Graniet Import

 

ECLI:NL:GHDHA:2024:811

Zie eerder vandaag gepubliceerd in de procedure tegen het programma Zembla (IEPT20240528)