Zembla niet onrechtmatig gehandeld bij kritisch bericht over granulietstorten

28-05-2024 Print this page
IEPT20240528, Hof Den Haag, Zembla v Graniet Import
(Met dank aan Jens van den Brink & Lotte Oranje, Kennedy Van der Laan)

Kritische uitlatingen Zembla over kwalificatie van granuliet als grond, het productcertificaat en mogelijk schadelijke effecten van flocculant niet onrechtmatig: uitlatingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal. Publicaties dragen bij aan publiek debat. Geen sprake van eenzijdige, onevenwichtige berichtgeving. Specifieke uitlatingen tevens niet onrechtmatig. Zembla niet onrechtmatig gehandeld door uitlating [naam 2] uit te zenden: Zembla trad op als boodschapper. Geen sprake van bijzonder zwaarwegende redenen waardoor Zembla aansprakelijk kan worden gehouden. Uitlating [naam 2] tevens niet onrechtmatig.


PUBLICATIE


Zembla heeft in tv-uitzendingen en andere publicaties aandacht besteed aan het storten van granuliet in plassen, met name in het gebied ‘Over de Maas’. Zembla droeg daarin uit dat granuliet volgens verschillende deskundigen geen grond is en dat het certificaat dat gebruikt wordt om het granuliet te storten niet past bij granuliet. Ook werd de vraag opgeworpen of het bindmiddel in granuliet wel veilig is voor mens en milieu.
 

De granulietproducent stelt dat Zembla onrechtmatig heeft gehandeld met deze publicaties, omdat deze impliceren dat het bedrijf illegaal handelt. Dat is schadelijk voor zijn reputatie. Zembla beroept zich van haar kant op de vrijheid van meningsuiting (persvrijheid) en vindt dat zij geen grenzen heeft overschreden.
 

De rechtbank oordeelde (IEPT20220831) dat Zembla onrechtmatig handelde met het uitzenden van één uitlating van een geïnterviewde deskundige, die (min of meer) inhield dat de handelingen van het bedrijf als strafbare feiten kunnen worden gekwalificeerd. Daarop is Zembla veroordeeld om dat punt te rectificeren en eventuele schade aan het bedrijf te vergoeden.

 

Het hof oordeelt anders, namelijk dat Zembla op geen enkel punt onrechtmatig heeft gehandeld. De persvrijheid weegt bij alle gedane uitlatingen zwaarder dan het recht op bescherming van de reputatie van de granulietproducent.

 

Het hof oordeelt dat er voldoende steun in de feiten is voor de uitlatingen dat granuliet volgens de toepasselijke regelgeving geen grond is, dat het certificaat volgens de regels niet past bij granuliet en dat het storten van granuliet in oppervlaktewater op langere termijn schadelijk zou kunnen zijn voor mens en milieu. Daarnaast is van belang dat de uitlatingen bijdragen aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang en dat de pers een belangrijke maatschappelijke functie heeft, met name als publieke waakhond.

 

Zembla is niet aansprakelijk voor de uitlating van de deskundige waarin werd gesproken over strafbare feiten. Zembla trad daarbij enkel op als ‘boodschapper’. Zembla kan dan alleen aansprakelijk gesteld worden als daar bijzonder zwaarwegende redenen voor zijn. Die zijn er in dit geval niet. Bovendien is het hof van oordeel dat de uitlating van de deskundige ook op zichzelf niet onrechtmatig is.

 

IEPT20240528, Hof Den Haag, Zembla v Graniet Import


ECLI:NL:GHDHA:2024:810