'Tour de France' tegen merkregistratie 'Tour de X' afgewezen.

21-06-2024 Print this page
IEPT20240612, GEU, Tour de France v FitX

De Duitse fitnessketen FitX vroeg in mei 2017 registratie aan van het merk Tour de X voor diverse goederen en diensten. Société du Tour de France maakte bezwaar, beroepend op hun merken TOUR DE FRANCE en LE TOUR DE FRANCE.MERKENRECHT

 

EUIPO oordeelde dat er geen verwarringsgevaar was en dat Tour de X geen oneerlijk voordeel zou opleveren of schadelijk zou zijn voor de merken van Société du Tour de France. Het Gerecht van de Europese Unie bevestigde deze beslissing en stelde dat het publiek de merken niet zal verwarren. Het gemeenschappelijke element ‘tour de’ heeft een zwak onderscheidend karakter en wordt vaak gebruikt in de context van wielerwedstrijden.

 

ECLI:EU:T:2024:377