Parlementaire geschiedenis Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn

Print this page

 

Dit boek is tevens als webboek online te raadplegen als onderdeel van een Boek9+-abonnement.

Bevat de parlementaire stukken die horen bij de op 1 mei 2007 in werking getreden Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG, waarmee de artikelen 260, 1019 en 1019a-i Rv, 26d, 26e, 27, 27a en 28 Aw, 1, 15e, 15f, 16, 17, en 18a Wnr, 1a, 2 en 5c-e Dbw, 6b en 6c Hnw, 17, 18 en 18a Halfgeleiderwet, 70 Zaaigoedwet en 1 en 13a Landbouwkwaliteitswet werden gewijzigd c.q. geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt een artikelsgewijze behandeling.

Deze uitgave is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen.
 

Dit boek is onderdeel van de serie IE-Parlementaire geschiedenis van Boek 9.


Prijs: € 27,06 (€ 29,50 incl. BTW)
Pagina’s: 486
ISBN-nummer: 978-94-92369-055
Uitgever: Uitgeverij Boek 9 B.V.
Te bestellen via: 1boek.nl

Bestellen