Internationale rechtsmacht

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

Zie ook: grensoverschrijdende maatregelen

 

Internationale rechtsmacht - algemeen

Betwisting internationale rechtsmacht: voor alle weren (artikel 11 Rv)

Algemeen inzake internationale rechtsmacht

 

Algemene internationale bevoegdheid

- Algemene internationale bevoegdheid - woonplaats gedaagde (artikel 4(1) Brussel I-bis, artikel 2 Rv)

 

Bijzondere internationale bevoegdheid

- Bijzondere internationale bevoegdheid - plaats uitvoering verbintenis uit overeenkomst (artikel 7(1) Brussel I-bis, artikel 6(a) Rv)

- Bijzondere internationale bevoegdheid - plaats schadebrengende feit - onrechtmatige daad (artikel 7(2) Brussel I-bis, artikel 6(e) Rv)

- Bijzondere internationale bevoegdheid - mede-gedaagden en samenhangende vorderingen (artikel 8(1) Brussel I-bis, artikel 7 Rv)

 

Exclusieve internationale bevoegdheid

- Exclusieve internationale bevoegdheid - registratie of geldigheid geregistreerde IE-rechten (artikel 24(4) Brussel I-bis)

 

Aangewezen internationaal bevoegd gerecht

- Internationale bevoegdheid op grond van forumkeuze (artikel 25 Brussel I-bis, artikel 8(1) Rv)

- Internationale bevoegdheid op grond van ‘forum necessitatis’  (artikel 26 Brussel I-bis, artikel 9 Rv)

 

Internationale aanhangigheid en samenhang  

- Internationale bevoegdheid ingeval van litispendentie (artikel 29 Brussel I-bis, artikel 12 Rv)

- Internationale bevoegdheid ingeval van Uniemerk

- Internationale bevoegdheid ingeval van Gemeenschapsmodel

- Internationale bevoegdheid ingeval van Gemeenschapskwekersrecht

 

Internationaal bevoegde rechter inzake voorlopige en bezwarende maatregelen

- Internationale bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen (artikel 35 Brussel I-bis, artikel 13 Rv)