Duur en verval merkenrecht - algemeen

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen, N.F. de Bruin

  naar IE-Beginselen   

 

Hof van Justitie EU 

 

IEPT20220310, HvJEU, Maxxus v Globus

Bewijslast normaal gebruik ligt bij merkhouder. Bewijslast voor normaal gebruik behoort niet als procedurevoorschrift tot de lidstaten, maar tot de betreffende merkhouder. In elke lidstaat moet dezelfde wettelijke bescherming worden bereikt. Artikel 19 van richtlijn 2015/2436 verzet zich tegen nationale procedureregel welke marktonderzoek verplicht aan verzoekende partij naar gebruik van het merk. De procedureregel verplicht de verzoekende partij te stellen en te bewijzen, wat verder gaat dan louter de verplichting tot een uiteenzetting voor het verzoekschrift.

 

IEPT20180419, HvJEU, Peek & Cloppenburg

Relevante tijdstip voor onderzoek nietigheid of vervallenverklaring. Geen basis in Unierecht voor stelling dat gebruik van een nationaal merk, nadat hiervan afstand is gedaan, een rechtsinstandhoudend effect kan hebben. Derhalve is het vereiste dat eveneens aan de voorwaarden voor de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere nationale merk moet zijn voldaan op het tijdstip waarop op de vordering tot vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring wordt beslist, niet in overeenstemming met voorgenoemde bepaling.