2007 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20070628, BenGH, Europolis

Onderscheidend vermogen in één Beneluxtaal is voldoende

 

IEPT20070615, Hof Amsterdam, Merken-mailing

Mogelijk misleidende mailing aan merkdeposanten geen bedrog in strafrechtelijke zin

 

IEPT20070614, HvJEG, Le Chef de Cuisine

Geldige reden voor niet-gebruik merk: belemmeringen die rechtstreeks verband houden met merk, gebruik onmogelijk of onredelijk maken en zich buiten de wil van de merkhouder voordoen

 

IEPT20070612, HvJEG, Limonchello

Beoordeling verwarringsgevaar bij samengesteld beeldmerk niet alleen op basis van visuele analyse

  

IEPT20070612, GvEA, Twist & Pour

Teken "Twist & Pour" voor verfpotten: beschrijft een kenmerk van de waar en mist noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen

 

IEPT20070612, GvEA, Budweiser en BUD 

Oppositie tegen merkregistraties op grond van oorsprongsaanduiding voor niet soortgelijke producten - bekendheid en misbruik reputatie niet aangetoond

 

IEPT20070608, Rb Utrecht, Wannahaves

Soortgelijkheid 'hebbedingetjes' en cd's met kinderverhalen - Bekend merk - Proceskosten: billijkheid leidt in case bij inbreuk te goeder trouw tot 1/3 van de kosten

 

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Wild Turkey v Wild Geese

Bewijs verval wegens non-usus - geen overeenstemming Wild Turkey en Wild Geese voor whiskey - geen geslaagde 'central attack' wegens niet betekening dagvaarding binnen vijf jaar na internationale inschrijving

 

IEPT20070530, Rb Haarlem, Keune Haircosmetics v Nova Kozmetik

Bevel tot overdracht Turkse merken naar Turks recht aan voormalig distributeur voor Turkije

 

IEPT20070525, Rb Arnhem, DEPT v Intres

woord DEPT beschrijvend in modebranche - geen merkinbreuk GS Dept - geen bescherming DEPT als handelsnaam of ex artikel 6:162 BW 

 

IEPT20070524, Rb Den Haag, Aquafox v Aqualock

Verwarringsgevaar tussen merk Aquafox en teken Aqualock voor glazenspoelsystemen - claim 'bespaar tot wel 70% spoelwater' niet misleidend 

 

IEPT20070523, GvEA, Reinigingstablet met bloemdessin

Aangevraagde vormmerken missen onderscheidend vermogen

 

IEPT20070523, Rb Groningen, VWS

VWS onderscheidend vermogen als merk voor juridische dienstverlening - Enkele registratie domeinnaam doet geen afbreuk aan reputatie merk en is niet op zichzelf onrechtmatig

 

IEPT20070523, Rb Amsterdam, Subaru

Door gebruik (woord-)beeldmerken Subaru wordt indruk gewekt dat men tot dealernetwerk behoort- Gebruik woord toegestaan om aan te geven waarin men specialist is - Inbreuk handelsnaam door gebruik Subaru als onderdeel domeinnaam - Inbreuk auteursrecht foto's Subaru-auto's

 

IEPT20070523, Rb Amsterdam, Subaru v Cosis

Inbreukmakend gebruik merk Subaru door organisatie niet-dealers - Aanduiding "Cooperatie Cosis Specilaisten in Subaru" inbreuk handelsnaamrechten - Inbreuk auteursrecht op foto's Subaru auto's - Contractuele boete treed in plaats van schadevergoeding

 

IEPT20070510, Rb Alkmaar, Hollandia v Hollander

Geen gevaar voor verwarring tussen merken Hollandia en Hollander voor bier

 

IEPT20070509, Rb Den Haag, Nokia v GSM Centrum

Merkinbreuk counterfeit Nokia-telefooncovers;

  

IEPT20070504, Rb Utrecht, Edmond Research v Xerox

Gevaar voor verwarring tussen teken Xerox Documate voor scanners en merk Documate voor printersoftware - geen depot te kwader trouw

 

IEPT20070502, Rb Amsterdam, Ticket Plus

Merk Ticket Plus uitsluitend beschrijvend voor verkoop van kaartjes en bijbehorende diensten - kaartverkoop internationale sportevenementen en kaartverkoop dagrecreatieparken geen soortgelijke diensten - geen gevaar voor verwarring handelsnamen

 

IEPT20070425, Rb Breda, Startpagina

Startpagina geen onderscheidend vermogen als merk of handelsnaam - domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam

 

IEPT20070420, Rb Groningen, Darkraver

Domeinnaam maakt inbreuk op handelsnaam- en merkrechten

 

IEPT20070419, HvJEG, Celltech

Bij samengesteld merk is het geen verplichte stap eerst de bestanddelen te analyseren - Te beoordelen is of het merk als geheel beschrijvend is 

 

IEPT20070418, Rb Den Bosch, Rayovac v Philips

Uit drie scheerkopen bestaande vormmerken nietig omdat vormen noodzakelijk voor technische uitkomst - verval beeldmerken wegens niet normaal gebruik

 

IEPT20070417, Rb Den Haag, EasyCar v EasyOto

Merkinbreuk EasyOto op EasyCar wegens begripsmatige overeenstemming

 

IEPT20070413, Rb Utrecht, Medi Lease v Medlease

MediLease geen onderscheidend vermogen als merk of handelsnaam

 

IEPT20070412, Rb Amsterdam, City Cargo

Opdrachtgever mocht logo als merk deponeren en geen recht op fee ontwerper nu project nog niet in de succes-fase verkeert

 

IEPT20070402, Rb Haarlem, Bizz Travel v Bizztrip

Gering onderscheidend vermogen Bizz Travel - geen inbreuk merk- of handelsnaamrechten

 

IEPT20070328, Rb Den Haag, HBM v Novacap

Verschuldigheid merk- en kwekersrechtlicenties, opgaveverplichting omzet

  

IEPT20070327, Rb Zutphen, Reclame Sukses v The Satisfactorie

Depot te kwader trouw gestyleerde "S" als merk

 

IEPT20070322, GvEA, VIPS

Geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk reputatie ouder bekend merk

 

IEPT20070321, Rb Leeuwarden, Hood

Belang bij verbod vanwege aangekondigde merkinbreuk - helft volledige proceskosten toegerekend aan IE-aspecten

 

IEPT20070315, Rb Den Haag, Sony v PsxShop

Merkenrecht: toestemming Europese import Playstation 3 niet aannemelijk

 

IEPT20070313, HvJEG, Kaul v Bayer
Schending regels inzake tijdig aanvoeren feiten: Gerecht ten onrechte geoordeeld dat Kamer van Beroep niet mag weigeren rekening te houden met pas in beroep aangevoerde feiten en bewijsmiddelen

  

IEPT20070313, Hof Den Bosch, Jaguar

Depot merk Jaguar voor schoenen te kwader trouw - Afbeelding roofdierkop geen inbreuk op Jaguar-merk - belettering Jaguar niet auteursrechtelijk beschermd.

 

IEPT20070313, Hof Arnhem, LecWec

Vordering merkinbreuk komt slechts toe aan rechthebbende - Rechterlijk gebod tot levering merk is niet hetzelfde als een uitspraak met rechtskracht akte - reclameuiting dat product verbeterd is suggereert niet dat eerder produkt inferieur was.

 

IEPT20070223, Rb Arnhem, Outdoor Cooking

'Outdoor Cooking' geen onderscheidend vermogen als handelsnaam of merk voor barbecues en dergelijke - Ambtshalve minder vertrekkend bevel om zich op website onder nagenoeg identieke domeinnaam duidelijk te identificeren

 

IEPT20070221, Rb Utrecht, Zandbergen

Depot te kwader trouw van familienaam 'Zandbergen' als merk voor vleeswaren gelet op eerder gebruik handelsnaam en hetgeen partijen zijn overeengekomen

 

IEPT20070221, Rb Amsterdam, Tom Tom

Jarenlang pogen afzet te vinden geen normaal gebruik merk

 

IEPT20070221, Rb Amsterdam, Mag-Lite

'Anders dan HvJEG'  geldig vormmerk zaklamp aangenomen - nu merken geldig zijn is oudere vaststellingsovereenkomst niet nietig of vernietigbaar

 

IEPT20070220, Rb Zutphen, Cartridge World

Gevaar voor verwarring tussen handelsnaam Cartridge Point en merken en handelsnaam Cartridge World - bevel tot verwijdering kenmerken franchiseorganisatie Cartridge World

 

IEPT20070216, HR, Adidas v Marca, H&M en Vendex

Beoordeling merkinbreuk 'ex nunc' - Grote onderscheidende kracht en beschermingsomvang beperkt tot drie strepen - Prejudiciële vragen over beschikbaarheidsbelang bij ingeburgerd beschrijvend merk - Verklaring voor recht kan niet zien op toekomstige gebeurtenissen

 

IEPT20070215, Hof Den Haag, World Pack
Combinatie WORLD PACK beschrijvend voor “internationaal postpakket”; combinatie ontstijgt niet de som van de afzonderlijke bestanddelen. Partijen krijgen gelegenheid zich bij akte uit te laten over de betekenis van latere HvJEG-arrest inzake Bovemij uit te laten, waarin inburgering in de gehele relevante gedeelte van de Benelux vereist wordt

 

IEPT20070215, HvJEG, The Kitchen Company

Beperking tot beoordeling onderscheidend vermogen 'ex tunc' niet in strijd met richtlijn

 

IEPT20070214, Rb Groningen, De Hypotheker v Hypothekerije

Merk 'De Hypotheker' heeft onderscheidend vermogen - Geen gevaar voor verwarring tussen teken 'Hypthekerije" en merk 'De Hypotheker'

 

IEPT20070214, Rb Den Haag, Bust Booster

'Bust Booster' en 'Boezem Booster' beschrijvende tekens voor borstvergrotingsproducten

 

IEPT20070214, Hof Leeuwarden, Green Smiles

Depot te kwader trouw nu enkele noemen merk tijdens vergaderingen geen voorvoorgebruik oplevert - Gebruik merk niet te kwader trouw t.o.v. bedenker die geen bezwaar maakte - Geen licentie mogelijk omdat rechten op niet-gedeponeerd merk of gebruik daarvan niet overdraagbaar zijn - Geen verwarringsgevaar tussen Fair Smiles en Green Smiles

 

IEPT20070213, GvEA, Respicur

Soortgelijkheid: subcategorie op grond van therapeutsiche indicatie i.p.v. werkzame stof - Relevant publiek: medische vakmensen en Duitse patienten - Gevaar voor verwarring Respicur en Respicort 

 

IEPT20070213, GvEA, Curon v Euron

Geen gevaar voor verwarring tussen merken Curon en Euron voor medische hulpmiddelen 

 

IEPT20070209, Rb Utrecht, Simply Colors v Simply Small

Simply Colors zwak merk voor kinderkleding - Geen gevaar voor verwarring handelsnamen en merken Simply Colors en Simply Small voor kinderkleding

  

IEPT20070209, Rb Den Haag, Curatoren Landis v VEB

Onrechtmatige beschuldiging dat curatoren onderzoek tegenwerken - Verbod soortgelijke publicaties op grond van zelfde feiten - Voorschot schadevergoeding toegewezen

 

IEPT20070209, Rb Den Haag, Cells4health

Teken 'Cells4Health' beschrijvend voor diensten inzake stamcellen

 

IEPT20070208, Rb Arnhem, Disney Domeinnaam

Registratie www.disneyworld met eu-id en genereren traffic is 'gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten' - Ongerechtvaardigd voordeel  trekken uit c.q. afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie merk Disney

 

IEPT20070206, GvEA, TDK

Weigering woordmerk TDK voor kleding wegens bekendheid oudere merk TDK, mede vanwege sponsoring sportevenemten

 

IEPT20070201, Hof Amsterdam, GTI v Lastminuteturkije - Sky Airlines
Merkinbreuk door skyailrines.nl - niet door german sky airlines

 

IEPT20070125, HvJEG, Opel

Voor verbod ex artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn vereist dat teken afbreuk kan doen aan gebruik aan functies van ingeschreven merk - Gebruik voor speelgoedauto's kan afbreuk doen aan automerk - Gebruik automerk op schaalmodel is geen aanduiding van een kenmerk (artikel 6(1)(b) Merkenrichtlijn)

 

IEPT20070125, HvJEG, Dyson

'alle denkbare vormen' en een eigenschap van de waar zijn geen teken en kunnen niet als merk fungeren

 

IEPT20070117, Rb Rotterdam, Sofradex

Parallel-import: geen afbreuk aan reputatie merk door 'slordig afplakken' - Bestaan licentie aannemelijk nu vordering met merkhouder is ingesteld en bestaan licentie ter zitting is bevestigd 

 

IEPT20070117, Rb Amsterdam, Red Bull v Bulldog

Geen overeenstemming merk en teken 

 

IEPT20070111, EHRM, Anheuser Busch v Portugal

Merkaanvraag is eigendom in de zin van artikel 1, Protocol 1, EVRM

 

IEPT20070111, Hof Den Haag, Viking

Normaal gebruik merk bij introductie - Normaal gebruik merk in afwijkende vorm - Schaatsmerk Viking geen algemeen bekend merk in 1983; geen depot te kwader trouw voor laarzen - Schaatsen en laarzen niet soortgelijk - Rechtsverwerking wegens gedogen

 

IEPT20070110, Hof Leeuwarden, Weeva
Geen geldig merkrecht bij gebreke van bestaande rechthebbende - voorvoegsel'voorheen'rechtvaardigt niet conclusie dat handelsnaam thans niet gevoerd wordt

IEPT20070104, Hof Amsterdam, Tommy Hilfiger v Basilicum 
Rechtbank Den Haag op grond van artikel 99(1) en (2) GMeV slechts bij uitsluiting bevoegd indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Artikel 3 Uitvoeringswet GMeV doet hier niet aan af: mocht sprake zijn van strijdigheid met GMeV dan heeft deze rechtstreekse werking en moet Uitvoeringswet buiten beschouwing blijven. Voorgaande geldt ook voor Gemeenschapsmodellen. GAGE spijkerbroek niet auteursrechtelijk beschermd: algemeen gangbaar kledingstuk met aantal functioneel bepaalde elementen, door Tommy Hilfiger aangevoerde elementen leveren geen kenmerkende of creatieve combinatie op en voldoende afstand genomen van GAGE spijkerbroek. Broek The Sting geen slaafse nabootsing:  voldoende afstand genomen van de GAGE spijkerbroek en totaalindrukken verschillen aanmerkelijk. Geen modelrechtinbreuk: model niet nieuw en geen eigen karakter. Geen verwarringsgevaar tussen merk “Tommy Hilfiger” en tekens “Hallinger Denim” en “HLGR”: stemmen niet verwarringwekkend overeen.