2007 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

 

IEPT20071221, Rb Den Haag, Philips v Philip Design
Inbreuk merkrecht aangenomen - Overdracht domeinnaam bevolen
 

IEPT20071218, Rb Breda, Sport Direct
Geen bescherming beschrijvende aanduiding "Sport Direct" als merk of handelsnaam

 

IEPT20071218, Rb Den Haag, Heritage
Geen spoedeisend belang bij merkinbreuk na 1,5 jaar stilzitten - wel spoedeisend belang bij (erkende) handelsnaam- en auteursrechtinbreuk door voormalig distributeur

 

IEPT20071213, GvEA, Pagesjaunes.com
Merkenrecht: gevaar voor verwarring met Les Pages Jaunes - beroep bij Gerecht van Eerste Aanleg dient tot toetsing belssing BHIM - toelaten nieuwe documenten? 

 

IEPT20071213, Rb Amsterdam, Makro v Levi Strauss

Europese uitputting merkrechten: met accountantsrapport heeft Makro voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de spijkerbroeken met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat daarmee de merkrechten van Levi Strauss & Co zijn uitgeput

 

IEPT20071212, GvEA, Corpo Livre
Verlenging termijnen niet automatisch, maar vereist gemotiveerd verzoek - Laattijdige overlegging van eerste en enige bewijsmiddelen na verstrijken termijn niet toegelaten

 

IEPT20071211, Rb Den Haag, Compo v EC Planet
verwarringsgevaar Compo en Compo 1 voor mest - geen paneuropees verbod Gemeenschapsmerk omdat het niet gevorderd is - nevenvorderingen afgewezen in kort geding

 

IEPT20071129, Rb Amsterdam, KPNgetronics
Inbreuk merkrechten KPN en Getronics door registratie en gebruik KPNgetronics domeinnaam en merk

 

IEPT20071129, Hof Den Haag, Cana v Glas
Geen bevel tot overdracht domeinnaam cannalyse.com omdat die ook gebruikt kan worden zonder inbreuk op merkrecht te plegen. Geen spoedeisend belang gesteld bij nevenvorderingen. Eerdere overdracht merk Canalyse niet geldig bij gebreke van akte en ontbreken overeenstemming over vergoeding. Vraag wie bedenker van merk is niet van belang voor wie rechthebbende op merk is.

 

IEPT20071128, Rb Arnhem, Pointer v Point Bike
Geen depot te kwader trouw wegens voor-voorgebruik - geen rechtsverwerking - gevaar voor verwarring merken en handelsnamen

 

IEPT20071123, Rb Arnhem, Life Safety v Smeba Brandbeveiliging
Life Hammer geen oorspronkelijk werk - geen merkinbreuk Life Hammer wegens visuele verschillen - Slaafse nabootsing door één-op-één kopie

 

IEPT20071122, HvJEG, Fincas Tarragona

Algemeen bekend merk moet algemeen bekend zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat of in een aanmerkelijk gedeelte ervan; niet in enkel in een stad of omstreken

 

IEPT20071120, GvEA, TEK
Tek Italiaans en Frans voor teakhout beschrijvend teken voor metalen of plastic rekken, mede omdat deze materialen teakhout kunnen imiteren

 

IEPT20071120, GvEA, Castellani

Geen overeenstemming beeldmerk Castellani met Duitse woordmerken Castellum en Castelluca.  Bij globale beoordeling volstaat het visuele, fonetische en begripsmatige verschil om verwarrings-gevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen, ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde.

 

IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs

Woordmerken Bach, The Bach Remedies en Bach Flower Remedies beschrijvend voor bloesemremedies - bewijslevering inburgering toegestaan. Beeldmerken onderscheidend ondanks daarin voorkomende beschrijvende woorden. Merken niet misleidend inzake vermeende handtekening Dr Bach of jaar van oprichting onderneming omdat niet gebleken is dat het publiek dit van belang acht

 

IEPT20071114, Rb Den Haag, Sauna Belt
Inbreuk modelrecht, merkenrecht, auteursrecht en geschriftenbescherming - Winstafdracht van € 482.500

 

EPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small

Merkenrecht en handelsnaamrecht: onderscheidend vermogen beperkt Geen verwarringsgevaar.

 

IEPT20071113, Hof Den Bosch, Puma v Ferro

Verval merk wegens niet-gebruik: Het oormerken van een partij Kamino-schoenen in een magazijn buiten de Benelux als bestemd voor de Benelux, het factureren van een partij Kamino-schoenen door een onderneming in Taiwan aan Puma AG en het op enig moment - zonder succes -  aanbieden van Kamino-schoenen aan mogelijke afnemers is niet voldoende gebruik. Auteursrecht op stijl: Puma heeft geen auteursrecht op virtuele combinatieschoen bestaande uit Puma Avanti en Puma Sprint

 

IEPT20071112, Rb Den Haag, Playhold v Mio Mio
Gebruik aquaplay-domeinnaam inbreuk op merkrecht omdat ook ander speelgoed wordt aangeboden - inschrijving handelsnaam is voeren handelsnaam - geen impliciete licentie

 

IEPT20071108, Rb Amsterdam, Novum Pharma v Farma Novum
Verwarringwekkende overeenstemming merken en handelsnamen

 

IEPT20071108, Hof Amsterdam, Scapa v Adidas

2-strepen teken Scapa inbreukmakend op 3-strepen merk Adidas. Belissend is of publiek strepen als merk ervaart, niet of ze als versiering bedoeld zijn. Significant deel (38%) van het publiek legt verband met bekende 3-strepen-merk. Vrijhoudingsbehoefte komt niet in de knel

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Kwik Lok v Schutte Bagclosures
Uitvindingshoogte octrooi - uitleg kenmerk "kleine hoek". Vormmerk technisch bepaald en woordmerk Kwik Lok voor zak-sluitingen beschrijvend. vgeen Grensoverschrijdende bevoegdheid octrooi- en merkenvorderingen (nietigheid).

 

IEPT20071106, GvEA, RheinfelsQuellen
"VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN" uitsluitend beschrijvende aanduiding voor bronwater 

 

IEPT20071106, GvEA, Revian's v Evian
Merkenrecht: te late indiening vertaling in oppositieprocedure - beslissing onvoldoende gemotiveerd

 

IEPT20071105, Rb Den Bosch, Leaseplan v Leasepro
Inbreuk merk en handelsnaam 

 

IEPT20071103, Rb Amsterdam, G-Star v New Yorker
G-Star's Elwood broek oorspronkelijk werk - Geldigheid vormmerk in kort geding aangenomeh - Smog kniebroek niet en Fishbone lange broek wel inbreukmakend op auteurs- en merkenrechten - Belang bij samenloop auteurs- en merkenrecht

 

IEPT20071101, Hof Den Haag, World Pack
Inburgering in gehele Benelux vereist: Het teken mist derhalve in de gehele Benelux onderscheidend vermogen. Derhalve zal in de gehele Benelux de inburgering aannemelijk moeten worden gemaakt. Inburgering niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20071031, Rb Almelo, Jansen & Tilanus
Jansen en Tilanus geen algemeen bekend merk - Voornemen tot gebruik voldoende voor belang bij inroepen verval - auteursrechthebbende vervallenverklaard merk kan zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrecht beroepen - Geen onrechtmatige toe-eigening goodwill 

 

IEPT20071025, HvJEG, Develey
Gemeenschapsmerk autonoom t.o.v. nationaal merkenrecht: Merk zonder onderscheidend vermogen op gemeenschapsniveau kan in lid-staat wel onderscheidend vermogen bezitten

 

IEPT20071025, Rb Den Haag, Schneeball Hydrangea
Kwekers- en merkenrecht: geen bewijs verkoop planten

 

IEPT20071018, Rb Alkmaar, Eierdozen
Onderscheidend vermogen woordmerk "Mega Active" voor scharreleieren betwijfeld - Slaafse nabootsing verpakking

 

IEPT20071017, Rb Den Haag, Douglas v Noapoa
Gevaar voor verwarring merk Douglas voor retaildiensten en Douglas voor speelgoed - speelgoed en retaildiensten soortgelijk - Belang bij vorderingen nu schikkingsvoorstel is vervallen

 

IEPT20071010, GvEA, Bang & Olufsen
Vormmerk luidspreker: bijzonder oplettend publiek - vorm wijkt significant af van hetgeen gangbaar is; dat vorm tevens esthetische functie heeft doet aan onderscheidend vermogen niet af

 

IEPT20071004, HvJEG, Henkel
vorm en kleuren tablet geen onderscheidend vermogen als merk voor wasmiddel

 

IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star

Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft per definitie uitgesloten als merk en kan ook niet door inburgering merk worden

 

IEPT20070920, Rb Den Haag, Carbaglu

Geen spoedeisend belang vanwege éénmalige merkinbreukmakende verstrekking in 2006 - Eigen bereiding geneesmiddel door apotheker geen oneerlijke concurrentie voor pharmaceutische industrie

 

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap

Geen inbreuk merkenrecht of auteursrecht. Domeinnaam niet gebruikt als merk. Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk reputatie merk - enkele feit dat tussen het werk en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, wettigt niet het vermoeden van ontlening 

 

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge

Enkel fonetische overeenstemming dwingt niet tot aannemen verwarringsgevaar - Bij serie-merk is bewijs van gebruik van een voldoende aantal merken daarvan vereist - Gebruik van lichte variant kan niet aan meerdere merkregistraties worden toegerekend - Bepaling van nationaal recht die voor een "defensief merk" geen gebruik vereist, is geen geldige reden voor niet-gebruik van het merk wanneer het wordt ingeroepen tegen een inschrijving van een gemeenschapsmerk.

 

IEPT20070912, GvEA, Neumann microfoonkop

Merkenrecht: geen onderscheidend vermogen vorm microfoonkop

 

IEPT20070912, GvEA, Aceites del Sur v Koipe – Carbonell v La Espanola
globale visuele indruk van grote overeenstemming creëert, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert

 

IEPT20070912, Rb Amsterdam, Wheely

Schade wegens merkinbreuk in de vorm van mogelijke licentievergoeding aannemelijk: schadestaat procedure - Schade wegens onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen geschat op  € 232.000

 

IEPT20070912, Rb Den Haag, Der-Tec v Bege

Geen grond voor vergoeding op merkrecht inbreukmakende domeinnaam - Dwangsom op overdracht vanwege eerdere weigeringen daaraan mee te werken - Geen matiging proceskosten - Gemiddeld kort geding als regel tussen € 15.000 tot € 25.000 aan proceskosten

 

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano

Beschermde oorsprongsbenaming GRANA PADANO voor kaas staat in de weg aan inschrijving merk GRANA BIRAGHI voor kaas. Bestanddeel GRANA is geen soortnaam

 

IEPT20070911, HvJEG, Céline

Merkinbreuk door gebruik handelsnaam: Ook zonder handelsnaam of statutaire naam op product aan te brengen kan sprake zijn van 'gebruik voor waren of diensten' indien door het gebruik een verband met de waren of diensten ontstaat, tenzij dat gebruik conform eerlijke handelsgebruiken is

 

IEPT20070907, Rb Haarlem, Canei v Galilei

Geen overeenstemming woord- en beeldmerken voor wijn - Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken bijkomende omstandigheden

 

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum

Geen verwarringsgevaar serie Mag-Lite merken voor staafzaklantaarns en Magnum voor duiklampen

 

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Greenleaf

Merkdepot te kwader trouw: Verstrijken 5-jaars termijn verhindert niet actie ex artikel 6:162 BW - Op grond van beëindiging samenwerking gehouden tot overdracht merk

 

IEPT20070906, Rb Den Haag, De Gouden Makelaar v Goudenjaren Makelaar

Auditief, visueel en begripsmatige verwarringwekkende overeenstemming merk en teken - Geen depot te kwader trouw wegens eerste voorgebruik

 

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

Geen verwarringsgevaar: Asscher is kenmerkende bestanddeel in handelsnaam en merk. Gebruik van Royal en Amsterdam niet misleidend of verwarringwekkend

 

IEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo

Breuk vereniging met merkhouder geen grond voor einde gebruiksrecht leden - Gebruiksrecht Nipo niet langer exclusief door opzegging licentie door Nipo - Onrechtmatige toestand geen titel voor overdracht - Uit voldoen kosten registratie blijkt geen wilsovereenstemming overdracht 

 

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion

Merken- en handelsnaamrecht: geen gevaar voor verwarring tussen Vestia en Vestion voor woningcorporaties gelet op relevante omstandigheden

 

IEPT20070830, Hof Den Haag, Nuova Fima v Badotherm

Geen gelijkenis tussen merk MGS en teken BDT - Slaafse nabootsing: onderscheidend vermogen drukmeter?

  

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat

Verwarringsgevaar Bacardi-merk met MAD BAT - In beginsel grensoverschrijdende jurisdictie artikel 94(1) GMeV - verbod in kort geding beperkt tot Benelux

 

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout

Negatieve publiciteit licentienemer rechtvaardigt onmiddelijke opzegging merkenlicentie - Overdracht merken niet paulianeus nu van benadeling schuldeisers niet is gebleken

 

IEPT20070814, Rb Zwolle, Speurders 

Gevaar voor verwarring tussen Speurders van Telegraaf en 'mijnspeuder.nl' voor identieke diensten en gelet op seriemerken - Onrechtmatige publicaties gedaagde

 

IEPT20070807, Rb Den Bosch, TekstID v Text-ID

Inbreuk merkenrecht - Vorderingen teruggebracht tot wat redelijk is tussen partijen (freelance-eenmanszaken) in zaak die buiten proportie is geraakt

 

IEPT20070807, Hof Den Bosch, Eurotyre

Eurotyre heeft onderscheidend vermogen als merk - Geen depot te kwader trouw - Verbod merkinbreuk geldt niet voor gebruik oudere handelsnaam in Nederland vanuit vestiging Venlo 

  

IEPT20070802, Rb Amsterdam, Adani v Odmedical

Schending vaststellingsovereenkomst door inbreuk auteurs- en merkenrechten - Toewijzing nevenvorderingen, inclusief rectificatie, mede omdat kwade trouw aannemelijk is

 

IEPT20070731, Rb Den Haag, AROY-D v AROY-ICE

Ook in kort geding aanname geldigheid Gemeenschapsmerk bij gebreke reconventionele vordering in bodemprocedure of oppositie bij BHIM - Verval merk wegens niet gebruik niet aannemelijk - Gevaar voor verwarring tussen merk AROY-D en teken AROY-ICE voor ijs

 

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ajax v Ansul

Normaal gebruik merk Minimax voor brandblussers aangenomen, mede door gebruik in wettelijk voorgeschreven verzegelingsstrips

 

IEPT20070725, Rb Maastricht, Veltins v FN

Verbod bij wege van incident tot treffen rechtsmaatregelen op grond van merkenrecht hangende bodemprocedure over verval merkrecht 

 

IEPT20070723, Rb Breda, Yonex v Belgro

Domeinnaam yonexbadminton.nl geen merkinbreuk nu deze gebruikt wordt door wederverkoper voor van Yonex afkomstige producten - registratie domeinnaam niet onrechtmatig - Geen misleidende reclame door claim "een van de 140 Yonex badminton dealers in Nederland"

 

IEPT20070719, Hof Amsterdam, Iceberg v ICE
Overeenstemming merken: seriemerken

 

IEPT20070712, Hof Den Haag, Navulverpakking

Vorm voor navulverpakking voor geïmpregneerde doekjes wordt door in aanmerking komende publiek niet worden herkend als merk - Beroep op inschrijving door BHIM gepasseerd

 

IEPT20070711, GvEA, Lura-Flex

Kamer van Beroep BHIM heeft beoordelingsmarge om rekening te houden met te laat ingediend bewijsmateriaal inzake bekendheid ouder merk 

 

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blue

Algemeen bekend merk alleen beschermd ter zake van niet-soortgelijke waren wanneer het is ingeschreven

 

IEPT20070711, GvEA, Piranam

Lederwaren in klasse 18 en 25 soortgelijk - Gevaar voor verwarring vanwege gemeenschappelijke esthetische functie lederwaren

 

IEPT20070710, Rb Zutphen, Waxx kappers v Maxx Kappers

Inbreuk merk- en handelsnaamrechten

 

IEPT20070704, Rb Amsterdam, Jensen v Swensen
Merkenrecht: depot te kwader trouw - Onderzoeksplicht beperkt tot registers - Bekendheid binnen beddenbranche in plaats van meubelbranche vereist - Domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam