2008 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20081230, Rb Rotterdam, La Vita

Wel en niet verwarrend: Geen verwarringsgevaar La Vita-ondernemingen in Brielle en Maassluis. Gevaar voor verwarring La Vita Fashion en La Vita Mode in Maassluis

 

IEPT20081224, Rb Dordrecht, Deckers v La Cheapa - UGG

Inbreuk auteurs- en merkrechten UGG: Laarzen auteursrechtelijk beschermd. Merk UGG in de Benelux onderscheidend vermogen.  

 

IEPT20081223, Rb Amsterdam, IZZ v Agis

Onvoldoende afstand van concurrent: overmatig profiteren van de inspanningen die IZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven. Geen merkinbreuk.

 

IEPT20081222, HvJEG, The Wellcome Foundation v Paranova - Zovirax

Noodzaak ompakken, informatieplicht en bestrijden lekken in verkooporganisatie: indien ompakken noodzakelijk is kan merkhouder zich enkel verzetten tegen nieuwe verpakking wegens reputatieschade. Parallelimporteur dient informatie te verschaffen die noodzaak ompakken aannemelijk maakt, maar die informatie mag niet gebruikt worden om lekken in verkooporganisatie op te sporen en parallelhandel te bestrijden.

 

IEPT20081222, Rb Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer v Baan Kleef Aan
Belang bij bevel: Nu BKA (...) voorts heeft erkend dat op de website baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn, behoudt de gemeente haar belang bij toewijzing van haar vordering

 

IEPT20081218, HvJEG, Mobilix
Neutralisatie overeenstemming: Volgens de rechtspraak houdt de globale beoor-deling van het verwarringsgevaar in dat auditieve en visuele overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze te-kens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen

 

IEPT20081218, Rb Den Haag, 3M v Minoes

Ex parte bevel merkinbreuk toegewezen. Bevel tegen aandeelhouder/bestuurder afgewezen

 

IEPT20081218, Rb Amsterdam, Vandenberg v NL Unlimited - mijn

Geen merkinbreuk mijn.nl: Geen gebruik als merk voor waren of diensten en gebruik van het teken MIJN is niet zonder geldige reden, nu dit teken gelijk is aan het bezittelijk voornaamwoord mijn, een woord in de Nederlandse taal.

 

IEPT20081218, Rb Rotterdam, Dari

Gevaar voor verwarring  Dari-domeinnamen en merk. Overdracht van het merk "DARI" na de registratie van de domeinnaam "darigroep" staat niet aan vorderingen in de weg. Geen afstand van recht: Uit de opmerking (in het Surinaams) "A bun Henk a tan so", kan nog niet de wil om afstand van recht te doen worden afgeleid

 

IEPT20081217, Rb Groningen, RDM v Bloem

Geen merkinbreuk: Geen inbreuk beeldmerken: zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend. Geen onderscheidend vermogen woorden 'trim' en 'slim' voor afslankmiddelen 

 

IEPT20081217, Rb Den Haag, Henkel v Dramers
Proceskosten € 30.259,85: Nietigheid merkinschrijving. Zaak in conventie aangemerkt als een niet-eenvoudige zaak- kosten € 20.259,85. In reconventie conform indicatietarief € 10.000.

 

IEPT20081217, Rb Haarlem, FWM v Albert Heijn - Wijndomein

Geen gevaar voor verwarring tussen Wijndomein en AH Wijndomein: Veeleer is er sprake van, zoals door Albert Heijn terecht naar voren is gebracht, dat de toevoeging AH in de naam AH Wijndomein die naam juist sterk onderscheidend maakt van de reeds door FWM gevoerde naam Wijndomein.

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Doxis v Nederpelt

Merkinbreuk Doxy: De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk, in beide gevallen gevolgd door een i-klank. Begripsmatige overeenstemming. Soortgelijke waren en diensten.

 

IEPT20081215, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo - Raw

Vorderingen afgewezen. Geen spoedeisend belang buiten Verenigd Koninkrijk. Geen grensoverschrijdende maatregel in kort geding voor Verenigd Koninkrijk vanwege de prognose van de uitkomst in de bodemzaak. Niet aannemelijk dat sprake is van vereiste 'verband' of van ongerechtvaardigd voordeel c.q. afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de G-Star merken.

 

IEPT20081212, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Ex parte bevel wegens inbreuk auteurs- en merkenrecht Kamer van Koophandel door mailing  

 

IEPT20081212, HR, Portakabin v Primakabin

Prejudiciele vragen aan Hof van Justitie over gebruik van andersmans merk als adword

 

IEPT20081212, Rb Den Haag, Manas v Mamas

Merkinbreuk: Globaal beoordeeld naar de totaalindruk is sprake van een grote mate van overeenstemming. Geen verval wegens niet normaal gebruik. Omdat een met een dwangsom versterkte onthoudingsverklaring ontbreekt, heeft Manas nog altijd belang bij een verbod

 

IEPT20081212, Rb Den Haag, Bizerta v Nickelson - Chamonix 

Inbreuk Chamonix-merk: Chamonix geldig merk voor sportkleding. Gebruik teken Chamonix is gebruik als merk en niet als verwijzing naar wintersportplaats

  

IEPT20081211, Rb Den Haag, Xerox
Ex parte bevel merkinbreuk afgewezen: parallelimport van buiten EER

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Go Fast

Toewijzing ex parte verbod Gemeenschapsmerk. Afwijzing ex parte bevel o.g.v. auteurs- en handelsnaamrecht

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Kamal

Voeging ex art 222 Rv toegewezen: Beide zaken zijn daarenboven aan elkaar verknocht, aangezien zij beide het Beneluxmerk KAMAL betreffen en toewijzing van de vorderingen in de jongere zaak noodwendig en rechtstreeks van invloed is op de beslissing in de hoofdzaak

 

IEPT20081210, Rb Utrecht, Laverana v Sara Lee Neutral

Inburgering Neutral als woordmerk aangenomen. Invloed vrijhoudingsbehoefte. Lavera Neutral gebruik 'neutral' niet enkel als aanduiding van een kenmerk van de waar. Inbreuk aangenomen.

 

IEPT20081209, HvJEG, Radetzky-Orden v BKFR 

Normaal gebruik merk door vereniging zonder winstoogmerk: een merk wordt normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen

 

IEPT20081209, Hof Den Haag, Campina v CBM - Cabrima

Inbreuk Cambrima op Campina - soortgelijke waren - beide bestemd voor groot publiek: Mede in aanmerking nemende dat meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan de punten van verschil, dat sprake is van een zeer bekend merk met een groot onderscheidingsvermogen en dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige overeenstemming dat verwarring is te duchten.

 

IEPT20081204, Rb Amsterdam, Building Products v Artcrete

Geen dreiging inbreuk. Artcrete heeft onderscheidend vermogen als merk. Geen depot te kwader trouw.

 

IEPT20081204, Rb Den Haag, The Body Shop v Men's Body Shop

Inburgering en inbreuk.

 

IEPT20081203, Rb Alkmaar, Odlewnia v Bus Holland

Overdracht te kwader trouw gedeponeerd merk: Overdracht bevolen ter zake van te kwader trouw gedeponeerd merk waarvoor termijn voor inroepen nietigheid is verstreken. Uitputting merkrechten niet aannemelijk.

 

IEPT20081203, Rb Den Haag, Modefine v Nisu - Armani

Douanebeslag zonnebrillen: Gebruik als versiering sluit merkinbreuk niet uit. Geen rechtsverwerking doordat Douane in oktober 2006 s vrijgegeven omdat Modefine niet binnen de vereiste (twee keer) 10 dagen een inbreukprocedure is gestart.

 

IEPT20081202, Rb Den Haag, Exide Hagen Accu

Ex parte bevel merkinbreuk toegewezen - counterfeit-accu's

 

IEPT20081127, HvJEG, Intel v CPM - Intelmark

Bekende merken: Uitleg "verband"in de zin van Adidas-arrest en beoordeling ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie.

 

IEPT20081119, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi

Merkinbreuk - verwijdering codes: Het zou in strijd zijn met regels van het maatschappelijk verkeer indien Bacardi zou toelaten dat flessen, door haar geproduceerd en onder haar merk, zonder mogelijkheid van recall dreigen te worden verhandeld.

 

IEPT20081119, GvEA, Schräder v CPVO - Sumcol

Beperkte rechterlijke toetsing onderscheidbaarheid ras

 

IEPT20081118, Rb Den Haag, Coty v Tico Trading - Davidoff

Geen bewijs uitputting merkenrecht: Selectief distributiesysteem op zichzelf geen reëel gevaar voor afscherming nationale markten c.q. omkering bewijslast.

 

IEPT20081112, GvEA, Lego

Lego vormmerk nietig: Wezenlijke kenmerken van de vorm worden veroorzaakt door technische uitkomst ook indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen. De wezenlijke kenmerken van een vorm moeten op objectieve wijze worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag werden ingediend perceptie consument niet relevant.

 

IEPT20081111, Rb Den Haag, Arla v Vergeer

Inbreuk Cheez'pucks op PUCK. Min of meer abstracte benadering verwarringsgevaar. Overdracht domeinnaam bevolen. Geen spoedeisend belang bij nevenvorderingen.


IEPT20081105, Rb Den Haag, Thane v Robba

Inbreuk "Slim 'n L:ift"- en "Orbitrek"-merken. Assumptie van geldigheid Gemeenschapsmerk Orbitrek ten opzichte van ouder Beneluxmerk Orbitrac.

 

IEPT20081103, Rb Den Haag, Total Energy Solution v Energy Advice

Geen bescherming merk zonder inschrijving. Inbreuk handelsnaam TES

 

IEPT20081031, Rb Utrecht, Tamron v Ruitenberg cs

Geen uitputting merkenrecht. verweer speculatief en niet aannemelijk. Vereenzelviging procespartijen, mede omdat verschuivingen tussen procespartijen ook ten doel hebben om het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken om haar recht te handhaven

 

IEPT20081030, Rb Arnhem, Uniac v Vermeulen Medical

Ex parte   inbreuk merk Spirit

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Atlas Transport v Atlas Air

Merkenrecht: Geen schorsing wegens verknochtheid nietigheidsprocedure.  Aangezien de nietigheidsprocedure thans bij het GEA aanhangig is, is er geen aanleiding meer om op grond van artikel 100 GMVo deze procedure ambtshalve te schorsen. Geen zekerheidstelling proceskosten in geval van buitenlandse gedaagde

 

IEPT20081028, Rb Zwolle, LD v Gemeente Zwolle

Aanbesteding: geen aanzetten tot inbreuk auteurs- en merkrechten. Onvoldoende aannemelijk dat Gemeente Zwolle andere inschrijvers "aanzet" tot het gebruik van de term "ABC-meting", en aldus inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van L&D en evenmin is aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op auteursrechten van L&D

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M

Uitputting auteurs- en merkrechten niet voldoende onderbouwd. Oneigenlijk gebruik van Engelse BTW-faciliteit. Grensoverschrijdend verbod

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, G-Star v Bestseller

Geen inbreuk op auteurs- of vormmerkrecht.

 

IEPT20081015, GvEA, Manpower

Inburgering manpower als onderscheidend merk voor uitzendbureaus in Verenigd koninkkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk bewezen

 

IEPT20081010, Rb Assen, Powerplustools Int v Powerplustools Benelux
Toewijzing vorderingen in reconventie na schikking

 

IEPT20081009, Rb Amsterdam, NIVRA c.s. v SWA c.s.

RA en AA bekende merken. Gebruik door Stichting Wakkere Accountant van het teken RAA merkinbreuk - gebruik van AAA onrechtmatig. Verwarringsgevaar tussen NIVRA en NOVAA, enerzijds, en NOVRA, anderzijds

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading

Slaafse nabootsing combinatie vormgeving, verpakking en naam Mini Maglite. Merkenrecht: Mag kan nader bewijs leveren van inburgering van vorm Mini van de Maglite als identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen auteursrechtelijke bescherming: de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en de Mini Maglite wordt niet beschermd door het Amerikaanse auteursrecht

 

IEPT20081002, Rb Amsterdam, ANWB v Media Mij - Buitenleven

Buitenleven als merk voor tijdschrift onderscheidend door inburgering sinds 2002

  

IEPT20081002, Rb Den Haag, Total Energy Solution v Energy Advice

Geen bescherming merk zonder inschrijving. Inbreuk handelsnaam TES

 

IEPT20080930, Hof Den Haag, Bo-Dean v Prénatal LIEF!

LIEF! geen aanduiding van een kenmerk van babyartikelen: onderscheidend vermogen als merk van huis uit en door inburgering. Inbreukmakend gebruik van LIEF als herkomstaanduiding door Prenatal. Toezegging LIEF! niet te gebruiken omvat ook LIEF. Geen depot te kwader trouw 

 

IEPT20080926, Rb Arnhem, Gelredome v Servicetarget

Inbreuk handelsnaam en merk door gebruik domeinnaam en foto stadion

 

IEPT20080925, Rb Almelo, Kreatos Kappers

Geen merk- of handelsnaaminbreuk: oudere Nederlandse handelsnaam.

 

IEPT20080924, Rb Den Haag, Pink Ribbon v X-Groep

Merkdepotverbod: X-groep wordt verboden opnieuw Benelux- of Gemeenschapsmerkdepots te verrichten voor het teken PINK RIBBON en/of voor tekens die een andere combinatie omvatten van de woorden 'PINK' en 'RIBBON', totdat in de door Pink Ribbon aanhangig te maken bodemprocedure bij eindvonnis zal zijn beslist. 

 

IEPT20080922, Rb Groningen, Ozmag v Zechstein Minerals

Merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20080918, Rb Den Haag, G-Star v A&S

Ex parte bevel - merkinbreuk

 

IEPT20080917, GvEA, Neurim Pharmaceuticals

beroep niet-ontvankelijk

  

IEPT20080917, Rb Dordrecht, Sara Lee - Pickwick
Ex parte bevel wegens merkinbreuk - geen zekerheidsstelling

 

IEPT20080916, Rb Den Haag, Asiangear v MM-Exclusief

Opheffing merkenrechtelijk beslag: Het Gemeenschapsmerk is nog niet ingeschreven zodat Mm-Exclusief op dit tijdstip nog geen merkrechten kan inroepen.Voorschot schadevergoeding van € 7.737,56 voor opslagkosten containers en buitengerechtelijke kosten 

 

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot

Merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20080910, Rb Den Haag, Henkel v Dramers

Conventie: Woordmerk Dramers' woordmerk "man's perfect" is nietig : aanduiding voor hoedanigheid of bestemming. Reconventie: Henkel's "men perfect"-beeldmerken onderscheidend: Merken Henkel combineren woordelementen met diverse grafische elementen die niet beschrijvend zijn

 

IEPT20080909, GvEA, SEAT v Magic Seat

Gevaar voor verwarring woordmerk "magic seat" met het in Spanje bekende merk SEAT. Vissuele gelijkenis omdat woordbestanddeel "SEAT"domineert in beeldmerk van SEAT. Fonetische gelijkenis: woord zal onmiddellijk een associatie met de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat oproepen

   

IEPT20080903, Rb Groningen, Fraas v Storteboom (Olympia)

Inbreuk exportmerk: relevant publiek is is niet het Griekse, maar het Benelux-publiek. Toewijzing nevenvorderingen, mede omdat inbreuk als te kwader trouw wordt aangemerkt. Tpepassing liquidatietarief, in plaats van Indicatietarief IE-zaken, vanwege ontbreken onderbouwing proceskosten

  

IEPT20080902, Rb Amsterdam, Hoekstra v Hiswa en Friendship Yacht

Geen ex parte bevel wegens merkinbreuk tegen Hiswa, wel tegen Frienship Yacht Company

  

IEPT20080827, Rb Den Haag, Nedac Sorbo v VPG

Inbreuk merkrechten. Geen rechtsverwerking: Eventueel gebruik van het logo in het kader van private labeling tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan.

  

IEPT20080821, Rb Arnhem, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

Inbreuk handelsnaam- en merkrecht. Eerdere handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille geen geldige reden. Gebruik domeinnaam tevens handelsnaamgebruik, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam aan het publiek presenteert en deze domeinnaam het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek bevat

 

IEPT20080815, Rb Arnhem, Otto Simon v Nedac Sorbo

Overeenstemming beeldmerken, maar mogelijk depot te kwader trouw. Toys4 weinig onderscheidend vermogen, waardoor bijkomende elementen beeldmerken van groot belang zijn. Proceskosten teruggebracht naar IE-indicatietarief

 

IEPT20080813, Rb Haarlem, Nike v Sport Trading

Nike niet verplicht op producten aan te geven of ze binnen of buiten EER in het verkeer mogen worden gebracht. Gebruik namaakschoenen voor demonstratiedoeleinden vormt inbreuk op auteurs- en merkenrechten Nike

 

IEPT20080812, Hof Arnhem, DEPT v Intres

beeldmerk onderscheidt zich duidelijk van gecombineerd gebruik van 'dept.' of 'dept' doordat het geheel op zichzelf staat. Geen gevaar voor verwarring c.q. voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie DEPT omdat het hof van oordeel is dat de lettercombinatie GS voldoende duidelijk maakt dat Intres de lettercombinatie 'dept' slechts gebruikt als toevoeging in voor kleding gangbare zin

  

IEPT20080807, Rb Rotterdam, Segment v Cimsolutions

Ex parte bevel: geen onherstelbare schade veroorzakende situatie. Geen verwarringsgevaar op grond van enkele auditieve overeenstemming van het eerste gedeelte van het merk CIMSOLUTIONS met SIM-tekens, vanwege geringe onderscheidend vermogen CIM 

 

IEPT20080806, Rb Leeuwarden, Roggebroodbakkerij v Breabakker
merkinbreuk: Verwarringsgevaar vVanwege visuele gelijkenis tussen etiketten, overeenstemmende familienaam en gebruik van aanduiding "Fries Roggebrood"

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, ABB v ABB International

Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerk. Inbreuk Gemeenschapsmerk aangenomen. In het Italiaans opgesteld website is niet op Nederland gericht, zodat in Nederland recht niet van toepassing is op gebruik handelsnaam of misleidende reclame

 

IEPT20080730, Rb Utrecht, Bakkerij 't Stoepje v De Broodpiraat

Prominent gebruik van de kleur geel onrechtmatig. Geen merkinbreuk wegens zwak onderscheidend vermogen gedeponeerd merk. Verzenden SPAM SMS-berichten onrechtmatig tegenover ontvangers-franchisenemers, niet ten opzichte van franchisegever. Wegens misbruik van indentiteitsverschil is B.V. door vereenzelviging partij bij vaststellingsovereenkomst met Cooperatie

 

  IEPT20080723, Rb Utrecht, Jacebo v Dunc Logistics Abercrombie & Fitch

Verkoper van inbreukmakende merkkleding aansprakelijk voor schade tegenover afnemer op grond van overeenkomst. Tevens aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad tegenover gelieerde ondernemingen en opvolgende afnemers voor schade wegens het aangesproken worden door merkhouder voor merkinbreuk

 

IEPT20080722, Rb Rotterdam, allesvan

Gering onderscheidend vermogen woordmerk "alles van" maakt verwarring door gebruik domeinnaam "allesvanallesvan" onaannemelijk.

 

IEPT20080717, Hof Den Haag, 1-1-2

Woordmerk 1-1-2 mist onderscheidend vermogen vooralarmdiensten

 

IEPT20080717, HvJEG, Aire Limpio
Geslaagde oppositie Arbre Magique: Zwak onderscheidend vermogen van huis uit staat niet in de weg aan kunnen verwerven van bijzonder onderscheidend vermogen wegens bekendheid. Bewijs onderscheidend vermogen op datum depot: rekening mag worden gehouden met gegevens die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de aanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum

 

IEPT20080711, HR, Makro v Diesel

Ruimere maatstaf voor toestemming van binnen EER in het verkeer gebrachte goederen? Geconcludeerd lijkt te kunnen worden dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd. Vragen van uitleg aan het HvJEG

 

IEPT20080709, Rb Amsterdam, Novartis v Solvay
Gevaar voor verwarring FLUVIRIN en FLURALIN voor medicijnen

 

IEPT20080703, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro

Bewijs Europese uitputting: Hof stelt Makro in de gelegenheid haar accountant nader te instrueren teneinde de bovengenoemde tekortkomingen van het door haar aangedragen bewijs weg te nemen.

 

IEPT20080702, Rb Middelburg, Zeeuwse Mosselen

"Zeeuwse mosselen" dienen band met Zeeland te hebben. "Zeeuwse Mosselen" geen soortnaam. Nederlands en Belgisch recht van toepassing.

 

IEPT20080701, Rb Den Haag, Steinway & Sons v Muziekmetropool

Inbreukmakend gebruik met handelsnaam Steinway Gallery voor shop-in-shop. Tevens ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en verwateringsgevaar voor bekend merk Steinway & Sons. Misleidende reclame met o.m. "Europa's grootste Steinway & Sons collectie: en "De grootste Steinway Collectie van Nederland".