2012 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

 

IEPT20121219, Rb Arnhem, Surinaamse brouwerij
merk PARBO voor alcoholvrije dranken vervallen wegens ontbreken normaal gebruik: slechts vermeld als handelsnaam op haar producten. Nietigverklaring jongere merk PARBO, nu deze in rangorde komt na identiek merk PARBO voor identieke waren van eiseres

 

IEPT20121218, Hof Leeuwarden, I+A v Estrad
Merkinschrijving vereist, en negatieve reflexwerking voor aanvullende bescherming ex artikel 6:162 BW.Kort gedingrechter moet in beginsel vonnis afstemmen op eerder oordeel bodemrechter. Niet-ontvankelijk ten tijde van kort geding, wegens ontbreken merkinschrijving; inmiddels wel ingeschreven en ontvankelijk. Hof neemt vooralsnog geldigheid merken aan, nu in bodemprocedure bewijs van kwade trouw depots nog geleverd moet worden.

 

IEPT20121218, Hof Amsterdam, DIF v Goodyear

Voldoende belang bij handhaving beslag tot afgifte op handelsvoorraad waarvan onduidelijk wat bestemming daarvan is; bewijslast Goodyear dat banden voor EER bestemd zijn. Opheffing beslag indien door beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is; niet van belang of beslagverlof terecht verleend is. Advocaat behoeft geen procesvolmacht van zijn cliënt aan te tonen, maar wordt op zijn wordt geloofd.
 

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
Normaal gebruik binnen de Gemeenschap: geabstraheerd van grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Te letten op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

 

IEPT20121122, Rb Almelo, Klict v QLict
Geen verwarringwekkende totaalindruk handelsnamen Klict en QLict; Merkenrechtelijke overeenstemming KLICT en CLICT te gering voor verwarringsgevaar

 

IEPT20121121, Rb Den Haag, Atlas Transport v Atlas Air
Geen aanhouding zaak in afwachting van beslissing inzake nietigheid gemeenschapsmerk ATLAS TRANSPORT, nu eiseres haar vordering uitsluitend heeft ingesteld op grondslag van haar gemeenschapsmerk ATLAS: uitbreiding van vordering is niet mogelijk bij conclusie van antwoord in reconventie

 

IEPT20121121, Rb Den Haag, Julius Sämann v L&D

Geen merkenrechtelijk relevante overeenstemming: andere totaalindruk door dennenboomfiguurtje ten opzichte van dennenboom silhouet. Geen schorsing inbreukprocedure: nietigheidsactie van latere datum en geen nietigheidsvordering in deze procedure.

 

IEPT20121121, Rb Den Haag, Gaastra

Gaastra niet geslaagd in bewijsopdracht: onvoldoende zekerheid dat opgeslagen Gaastra-kleding verhandeld werd

 

IEPT20121116, Hof Amsterdam, Ciçek v RTS
Ondernemingsbeleid: Vennootschap gerechtigd tot merkgebruik op grond van licentie; niet valt in te zien dat, indien Olierook en Van As de rechthebbende zijn op het merk T-Stick, het risico zou ontstaan dat RTS deze merknaam niet zou kunnen voeren. Integendeel: RTS heeft onweersproken gesteld dat zij sinds haar oprichting gebruik maakt van dat merk op basis van een licentieovereenkomst met (toen nog) Olierook, Van As en Ates.

 

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS
POPSTARS-merken ongeldig: aanduiding van de kenmerken van de dienst. Geen inburgering POPSTARS-merken in gehele Benelux. POPSTARS-teken wel algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs. THE NEXT POPSTAR inbreukmakend op algemeen bekend merk POP STARS; visueel, auditief en begripsmatig identiek en gevaar voor verwarring; bijkomende omstandigheid: zelfde omroep

 

IEPT20121114, Rb Amsterdam, Boost v BST

Verwarring tussen handelsnamen Boost en Boost Company Network voor marketingactiviteiten: niet doorslaggevend is welke (dochter)vennootschap daadwerkelijk de activiteiten heeft verricht en of gedaagde zeggenschap heeft over andere vennootschappen. Inbreuk merkrechten Boost Group door BST Company: Niet zelf uitvoeren marketing-activiteiten op zichzelf geen grond om verbod te weigeren. Volledige proceskostenveroordeling o.g.v. schikking in eerder kort geding

 

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur

Geen verwarringsgevaar handelsnamen Union bouwbak en bouwbakkie.nl: Union overheersende bestanddeel. Niet aannemelijk dat bouwbak.nl door relevant publiek is gezien als naam van een onderneming. Conform BBIE oordeelt rechtbank dat woord/beeldmerk Bouwbak niet overeenstemt met bouwbakkie: dominante beschrijvende aanduiding. Merkinbreuk door gebruik bouwbakkie als Adword door Union. Woord/beeldmerk Bouwbak mist niet ieder onderscheidend vermogen. Lay-out websites niet auteursrechtelijk beschermd: triviale en voor de hand liggende opzet en vorm

 

IEPT20121114, Rb Den Haag, Bacardi

Merkinbreuk: omzetting van douanestatus T1 naar T2 om de Bacardi producten binnen de EER te kunnen verhandelen. Ook inbreuk door Sandostine, nu zij Bacardi-producten aanbiedt via o.a. op EG-gerichte website. Vordering tot winstafdracht toegewezen, nu sprake is van gebruik te kwader trouw in de vorm van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Gevorderde overdracht van voorraden om niet afgewezen: Afgifte bij wege van schadevergoeding niet gevorderd. Geen vrijwaringsplicht Seva, die de Bacardi producten onder T1 douanestatus (niet-communautaire goederen) verkocht.

 

IEPT20121107, Rb Den Haag, Björn Borg

€ 170.000 boete wegens overtreding onthoudingsverklaring. Inbreuk ex artikel 9(a) GMeV: geen verwarring vereist: Het verweer dat - vanwege de lage prijs en het feit dat de prints van de aangeboden boxers niet dezelfde zouden zijn als die van de originele Björn Borg boxers - ‘iedereen weet dat het namaak is’ zodat er geen verwarring zou zijn, wordt als niet ter zake dienend gepasseerd.

 

IEPT20121106, Hof Den Haag, Merkvervalsing Björn Borg
20 uur taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken voor het medeplegen van handel in vals merkondergoed

 

IEPT20121031, Rb Den Haag, PSV v Geretti Sports

Uitputting PSV-merk – geen inbreuk door domeinnaam psvshop.nl Geen verwarringsgevaar handelsnamen PSV-webshop en psvshop.nl

 

IEPT20121031, Rb Amsterdam, Americola v American Cola

Verbod gebruik te maken van merken met woorden ‘Spar’ of ‘American (Cola)’ erin, te algemeen en beperkt Spar in haar fundamentele recht haar geldige merken te gebruiken. Geen schadestaatprocedure - schade onvoldoende aannemelijk gemaakt

 

IEPT20121030, Hof Den Haag, Mevi v Bacardi

Prejudiciële vragen: Verandering van douane-technische status van AGP-goederen naar T1-goederen lijkt vermoeden te rechtvaardigen dat goederen in het verkeer zullen worden gebracht. Verhandeling in EER of Europese Unie impliceert niet noodzakelijkerwijs verhandeling in Benelux. Informatieverstrekkingsplicht alleen ter zake van merkinbreukmakende goederen.

 

IEPT20121030, Hof Den Haag, Perfetti v Kraft

Geen verwarringsgevaar tussen tekens “Pure”, “Mentos Pure Fresh” en “Dentyne Pure”: element “pure” is beschrijvend en geen overeenstemming tussen overige, niet-beschrijvende elementen. “Pure” verwijst naar essentiële kenmerken van voedingsproducten (smaak en samenstelling) en is derhalve beschrijvend voor betrokken waar (snoepgoed)

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, Nokia v D5

Misbruik van beslagrecht: tweede beslag van Nokia op counterfeit goederen kan niet worden gehandhaafd, nu zij profiteert van onrechtmatige weigering telefoons vrij te geven na vervallen eerste beslag

 

IEPT20121017, Rb Rotterdam, Majestic v ATG
Geen dringende reden tot opzegging distributieovereenkomst zonder opzegtermijn wegens actieve verkoop in Benelux of slaafse nabootsing. Distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd is in beginsel opzegbaar; Redelijke opzegtermijn vereist vanwege onderlinge afhankelijkheid partijen distributieovereenkomst, tenzij sprake is van een dringende reden. Slaafse nabootsing handschoenen onvoldoende onderbouwd. Schorsing in afwachting oordeel Rb Den Haag inzake merkinbreuk

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, New Jet v Avo

Rechtsgeldige ontbinding distributieovereenkomst i.v.m. te late betaling van facturen door Avo, ondanks schuldeisersverzuim. Bewijsopdracht Avo dat eiser voor ontbinding al in strijd met overeenkomst zaken met derden heeft gedaan. Geen inbreuk op HFFS-merk, omdat merk niet op de door eiser zonder verpakking verhandelde waren was aangebracht

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, Kaltenbach v Gietart

Schorsing procedure: beslissing inzake nietigheid Gemeenschapsmerk “GIETART” cruciaal voor conventie en reconventie

 

IEPT20121025, HvJEU, Rintisch v Eder

Normaal gebruik merk door gebruik in afwijkende vorm indien onderscheidend vermogen niet is gewijzigd, ook indien afwijkende vorm als (defensief) merk is ingeschreven

 

IEPT20121019, HR, Diageo v Sriram

Wereldwijde uitputting merken naar Antilliaans merkenrecht. Geen gegronde reden voor verzet tegen verwijderen identificatiecodes: legitiem doel merkhouder versus belang vrije parallelhandel

 

IEPT20121018, HvJEU, Jager & Polacek

Mededeling BHIM aan opposant dat oppositie ontvankelijk is verklaard, is niet slechts een procedurele maatregel maar een beslissing die enkel met inachtneming van verordening kan worden herroepen of vernietigd

 

IEPT20121016, Rb Den Haag, Deltafix v Cheneco

Merkinbreuk: doorlinken van domeinnamen met teken ‘deltafix’ naar concurrerende websites; overdracht domeinnamen bevolen

 

IEPT20121012, Rb Amsterdam, Paint it Blue v De Volkskrant

Onvoldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bestaat tussen tekens “De Volkskrant Vonk” en “Vonk” enerzijds en “Fonk” anderzijds. Geringe overeenstemming tussen tekens “De Volkskrant Vonk”, “Vonk” en “Fonk”. Vonk steeds gebruikt in combinatie met Volkskrant

 

IEPT20121010, Rb Den Haag, Pioneer v Agrifirm

Geen gebruik merk door algehele debranding/verwijdering van Pioneer-merken

 

IEPT20121010, Rb Den Haag, GreenGraffiti v Graffitinetwerk

Aantasting herkomstaanduidingsfunctie door verwarringwekkende inhoud van websites onder domeinnamen green-graffiti.com en green-graffiti.nl. Geldig merk “GreenGraffiti” met beperkte beschermingsomvang: Geen inbreuk op “GreenGraffiti” door beschrijvend gebruik van elementen “green” en “graffiti” met spatie of koppelteken op website, als keywords en domeinnaam

 

IEPT20121009, Rb Breda, TKS

Inbreuk tussenpersoon op merk “ICE-WATCH” en op auteursrecht op horloges: gedaagde is als geadresseerde van de zending betrokken bij invoer van namaakhorloges; zelfs als gedaagde belangeloos aan onbekende persoon toestemming heeft gegeven een onbekende zending naar haar huisadres te sturen, komt dit voor risico van gedaagde en heeft zij als tussenpersoon meegewerkt aan inbreuk

 

IEPT20121009, Hof Leeuwarden, Scheidingskantoor v Scheidingsplanner

Inroepbaar merkrecht hangende beroep tegen voorlopige beslissing weigering merk. Gerede kans dat Scheidingsplanner geen geldig merk is: geen onderscheidend vermogen. Enkele gebruik teken scheidingsplanner niet inbreukmakend op beeldmerken. Geen onrechtmatig handelen door welbewust aanleunen door  gebruik “scheidingsplanner” als trefwoord bij Google.

 

IEPT20121005, HR, Kwik Lok

Cassatie afgewezen

 

IEPT20121004, Rb Amsterdam, Bambini v Aquaris

Geen inbreuk op zeer beschrijvende handelsnamen “Torture Museum” of “Medieval Torture Museum” door “Museum of Medieval Torture Instruments”. Geen inbreuk op beeldmerken door gebruik van overeenstemmende, beschrijvende teksten. Geen onrechtmatige concurrentie; geen kopieeren formule:

 

IEPT20121003, Rb Den Bosch, DEAC v Coffenco

Generieke koffie en generieke koffiemachines niet soortgelijk. Cafema geen bekend merk: dat wordt niet anders als zij in de beperkte kring van haar afnemers (horeca-ondernemers) en potentiële afnemers bij wie zij reclame maakt, bekendheid geniet. Die vorm van bekendheid is vanzelfsprekend altijd aanwezig en daarop ziet genoemde bepaling niet.

 

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

Aangebrachte Red Bull-merken fungeren niet als herkomstaanduiding van de motorfiets: Lamborghini is, na marktonderzoek, geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de Red Bull-merken op motorfietsen van KTM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van deze waar

 

IEPT20121002, Rb Den Haag, Pink Ribbon

Ex parte verbod gebruik Pink Ribbon merk voor sieraden

 

IEPT20121002, Hof Den Haag, The Bulldog

The Bulldog is een bekend merk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Geen inbreuk op merk The Bulldog voor coffeeshops door domeinnamen met tekens ‘bulldog’ en ‘buldog’ voor links naar pornosites. Geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of reputatie van merk The Bulldog.

 

IEPT20120926, Rb Almelo, Just Brands

Bewijs merkvervalsingen merk  PME Legend: Just Brands is geslaagd in bewijsopdracht, nu getuige de inhoud van haar rapport heeft bevestigd en tevens gedaagde tijdens het verhoor heeft herkend

 

IEPT20120925, Hof Den Haag, Paperclip

Geen verwarringsgevaar merk Paperclip en teken NCRV Paperclip: geringe overeenstemming en verschillende doelgroepen.Geen reële dreiging dat NCRV het teken Paperclip nog zal gebruiken, nu zij dit heeft toegezegd en reeds conform heeft gehandeld.

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, Street One

Geen aansprakelijkheid Street One voor onjuiste prognoses. Geen tekortschieten Street One in zorgplicht. Onrechtmatig registreren domeinnaam en lanceren website door [A]. rechtmatige ontbinding franchiseovereenkomst

 

IEPT20120919, Rb Arnhem, MXI

Inbreuk Xovita- en Xocai-merk voor chocolade door gebruik in Xovita-en Xocia-domeinnamen: overdracht domeinnamen, bevolen

 

IEPT20120921, Rb Amsterdam, KLY Groupe v Sugar Power

KLY Groupe niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van verwarringsgevaar; het lange tijd naast elkaar bestaan van beide merken duidt echter niet op (concreet) verwarringsgevaar. Geen inbreuk op merken van KLY Groupe: te geringe overeenstemming tussen sleutelmerken en verpakkingsmerken: grenzen van het toelaatbare voorshands niet overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden.

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, Advance v Remark

Teken “Vogue Glamour” voor cosmetica: geen schending vaststellingsovereenkomst of merk “Vogue”: toegestane wijziging onderschrift en geen referentie aan tijdschrift Glamour van Advance. Geen verwarringsgevaar merken “Glamour” voor tijdschriften en “Vogue Glamour” voor verzorgingsproducten: geen soortgelijke producten, geen bekend merk, geen associatie gewekt

 

IEPT20120913, Rb Zwolle-Lelystad, TKS v Petiet

Inbreuk op merk ICE-WATCH: abusievelijke verzending niet verifieerbaar; gratis weggeven in kader van promotieactie is “gebruik in economisch verkeer”. Horloges van TKS auteursrechtelijk beschermd: ander oordeel Belgische rechtbank doet daar niet aan af. Auteursrechtinbreuk door Petiet: kwade trouw niet vereist

 

IEPT20120911, Rb Den Haag, Finstral

Rechtmatig gebruik Finstral-merk in Finstral-domeinnamen: voldaan aan drie criteria voor bonafide refererend merkgebruik cfr. Latour-beslissing; geen onrechtmatig profiteren van bekendheid merk. Geen gebruik Finstral-domeinnamen als handelsnaam: geen gebruik als aanduiding van onderneming en ook niet door relevante publiek zo opgevat

 

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

Merkinbreuk aannemelijk: provisionele vordering toegewezen; verbod, informatie omtrent herkomst en distributiekanalen en inzage in stukken, voormannen en relaties betrokken, mede ter schade begroting en beperking.  Geen verval A&F merken wegens non-usus: Benelux omzet via niet in bijzonder op Benelux gerichte webwinkels is reële commerciële exploitatie in Benelux

 

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

Deel Swiss Sense woord/beeldmerken nietig wegens staatsembleem van Zwitserland (artikel 6 (1)(a) Unieverdrag. “Swiss Sense”: geen misleiding omtrent herkomst, noch omtrent leeftijd en ervaring door slogan “Bedmakers sinds 1981. Geen verwarringsgevaar tussen Swiss Sense en SWISSFLEX: beperkte overeenstemming en weinig onderscheidend vermogen. Geen vergelijkende reclame door Recticel: geen verwijzing naar Swiss Sense, maar naar Zwitserse herkomst van aangeboden producten

 

IEPT20120911, Hof Den Haag, Foodcare v Sumol

Geen verwarringsgevaar, omdat een relatief grotere betekenis toekomt aan de visuele vergelijking, dan de auditieve, nu niet weersproken is dat het publiek doorgaans visueel geconfronteerd word met woord-/beeldmerk “4 MOVE”. Geringe mate van visuele overeenstemming en zekere mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen woordmerk ‘MOOVE’ en woord/beeldmerk ‘4 MOVE’


IEPT20120904, Rb Breda, Australian Gold v Thoba
Verstekvonnis: vorderingen (staken merkinbreuk, plaatsen rectificatie, staken doen van onrechtmatige mededelingen) grotendeels toegewezen

 

IEPT20120829, Rb Arnhem, Zoontjens Beton v Livingroof

Geen verwarringsgevaar woordmerk DNS en ONS-beeldmerk. Verklaring kan worden beschouwd als voor overdracht auteursrecht benodigde akte. Geen ongeoorloofde concurrentie door aanbieden vrijwel identiek daknivelleringssysteem

 

IEPT20120823, Rb Amsterdam. Linq v Linqwise

Teken ‘LINQ’ (met een Q) is niet beschrijvend voor arbeidsbemiddelingsdiensten. Verwarringsgevaar terzake van herkomst van diensten tussen tekens ‘LINQ’ en ‘LINQWISE’ omdat ‘linq’ dominerend bestanddeel is.

 

IEPT20120822, Rb Utrecht, Burg v Vrumona

LIMO is beschrijvend voor limonade en mist onderscheidend vermogen. Onvoldoende onderbouwd dat merk LIMO onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering in Benelux

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prominent v Velderhof

Indien tegenbewijs tegen notariële akte niet slaagt is het niet overdragen van het merk “Velderhof” onrechtmatig en worden merkoverdracht en verbod op inbreuk toegewezen

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

Onrechtmatig aanhaken aan optreden Prescan in TV-programma door gebruik Adwords.Onrechtmatig gebruik “TM"-teken. “Look and feel” website niet auteursrechtelijk beschermd, concrete tekst en beeldelementen wel. Vrijhoudingsbehoefte: algemeen belang dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen. PRESCAN bestaat uitsluitend uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de dienst “preventief medisch onderzoek” van klasse 44, niet ter zake van andere diensten in klasse 35 en 42. Inburgering PRESCAN in Benelux voor “preventief medisch onderzoek” onvoldoende gesteld en onderbouwd. Geen verwarringsgevaar merk PRESCAN en teken “privatescan”. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Prescan en Privatescan. Privatescan op grond van vaststellingsovereenkomst gehouden gebruik prescan als adword te staken

 

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

ISP als tussenpersoon gehouden hosting van inbreukmakende websites waarop namaak-producten worden aangeboden, te staken: websites op Benelux gericht; Altushost tussenpersoon in de zin van artikel 2.22(6) BVIE

 

IEPT20120808Rb Den Haag, INTS v Sun Lovers

Desigual-Jas en -Jurken auteursrechtelijk beschermd: inbreuk. “Design all together” merkinbreuk op woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

 

IEPT20120808, Rb Den Haag, Converse v Techno Age

Dreigende merkinbreuk: zending voor invoer in EER aangegeven. Reconventie niet-ontvankelijk: niet uiterlijk 24 uur voor zitting schriftelijk aan wederpartij en voorzieningenrechter meegedeeld

 

IEPT20120807, Hof Leeuwarden, Converse v Scapino

Uitputting: enkele feit dat Converse Inc. een systeem van exclusieve distributie hanteert, niet voldoende voor een reëel gevaar van marktafscherming. Bewijsopdracht Scapino dat Converse schoenen afkomstig zijn uit door Converse geautoriseerde Brand Search partijen. Bewijsopdracht Scapino dat schoenen van door de geautoriseerde wederverkoper Infinity in de EER in de handel zijn gebracht en dat die schoenen uiteindelijk bij Scapino terecht zijn gekomen.

 

IEPT20120803, Rb Amsterdam, DIF v Goodyear
Merkinbreuk: goederen aangekomen in Nederland. transito status onvoldoende aannemelijk

 

IEPT20120801, Rb Haarlem, Bacardi v OHD

Geen bewijs uitputting merkrecht; nu op de facturen productcodes ontbreken en evenmin bewijsstukken zijn overgelegd waaruit blijkt dat OHD in de betreffende periode deze specifieke BACARDI producten enkel van X heeft betrokken. Vordering in vrijwaring tegen X afgewezen.

 

IEPT20120801, Rb Den Haag, Cisco v Comtek

Merkinbreuk: geen uitputting. Comtek niet geslaagd in leveren (tegen)bewijs dat niet alle inbeslaggenomen producten van merken van Cisco zijn voorzien en deels van HP afkomstig zijn. Geen winstafdracht: Comtek niet te kwade trouw. Enkele afwezigheid kwade trouw staat niet in weg van recht op vergoeding volledige proceskosten van € 110.578.

 

IEPT20120727, Rb Arnhem, Europlantis

Gevorderde overdracht van merkinschrijvingen afgewezen: bedoeling van partijen was juist dat deze op naam van beide partijen moesten komen. Gedaagde kan als merkhouder niet verboden worden de merken “Pineberry White Dream” en “Framberry” te gebruiken. Nederlands recht van toepassing op vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad en gestelde overeenkomst. Bestaan van samenwerkingsovereenkomst onvoldoende duidelijk; nadere bewijslevering nodig.

 

IEPT20120726, Rb Alkmaar, Rots-Vast v Rots idb Vastgoed

Verwarringwekkende gelijkenis merken, handelsnamen en domeinnaam: Rots-Vast Groep en Rots idb Vastgoed

 

IEPT20120725, Rb Den Haag, Pantofola v Rucanor

Rechtbank Den Haag bevoegd inzake Gemeenschapsmerk ondanks forumkeuze voor rechtbank Amsterdam. Stellingen eiser maatgevend voor bevoegdheid rechter. Rechtbank Den Haag ook bevoegd ter zake van overeenkomst ondanks forumkeuze, wegens connexiteit

 

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Opeising Beneluxmerkrechten. Goederenrechtelijke aspecten Benelux merkrechten beheerst door Nederlands recht – analoge toepassing systeem Gemeenschapsmerken-verordening. Merkrecht geen registergoed artikel 3:10 BW. Afgiftevordering onderworpen aan Nederlands recht en niet verjaard: 20 jaar naar analogie met revindicatie of afgifte door bezitter. Geen rechtsgeldige transformatie van VVO naar Russisch recht; merkrechten niet overgegaan naar VAO en dus gebleven bij VVO. Geen rechtsverwerking bij enkel tijdsverloop; geen gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen. Misleidende reclame: Spirits onvoldoende bewezen dat wodka in Russische federatie is geproduceerd.

 

IEPT20120723, Rb Den Haag, Kao

Bevel informatie over toeleveranciers counterfeit GUHL-artikelen te verstrekken op straffe van een dwangsom

 

IEPT20120720, Rb Den Haag, Orly v AFB

Merkinbreuk door gebruik domeinnaam en handelsnaam: gebruik voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Inbreukmakend gebruik merk door wederverkoper: onjuiste indruk dat er een commerciële band met de merkhouder bestaat. Inbreuk auteursrecht door gebruik promotiefoto’s Orly

 

IEPT20120719, HvJEU, Pie Optiek v Bureau Gevers

Merklicentiehouder: houder van alleen maar machtiging door merkhouder tot registratie eu-domeinnaam, maar zonder machtiging tot commercieel gebruik geen “licentiehouder van oudere rechten” ten behoeve van stapsgewijze introductieperiode eu-domeinnaam

 

IEPT20120718, Rb Amsterdam, Bolton v Duck Global

Merklicentie: Conformeren aan Brand Equity Standards onderdeel van goed licentienemerschap; (nog) geen toerekenbare tekortkoming, gerechtvaardigd vertrouwen dat partijen nog in gesprek waren. Introduceren nieuwe producten niet gebleken, upgrades van bestaande WC EEND-producten toegestaan. Beschrijvende submerken geen eigen merken in de zin van overeenkomst. Bekend en ingestemd met productie door andere leveranciers. Registratie domeinnaam past binnen normale exploitatie door licentiehouder; inschrijving van merken niet.

 

IEPT20120718, Rb Rotterdam, NID

Vervalste overdrachtsakte merken? Overdrachtsakte in beginsel dwingend bewijs tussen partijen, tenzij ondertekening stellig wordt ontkend. Zwaarwegend belang licentienemer bij voortzetting veelvuldig merkgebruik sinds 2009. Domeinnaamkaping middels wijziging inloggegevens

 

IEPT20120717, Rb Den Haag, AviaVox v YAP

AIRLINE-GATE-CLIENT geldig merk: ongebruikelijke combinatie en jarenlang gebruik. Gebruik “Gate Client” ter onderscheiding van software (in de ogen van een aanzienlijk deel van het publiek). Verwarringwekkende overeenstemming AIRLINE-GATE-CLIENT en Gate Client. Niet: YAP Gate Client. Geschriftenbescherming: inbreukmakende productomschrijvingen 

 

IEPT20120712, HvJEG, Smart Techonologies v BHIM
Gebrek aan onderscheidend vermogen slogan "Wir machen das besondere einfach": Bevinding Gerecht dat merk elk onderscheidend vermogen mist, berust niet op feit dat het een verkoopbevorderende formulering is. Gerecht heeft terecht geoordeeld dat voor slogans geen strengere criteria dienen te worden gehanteerd dan voor andere tekens. Hoger aandachtsniveau deskundig publiek rechtvaardigt niet een zwakker onderscheidend vermogen

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Ten Cate v Fieldturf

Verwarringsgevaar merk “Evolution” en teken “Revolution” – nawerking jarenlange relatie. Merk instandhoudend gebruik door licentienemer. Grensoverschrijdende bevoegdheid jegens Franse gedaagde (Artikel 6 EEX-Vo).

 

IEPT20120711, Rb Leeuwarden, Op="Op" v Op & Top

Geen verwarringsgevaar “Op=OP” en “OP&TOP”:  gering onderscheidend vermogen, waardoor auditieve gelijkenis niet doorslaggevend is; geen significante visuele gelijkenis

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, G-Star

Merkinbreuk: Voldoende concreet onderbouwd dat R en V de verkopers van inbreukmakende namaakkleding zijn. Heimelijke opnamen in zakelijke setting en openbare weg geen onrechtmatig verkregen bewijs c.q. blijven niet buiten  beschouwing

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, H&M v G-Star

Aanhouding voor bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken en onrechtmatige daad op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Verordening, in afwachting van nog uit te spreken arrest van HvJEU. Internationale bevoegdheid te onderzoek per grondslag vordering: Gemeenschaps- of Beneluxmerk en onrechtmatige daad
 

IEPT20120704, Rb Arnhem, Ebo van den Bor v Asiatico

Merkhouder auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw. Geen overgang handelsnaam bij erfopvolging omdat niet ook onderneming is overgegaan. Inbreuken merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht. Geen afstand van IE-bescherming door non-concurrentiebeding. Belang bij vorderingen ondanks uitvoering kort geding vonnis: dat Asiatico B.V. niet bereid is definitieve afspraken te maken en weigert inbreuken op de rechten van [eiseres] B.V. te erkennen.

 

IEPT20120704, Rb Den Haag, Best Items v Quilate

Merkinbreuk: verwarringsgevaar wegens visuele en begripsmatige overeenstemming en gebruik voor exact dezelfde waren. Gebruik als merk: niet louter decoratief. Beperkt onderscheidend vermogen wegens merken van derden

 

IEPT20120703, Hof Den Haag, NTO v Qualitymark

Geen verwarringsgevaar vanwege voldoende verschillende totaalindrukken door zeer afwijkende beeldelementen

 

IEPT20120702, Rb Den Haag, Talens v Talensshop

Rechtmatig refererend merkgebruik onder domeinnaam Talensshop conform WIPO-arbitrage-normen inzake louislatour.nl: (a) dat verweerder een erkend wederverkoper is; (b) de site alleen gebruikt om de merkartikelen te verkopen; (c) de relatie met de merkhouder accuraat aangegeven wordt; en (d) ruimte voor domeinnamen van de merkhouder overblijft. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Talens.shop.nl en Talens door verschillende doelgroepen: professionele wederverkoper en eindafnemer/consument richt