2013 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20130628, Rb Amsterdam, Lely v Agib
Claim voor reinigingsmiddelen melkrobots niet misleidend, ook niet wanneer niet ieder product voor iedere robot geschikt is. Toevoeging “laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten” is onrechtmatige suggestie oneerlijke praktijken en impliciet vergelijkende reclame. Gebruik rode kleurmerk Lely doet afbreuk aan reputatie van het merk.

 

IEPT201300628, Rb Midden-Nederland, Alp Lift v Bocker
Depot te kwader trouw en algemene bekendheid ALPLIFT-merken ten tijde van depot niet aannemelijk; vijf jaarstermijn ruimschoots verstreken. Verwarringsgevaar wegens grote mate van overeenstemming Alp Lift en Alp Lift. Misleidende mailing: feitelijk onjuiste mededeling dat alleen voormalig distributeur Böcker met AlpLift in Nederland actief is

 

IEPT20130627, HvJEU, Malaysia Dairy
Kwade trouw is autonoom, eenvormig uit te leggen unierechtelijk begrip. Irrelevant dat bepaling facultatief is. Geen ruimte voor bijzondere, afwijkende nationale beschermingsregelingen berustend op wetenschap inzake buitenlands merk. Enkele wetenschap van buitenlands gebruik van verwarringwekkend merk door derde volstaat niet voor kwade trouw

 

IEPT20130626, Rb Gelderland, ECEM v ECEMed
Geringe beschermingsomvang van uit lettercombinatie en afkorting van beschrijvende naam bestaande handelsnaam. Geen verwarringsgevaar handelsnamen ECEM en ECEMed enkel omdat feiten op gebied van gevaarlijke en chemische stoffen actief zijn (artikel 5 HnW). Merk ECEM geen verwarringwekkend onderdeel van handelsnaam ECEMed (artikel 5a Hnw). Gebruik ECEMed als merk voor waren of diensten onvoldoende gebleken (artikel 2.20(1)(a) en (b) BVIE. Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk reputatie merk ECEM door gebruik handelsnaam ECEMed onvoldoende onderbouwd (artikel 2.2.0(1)(d) BVIE).

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Kalida v Nexco Pharma
Incidentele conclusie tot internationale onbevoegd verklaring inzake verklaring voor recht van niet-inbreuk octrooi-, Gemeenschapsmerken, Benelux merken en auteursrechten tegen Amerikaanse gedaagden afgewezen

 

IEPT20130614, Rb Den Haag, Systec Designs
Gebruik van doorlink-domeinnaam systek.nl als doorlink naar website met nieuwe handelsnaam ‘Inno 3D’ is geen gebruik van domeinnaam als handelsnaam; wel gebruik als merk voor de daar aangeboden waren en diensten. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Systec Designs” en “Systek”

 

IEPT20130612, Rb Amsterdam, Chanel v Glamorous
Visuele overeenstemming gekruiste cirkels met Chanel-beeldmerk. Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit bekende Chanel-merken mede door combinatie met portret Lagerfeld, afbeelding van op Coco Chanel lijkende vrouw en gebruik tekst “who the fuck is channel”

 

IEPT20130612, Rb Den Haag, Goodyear v DIF
Enkele fysieke binnenbrengen van partij banden (onder douanetoezicht) op grondgebied van EU is geen ‘invoeren’ in merkenrechtelijk zin. Verzet door merkhoudster Goodyear wel mogelijk, wanneer partij banden (onder douanetoezicht) in EU te koop wordt aangeboden en/of verkocht. Goodyear onvoldoende onderbouwd dat sprake is van (dreigende) verhandeling in de EU. Opheffing douanebeslagen

 

IEPT20130612, Rb Den Haag, Julius Samann v Onestop
Inbreuk op Boom-merken van Julius Sämann voor luchtverfrissers staat vast: overeenstemmende tekens en dezelfde waren. Onestop toegelaten tot leveren tegenbewijs dat in Griekenland aangetroffen luchtverfrissers door haar op de markt zijn gebracht

 

IEPT20130524, Rb Zeeland-West-Brabant, ESN v Dymatize
Geen merkinbreuk: producten met toestemming samengesteld op basis van Dymatize smaakstoffen en op de markt gebracht. Toestemming vermarkting reeds vervaardigde producten niet ingetrokken bij beëindiging samenwerking; toestemming niet beperkt tot eigen verpakkingen en etiketten Dymatize

 

IEPT20130523, Rb Den Haag, Renault v Van den Brink
Onrechtmatig bewust profiteren van wanprestatie door dealers; verkoop van nieuwe Renault-voertuigen. Verwarringsgevaar tussen beeldmerk Renault en overeenstemmend bedrijfslogo Van den Brink

 

IEPT20130508, Rb Amsterdam, Cleonice v Digikeur
Geen visuele overeenstemming en louter beschrijvende woorden: verschillende totaalindrukken Webshop Keurmerk en Digikeur Webshop. Onvoldoende onderbouwd dat gebruik collectief merk Digikeur in strijd met reglement toegelaten of gedoogd wordt. Geen gebruik domeinnaam digikeur.nl/webshop-keurmerk als handelsnaam. Verwarringwekkende en misleidende mailing Digikeur over beheer “het Webshop Keurmerk”. In ernst twijfel of gebruik “Webshop keurmerk” in broncode overtreding bevel is

 

IEPT20130426, HR, G-Star v Benetton
Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO)

 

IEPT20130424, Rb Amsterdam, Vliegtickets.nl v E-Pepper
Geen verwarringsgevaar woordmerken vliegtickets.nl en vliegticket.nl: beperkte beschermingsomvang voor in hoge mate beschrijvend merk. Geen gebruik domeinnaam vliegticket.nl voor portalwebsite als handelsnaamVLIEGTICKETS.NL heeft onderscheidend vermogen als merk door inburgering, mede op grond van gebruik na depot. Geen depot te kwader trouw: legitiem belang en 5-jaarstermijn na depot in 2005 verstreken. Geen inbreuk beeldmerk: geen overeenstemming figuratieve elementen.

 

IEPT20130424, Rb Den Haag, Caprice v Restaurant Ivy
Merkinbreuk: Verwarringsgevaar tussen met merk “THE IVY” overeenstemmende tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” voor restauratiediensten. Gebruik Woord “Ivy” (in combinatie met beeldelementen (klimopbladeren) op receptenboek van gedaagde tevens merkinbreuk. Gebruik “Restaurant Ivy” en “Ivy” als handelsnaam en als merk. Geen misbruik van recht

 

IEPT20130418, Rb Den Haag, Practicomfort
Inbreukmakend gebruik van Adword “otolift” in combinatie met Adword-advertenties: 2e advertentie: De tekst van de advertentie bevat slechts generieke aanduidingen van trapliften en maakt de internetgebruiker op geen enkele andere manier duidelijk dat Practicomfort geen trapliften van X verhandelt, maar daarvoor een alternatief biedt in de vorm van trapliften van derden. Geen uitputting

 

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Rode zoolmerk van Louboutin heeft aspecten van zowel kleur- als vormmerk. Zoolmerk heeft door inburgering onderscheidend vermogen verkregen. Verwarringsgevaar tussen zoolmerk en door Van Haren gebruikte rode zolen

 

IEPT20130418, HvJEU, Colloseum v Levi Strauss
Rechtsinstandhoudend normaal gebruik mogelijk van een ingeschreven merk als onderdeel van samengesteld, ingeschreven merk. De voorwaarden die voor “normaal gebruik” gelden zijn vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken door inburgering. Wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, valt dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.

 

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
Meegroei-effect leidt niet tot onvoldoende ruimte voor creatieve keuzes. Scandinavische stijl sluit auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden niet uit. Feit dat ontwerp voldoet aan technische eisen of binnen stijl past leidt niet tot (sterk) verminderde beschermingsomvang. Grote vrijheid bij vaststellen wijze van winstberekening. Nevenvordering tot verstrekken lijst van afnemers, vereist specifieke belangenafweging. persoonlijkheidsrechten: verminking: in hoge mate subjectief en feitelijk oordeel. Prejudiciële vragen vormmerken: wezenlijk waarde van de waar en vorm die door aard van de waar wordt bepaald.

 

IEPT20130410, Rb Amsterdam, Politie huisstijl
Gebruik politie kenmerken in dramaserie geen inbreuk op auteurs-en merkrechten. Geldige reden voor gebruik echte politie-uniformen en auto’s en beeldmerken in dramaseries. Geen reel verwarringsgevaar of risico voor reputatie of imagoschade. Rol Staat als de facto monopolist: gevraagde actieve bemoeienis met inhoud staat op gespannen voet met censuurverbod. Geen rangorde tussen vrijheid van informatie en intellectuele eigendom

 

IEPT20130404, Rb Den Haag, Bewindvoerder v Playgo
Playgo als deelgenoot niet gerechtigd tot gebruik merken en modellen dat niet met recht van deelgenoten te verenigen is. Uitgeven licenties en overhevelen rechten naar vennootschap is geen gebruik, maar beheer.

 

IEPT20130402, Rb Oost-Brabant, Merkvervalsing Ice-Watch
2 weken gevangenisstraf voor opzettelijk beroepsmatig in voorraad hebben valse Ice-watch horloges

 

IEPT20130327, Rb Oost-Brabant, Witloof v Proeverij Wit-loof
Geen inbreuk op merk “Witloof” door gebruik handelsnaam “Proeverij Wit-loof”: geen verwarringsgevaar voor relevante publiek (afnemers horecadiensten) gezien afstand tussen beide restaurants, het verschillende concept, verschillende uitstraling websites en onvoldoende onderbouwde stelling dat verwarring zich concreet heeft voorgedaan. Evenmin inbreuk op handelsnaam “Witloof” door voeren handelsnaam “Proeverij Wit-loof”

 

IEPT20130326, Rb Amsterdam, Bounz v The Red
Bevel tot overdracht Bounz-merken en –domeinnamen die aan Bounz-toebehoren en ten onrechte op eigen naam zijn geregistreerd

 

IEPT20130326, Hof Amsterdam, Alpi v Converse
Betrokkenheid Alpi als logistiek dienstverlener bij merkinbreuk voldoende aannemelijk, mede vanwege feit dat principalen geen actie tegen inbeslagname willen ondernemen.Informatiebehoefte Converse achterhalen namen/gegevens betrokken bij inbreuk voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130326, Hof Amsterdam, Alpi Netherlands v Converse
Voldoende aannemelijk dat Alpi Netherlands niet betrokken was bij merkinbreuken. Onvoldoende grond voor vereenzelviging Alpi Netherlands en Alpi International. Onvoldoende aannemelijk dat Converse geen schade voor verhaal ondervindt van bedrijfsopvolging via activa-transactie Alpi International door Alpi Netherlands: inlichtingen vereist

 

 

IEPT20130325, Rb Den Haag, Elcatel
Ex parte bevel tegen in Nederland kantoorhoudende hosting provider van op Nederland gerichte websites als tussenpersoon voor merkinbreukmaker

 

IEPT20130320, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger
Inzage bewijsbeslag tot vaststelling inbreuk via register-accountant. Geen onrechtmatige betrokkenheid [Y] bij merkinbreuk door derde, maar wel merkinbreuk of onrechtmatig handelen. Onrechtmatige betrokkenheid [X] bij merkinbreuk door derde

 
IEPT20130319, Accountantskamer, Converse v Registeraccountant
Gegeven assurance dat de ingekochte en verkochte schoenen origineel zijn en/of dat het gaat om goederen die afkomstig zijn van leveranciers die gevestigd zijn in de EER mist deugdelijke grondslag omdat niet de gehele invoerroute van de schoenen naar bedrijfS is onderzocht
 

IEPT20130319, Hof Den Bosch, Converse v Schoenenreus
Toestemming inzake merkgebruik (art. 2:20(1) BVIE) is niet hetzelfde als toestemming inzake  uitputting merkrecht (art. 2.23(3) BVIE): zou art. 2.23 (3) grotendeels overbodig maken. Schoenen Schoenenreus zonder toestemming voorzien van merk Converse. Geen omkering bewijslast: concreet en reëel gevaar afscherming nationale markten onvoldoende aannemelijk gemaakt
 

IEPT20130313, Rb Oost-Nederland, Hogeschool Wageningen v Aeres
Geen verwarringwekkende handelsnamen “Hogeschool Wageningen” en “Stoas Hogeschool Wageningen. Woordmerk “Hogeschool Wageningen” nietig; uitsluitend beschrijvende benamingen .

 

IEPT20130313, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren
[S] rechthebbende handelsnamen door gebruikt sinds oktober 2005, ondanks eerder gebruik [D B]. Depot beeldmerk te kwader trouw vanwege oudere handelsnaamrechten

 

IEPT20130307, Rb Den Haag, Advance v Remark
Vaststellingsovereenkomst Vogue-tijdschrift en -cosmetica: Enkele verwijzing naar mode niet in strijd met vaststellingsovereenkomst. Promotiefilm en persbericht “Lancering Vogue exclusie” refereert in strijd met vaststellingsovereenkomst aan tijdschrift. Reconventie: geen schending overeenkomst door aanbieden verzorgingsproducten bij Vogue-tijdschrift.

 

IEPT20130306, Rb Oost-Nederland, Proversco v Juice Solutions
Deposant is merkhouder; van voor overdracht vereiste schriftelijk akte niet gebleken. Niet aannemelijk dat merk is gekocht en vervolgens via curator zou zijn doorverkocht. Reconventie: verbod merkinbreuk toegewezen

 

IEPT20130305, Hof Arnhem-Leeuwarden, Januskachels
Onvoldoende onderbouwd dat gebruik merk in webadres is te beschouwen als gebruik voor waren of diensten. Betwijfeld of niet instrueren Google overtreding van verbod oplevert. Schermafbeelding geen bewijs dat inbreukmakende website nog toegankelijk was en deze bevat geen verwijzingen naar teken JACOBUS. Gebruik merk op factuur ’t Stokertje voor door De Jong in het verkeer gebrachte kachel geen overtreding: uitputting merkrecht

 

IEPT20130304, Rb Den Haag, Ziengs Schoenen v De Schoenenfabriek
Verwarringsgevaar Zienqs-merken en logo De Schoenenfabriek. Geen gerechtvaardigd gebruik van de naam Berend Zienqs door De Schoenenfabriek: Daargelaten of De Schoenenfabriek als rechtspersoon een beroept toekomt op artikel 2.23(1)(a) BVIE: geen eerlijk gebruik logo omdat het publiek een band tussen De Schoenenfabriek en Zienqs Schoenen zal veronderstellen

 

IEPT20130301, Rb Den Haag, G-Star v Race & Win
(verstekvonnis) Bevoegdheid inbreukvorderingen Gemeenschapsmerk beperkt tot Nederland

 

IEPT20130301, Rb Den Haag, Gillette v Gillette Bat
Vestiging te Alkmaar van Russische Gillette Bat Company. Dreigende merkinbreuk in EER door verkoop Gillette batterijen. Inbreuk handelsnaam in Nederland door brochure, niet door website of aanwezigheid op beurs in Moskou

 

IEPT20130221, HvJEU, FCI v FCIPPR
Verzet tegen jonger gemeenschapsmerk mogelijk zonder voorafgaande nietigheidsverklaring: dat artikel 9, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard

 

IEPT20130220, Rb Amsterdam, Paperclip v NCRV
Nietigheid afgewezen omdat houder ouder merk niet deelneemt aan het geding

 


IEPT20130129, Hof Den Haag, Strellson v Barts Beheer
Geen auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming tussen (i) kruis-merk en (ii) teken bestaande uit een kruis-element en element ‘barts”

 

IEPT20130219, Hof Den Haag, AMPI v NARAS
Verwarringsgevaar tussen bekende merk GRAMMY en visuele en auditief overeenstemmend teken. Relevant publiek: het grote publiek met normaal aandachtsniveau. Visuele en auditieve overeenstemming en geen begripsmatig verschil tussen GRAMMY en GLAMMIES. Toevoeging “met name” geen beperking van omschreven waren; soortgelijke waren GLAMMIES

 

IEPT20130214, Rb Den Haag, LaCoste
Merkinbreuk: Verstekvonnis. verbod inbreuk op LaCoste-merken

 

IEPT20130211, Rb Zwolle, Merkvervalsing
OM volgt Richtlijn voor strafvordering intellectuele eigendomsfraude. Veroordeling voor merkvervalsing: Taakstraf van 120 uren voor handel in merkvervalste goederen (en verboden wapen- en vuurwerkbezit

 

IEPT20130206, Rb Oost-Brabant, Schomburg v Decor
Unifix: taalnovum met voldoende onderscheidend vermogen als merk van Schomburg. Unifix geen zodanig beschrijvend karakter voor kenmerken van de waar dat het vrijgehouden moet worden
Uni Fix en UniFix identiek aan UNIFIX-merk Dezelfde waren: behorend tot de groep( en) waren waarvoor het merk is ingeschreven: lijmen. Schade onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20130205, Hof Arnhem-Leeuwarden, Hei Bike v Accell
Geen depot te kwader trouw merk HAIBAIKE voor fietsen door Accell wegens bekendheid met oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen. Gebruik jonger merk HAIBAIKE voor fietsen onrechtmatig tegen oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen

 

IEPT20130204, Rb Den Haag, Brein

Ex parte bevel inzake tussenpersoon (proxy) toegewezen: de proxy via het domein kuiken.co, en de automatische doorverwijzing daarnaar via het domein thepiratebay.se.coevoet.nl worden namelijk uitsluitend gebruikt om toegang te krijgen tot The Pirate Bay. BREIN heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerde verantwoordelijk is voor de levering van deze twee diensten.


IEPT20130113, GHvJ, Bacardi v Cardinal
Verwijdering identificatiecodes geen gegronde reden voor verzet tegen parallelimport. 
 

IEPT20130130, Rb Den Haag, Converse v Alpi
Provisionele verboden en opgave wegens onrechtmatig faciliteren merkinbreuk door Alpi Internationaal wegens verwijderen dollar-prijs-stickers en bekendheid met achterhalen echtheidskenmerken. Internationale bevoegdheid inzake onrechtmatig handelen: eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken beperkt tot Nederland: onvoldoende dat dreigende inbreuken handelingen van gedaagden gezamenlijk is. Expeditiediensten Alpi International geen merkinbreuk: toe te rekenen aan opdrachtgevers. Vrijwaring afgewezen: verhaalsvordering van Alpi onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz
Inbreukmakend merkgebruik door navullen van verhuurde Primagaz- gasflessen. Ontvankelijkheid: dreiging van inbreuk aannemelijk: Geen onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring: lijst met klanten gevraagd en inbreuk betwist

 

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette
Rechter waarvoor gedaagde verschijnt is grensoverschrijdend bevoegd inzake voorlopig inbreukverbod: Een voorlopig inbreukverbod is naar het oordeel van dit hof namelijk in ieder geval een maatregel die, ook voor het buitenland, kan worden gelast op grond van artikel 24 EEX-Verordening. Misleidende claim “scheert BETER dan MACH 3’: geen controleerbare vergelijking wezenlijke kenmerken. merkinbreuk

 

IEPT20130128, Rb Den Haag, Luxaflex v Luxorflex
Ex parte bevel wegens merk- en handelsnaaminbreuk door Luxorflex

 

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips
Geen inbreuk op merken TEFAL en ACTIFRY door Adwords “Tefal Actifry” en “Actifry friteuse” voor Airfryer van Philips. Misleidende reclame Philips (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer.

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, PAL v Ros
Inbreuk staat vast; geen rechtsverwerking. Geen sprake van uitputting Benelux merkrecht door verkoop in Italië zonder toestemming van merkhouder.

 

IEPT20130115, Hof Arnhem, NTI
Merkdepot te kwader trouw: Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Tevens wist [appellant] ten tijde van het depot dat [aandeelhouder 1] niet instemde met de aandelenoverdracht die nodig was voor de financieringsconstructie waarvoor Nanotech Holding was opgericht. [appellant] wist derhalve dat op het moment van depot toestemming daarvoor van NT-MDT ontbrak

 

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel. Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche. Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten. Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130109, Gerecht Aruba, Havana Club v Croes
Arubaans merkenrecht: Geen verwarringsgevaar tussen bekende merk HAVANA CLUB en Sabor Havana voor rum. Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt in het licht van het voorgaande geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club het merk gebruikt en Croes zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Prominent v Velderhof
Tegenbewijs dat notariële akte afspraken onjuist weergeeft niet geleverd. Vonnis heeft te gelden als akte van overdracht van het merk VELDERHOF