2016 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20160629, Rb Amsterdam, Transavia v Engagers
Transavia heeft belang bij beoordeling vorderingen. Geen gerechtvaardigd gebruik merken Transavia op website Engagers (art. 2.23 lid 1 sub b en c BVIE). Geen merkinbreuk t.a.v. affiliate e-mailcampagne met Transavia merken.  Engagers aansprakelijk voor toerekenbaar onrechtmatig handelen door affiliates.  Beroep Engagers op disculpatie slaagt niet.

IEPT20160629, Rb Den Haag, Slemaco v VHS

Octrooi voor “Lifting device and lifting element for use in a lifting device” van Slemaco niet nieuw : graafmachine-Rototilt-vorkenbord-combinatie wordt in door VHS overlegd YouTube-filmpje van voor prioriteitsdatum getoond. Hulpverzoeken waarin de conclusie wordt beperkt tot ‘verreikers’, falen: verreikers van merk Manitou zijn al 25 jaar op de markt en aanpassen van de Rototilt op de Manitou vereist geen inventieve denkarbeid. Geen long felt want: Door VHS overlegde Youtube-filmpjes van het gebruik van de “Rototilt” stammen van net voor de prioriteitsdatum, dus geen lang tijdsverband. De in hulpverzoek 2 toegevoegde kenmerken verlenen geen inventiviteit: omschrijving voor Manitou specifiek koppelmechanisme is een routinematige aanpassing. VHS maakt inbreuk op merkenrechten Slemaco: merk gebruikt voor niet van Slemaco afkomstige vorkenborden, VHS hield Marktplaatsadvertenties met verwijzing domeinnaam romastor.nl na afloop samenwerking in de lucht, ondanks gebrek voorraad en merk wordt gebruikt voor domeinnamen verwijzende naar website VHS waarop verreikers worden verhandeld, waarvoor de Romastor juist bedoeld is. Geen sprake van slaafse nabootsing door VHS van de ROMASTOR: zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat de niet-technische onderdelen voldoende zijn om van een onderscheidend vermogen te spreken.

IEPT20160629, Rb Den Haag, Victoria’s Secret

Aanbieden van namaakproducten met merk VICTORIA'S SECRETerop betreft een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd. Ondanks verwijderen advertenties op Marktplaats heeft Victoria’s Secret nog steeds belang bij een verbod. De vordering tot winstafdracht is gerechtvaardigd. Matiging proceskosten vanwege financiële situatie van gedaagde.

IEPT20160628, Hof Amsterdam, Primagaz

Onvoldoende onderbouwd dat Primagaz geen eigenaar is van gastank. Ook afleveren en opslaan gas in vaste gastank is merkgebruik. Geen uitputting want geen vergelijkbare situatie als in Viking-Kosan-arrest (IEPT20110714
): [Y] heeft geen hogere prijs betaald voor gas in verband met autonome economische waarde gastank en Primagaz heeft eigendom gastank voorbehouden. Jaarlijkse huurvergoeding staat niet in verhouding tot economische waarde gastank. Merkinbreuk door navullen gastank Primagaz: door het ontbreken van aanvullende etikettering kan afbreuk aan herkomst- en kwaliteitsfunctie van merk Primagaz niet worden uitgesloten.

IEPT20160627, Rb Gelderland, Megadump Dalen v Megadump Nunspeet
Geen rechthebbende handelsnaam: niet aannemelijk dat Megadump Dalen recht heeft op handelsnaam “Megadump” en niet aannemelijk dat Megadump Dalen recht heeft op domeinnaam www.megadump.nl. Geen merkinbreuk “sub a” op beeldmerk MEGADUMP: merken niet identiek door ontbreken druppels, ander onderschrift en andere lettertypes onderschriften. Geen merkinbreuk “sub b”: merk te kwader trouw geregistreerd nu Megadump Dalen op hoogte moest zijn van gebruik teken door Megadump Nunspeet.

IEPT20160622, HvJEU, Nikolajeva v Multi Protect
Rechtbank voor Uniemerk niet ambtshalve gehouden om merkinbreuk te verbieden bij gebreke van door merkhouder ingediende vordering (art. 102 UMeV). Geen vergoeding mogelijk wegens handelingen van derden voorafgaand aan publicatie van de merkaanvraag (art. 9(3) UMeV). Redelijke vergoeding voor handelingen van derden in tijdvak tussen publicatie merkaanvraag en publicatie merkinschrijving omvat ook winstafdracht, maar omvat niet volledige schade, inclusief eventueel immateriële schade (art. 9(3) UMeV).

IEPT20160622, HvJEU, Nissan Jidosha v EUIPO
Vernieuwing merkregistratie: indiening additioneel vernieuwingsverzoek Uniemerk (art. 47(3) UMeV) mogelijk inzake overige waren- of dienstenklassen gedurende extra termijn inzake reeds gedaan vernieuwingsverzoek voor specifieke waren of dienstenklassen.


IEPT20160610, Rb Rotterdam, Mevlana

Verwarringsgevaar tussen woord/-beeldmerk “MEVLANA” en logo “MEVLANA”: hoge mate van overeenstemming, gebruikt voor dezelfde diensten en afzet tussen afzetgebied overlapt. Geen inbreuk op handelsnaam “Mevlana”: niet onaannemelijk dat naam “Mevlana” vóór 2005 door een ander dan eiser rechtmatig werd gevoerd. Handelsnaam “Mevlana” maakt wel inbreuk (art. 5a Hnw) op merk “MEVLANA”.


IEPT20160607, Rb Den Haag, Colourful Rebel v Hip&Go
Inbreuk “sub a” op Benelux-woordmerk “DRAAK”: kleding aangeboden met opdruk DRAAK. REBEL-trui niet auteursrechtelijk beschermd: niet meer dan bestaand woord in bekend lettertype en opdruk op borsthoogte op trui triviaal. REBEL-trui haalt modelrechtelijke bescherming niet: geen eigen karakter.

IEPT20160601, Rb Den Haag, Leatherman
Domeinnaam www.leatherman-multitools.nl door gedaagde gebruikt als merk. Domeinnaam wekt suggestie van commerciële band tussen gedaagde en Leatherman. Geen sprake van eerlijk gebruik van het teken leatherman-multitools.nl door gedaagde. Distributeur Adola niet gerechtigd toestemming te geven. Gebruik beeldmerk LEATHERMAN op website gedaagde is merkinbreuk. Geen reputatieschade Leatherman. Vordering buitengerechtelijke kosten Leatherman afgewezen.

IEPT20160601, Rb Zeeland-West-Brabant, BenB

Gebruik domeinnaam als doorlink naar website [G] en als e-mailadres geen handelsnaamgebruik. Ook in het verleden geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sunsation” en “Sunsational Tanning”: ondernemingen in andere geografische gebieden actief, “Sunsation” beschrijvend voor sensatie en zon, toevoeging “al” en “Tanning” toereikend voor onderscheiding van handelsnaam “Sunsation” en dit geldt te meer door figuratief element in teken “Sunsational Tanning”. Teken “Sunsational Tanning” maakt geen inbreuk op woordmerk “Sunsation”: “Sunsation” beschrijvend en toevoegingen “al” en “Tanning” en figuratief element nemen verwarringsgevaar weg door verschillende totaalindrukken. Gebruik domeinnaam als doorlink is geen merkinbreuk door gebrek aan verwarringsgevaar.

IEPT20160601, Rb Den Haag, ATAG v OfficePro

Geen ondermijning selectief distributiestelsel ATAG door gedaagde: onvoldoende onderbouwd dat gedaagde vanaf start onderneming op hoogte was dat zijn toeleverancier wanprestatie jegens ATAG pleegde, slechts ten aanzien van verkoop 3 magnetrons voldaan aan vereiste bewustheid en ondermijnende effecten voor distributienetwerk onvoldoende aannemelijk gemaakt. Merkenrechten ATAG uitgeput: onvoldoende onderbouwd dat en waarom uitzonderingen Dior/Copad (IEPT20090403) van toepassing zijn. [gedaagde] handelde niet deloyaal jegens ATAG: gebruik beeldmerken ATAG en PELGRIM op homepage onvoldoende voor suggestie commerciële band en geen afbreuk aan reputatie merken door onvakkundige installatie apparatuur. Wel merkinbreuk op  ETNA-merken door deze op website te gebruiken: niet gebleken dat gedaagde ETNA-producten aanbood. Productfoto’s ATAG auteursrechtelijk beschermd: (net) voldoende persoonlijke keuzes gemaakt qua opnamehoek, belichting en afstand tot apparatuur. Inbreuk op productfoto’s ATAG door deze op website te plaatsen.

IEPT20160601, Rb Den Haag, Spartan Race v TERN
“SPARTAN(RACE)”-merken beschrijvend voor activiteiten op gebied van uithoudingsvermogen, training en kracht. Toevoeging beeldelement doet hier niet aan af.

IEPT20160601, Rb Den Haag, Chanel v Bargello
Met het gebruik van vergelijkingslijsten maakt Bargello inbreuk op de merken Chanel: Bargello trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken. De merken van Chanel spelen een grotere rol in het verkoopmodel dan noodzakelijk voor een geoorloofde vergelijking. Verweer Bargello dat er geen sprake is van verwarringsgevaar slaagt niet. Verwarringsgevaar geen vereiste voor inbreuk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE. Voor oordeel inbreuk is het aantal klanten dat op een imitatie uit is niet relevant. Geen sprake van louter intern gebruik van de lijsten door personeel. Merken vervullen nog steeds dezelfde rol in het communicatieproces wanneer de lijsten slechts door personeel worden gehanteerd. Het enkele tijdsverloop of stilzitten van zes maanden kan geen basis vormen voor rechtsverwerking. 

IEPT20160518, Rb Zeeland-West-Brabant, Beekman v Elka Pieterman
Elka Pieterman heeft normaal gebruik merken HOME PARTS onvoldoende onderbouwd, maar beroep op Heilung slaagt voor stofzuigeronderdelen. Geen beroep op coëxistentie-bepalingen. Gevorderde nietigheid en gebruiksverbod beeldmerk HOMEPART toewijsbaar op grond van handelsnaam. Elka Pieterman heeft oudste rechten op handelsnaam Homeparts. Niet relevant is of Homeparts landelijke bekend was. Naam Homeparts zal na vijf jaar nog bekendheid bij het publiek genieten. Verwarringsgevaar handelsnamen Homeparts (Elka Pieterman) en Homepart (Beekman). Beeldmerk HOMEPART is nietig. Beekman handelt door gebruik handelsnaam Homepart in strijd met de oudere merkenrechten van Elka Pieterman.

IEPT20160510, Hof Den Haag, Novartis v Synthon
Geen verwarringsgevaar SENSOREADY en SENSIGO, ondanks nagenoeg identieke waren, vanwege zwakke onderscheidend kracht SENSOREADY, matige gelijkenis en hoog aandachtsniveau publiek. Slechts matige visuele en auditieve gelijkenis en hooguit matige begripsmatige gelijkenis Sensoready en Sensigo. Hoog aandachtsniveau relevant publiek (o.a. artsen en diabetici) aangenomen.


IEPT20160429, Rb Noord-Holland, Bio World v Sunset
Verzoek tot verlenging TRIPS-termijn met twee maanden, als bedoeld in art. 1019i RV, toegewezen.

 

IEPT20160426, Hof Amsterdam, Bio World Merchandising v Sunset

Geen voorlopige voorziening omtrent gebruik teken BIOWORLD gelet op onduidelijkheid rondom merkenrechtelijke aanspraken Bio World Merchandising en Sunset over en weer. Geen aanleiding Bio World Merchandising toegang Europese markt te ontzeggen: handelsnaamrechtelijke kwestie verweven met merkenrechtelijk geschil en schending contractuele verplichtingen en onrechtmatige daad onvoldoende onderbouwd.


IEPT20160420, Rb Amsterdam, Blokker v SRM
Blokker heeft belang bij de beoordeling van haar vorderingen. Advertentie FD, waar Blokker in rijtje ‘not’ is geplaats, doet geen afbreuk aan reputatie merken Blokker. Geen inbreuk “sub c”. Beeldmerk Blokker door SRM niet gebruikt voor waren en diensten. Publicatie advertentie FD niet misleidend en onrechtmatig.

IEPT20160420, Rb Rotterdam, FKP v Spirits
Geen verwarringsgevaar tussen Stolichnaya VO-beeldmerk en Spirits beeldmerk van gestileerde S: geen begripsmatige overeenstemming – consument neemt gehele woordbeeld waar en  losse letter S roept geen associatie op met land of taal/cultuur en onvoldoende visuele overeenstemming. Geen verwarringsgevaar tussen VO-beeldmerk en Spirits beeldmerk met gebouw: Russisch aandoend gebouw uit VO-beeldmerk vormt onvoldoende dominant onderdeel van totale merk om aanleiding te kunnen zijn voor overeenstemming tussen merken. Geen verwarringsgevaar tussen FKP-beeldmerk en Spirits beeldmerk: andere totaalindruk doordat het gebouw op Spirits-merk slanker is vormgegeven, zonder brede zijgevel, met anders vormgegeven ramen en sterkere contrasten. Totaalindrukken tussen FKP-beeldmerken en Spirits beeldmerken zo zeer verschillend dat geen sprake is van associatiegevaar. Geen depot te kwader trouw: gebruik Stolichaya etiketten en daarvan onderdeel uitmakende tekens door FKP is geen voorgebruik van met Spirits-merken overeenstemmend merk.

IEPT20160420, Rb Den Haag, Majestic v ATG

Uniemerk “MAXIFLEX” beschrijvend voor veiligheidshandschoenen: publiek zou “MAXIFLEX” als onmiddellijke verwijzing naar kenmerk van veiligheidshandschoenen opvatten. Inburgeringsverweer ATG kan slechts slagen als “MAXIFLEX” op moment van nietigheidsvordering onderscheidend vermogen had. Geen inburgering: gestelde marketingactiviteiten en –investeringen hebben nagenoeg alle betrekking op niet relevante periode na nietigheidsvordering en ook door merkhouder overgelegde stukken leiden niet tot inburgering. ATG krijgt gelegenheid te bewijzen dat “MAXIFLEX” vóór 27 oktober 2010 ingeburgerd was.

IEPT20160413, Rb Den Haag, Bacardi v Seva

Gelet op antwoord HvJEU in IEPT20150716 heeft Seva inbreuk gemaakt op Uniemerk BACARDI door non-EU Bacardi-producten te verkopen onder T1- en T2-status. Inbreuk op Uniemerken BACARDI, DEWAR’s en BOMBAY SAPPHIRE: gelet op getuigenverhoor staat vast dat aangetroffen prijslijst van Seva afkomstig is.
 

IEPT20160422, Rb Den Haag, Karl Dungs v ITT

Karl Dungs heeft voldoende spoedeisend belang bij vorderingen omtrent inbreuk op merk DUNGS op website www.dungs.nl: voldoende voortvarend gehandeld door kort na opmerken gebruik domeinnaam sommatiebrief en vervolgens Complaint bij WIPO in te dienen, domeinnaam na winnen WIPO-procedure bevroren gebleven doordat door ITT bodemprocedure werd ingesteld, dat ITT nooit indicatie heeft gegeven dat zij zich zou neerleggen bij ongunstig bodemvonnis betekent niet dat toen al duidelijk was dat ITT in hoger beroep zou  gaan. Dat geen reconventionele vordering is ingesteld in bodemprocedure niet relevant: verweer in conventie gericht op beëindiging gebruik domeinnaam. Afstemming op vonnis in bodemprocedure (IEPT20151216) dat sprake is van inbreuk “sub a” (identiek teken, identieke waren) op merk “DUNGS”: onvoldoende gemotiveerd dat vonnis klaarblijkelijke misslag bevat. Onvoldoende aannemelijk dat [A] en/of ITT Holding aan merkhouder voorbehouden handelingen verrichten of voornemens zijn dit te doen. Termijn voor instellen hoofdzaak ex artikel 1019i Rv verbonden aan toegewezen verbod: in bodemprocedure in appèl wordt niet ten gronde beslist over merkinbreuk die ten gronde ligt aan voorlopige voorziening.


IEPT20160406, Rb Den Haag, Converse v Alpi

Benoeming nieuwe deskundige. Partijen mogen zich uitlaten over hoogte voorschot of aansprakelijkheidsbeperking deskundige. Deskundige moet Alpi inzage geven in door Converse opgegeven echtheidskenmerken: het niet bekend zijn met de echtheidskenmerken kan het geven van effectief commentaar op deskundigenrapport bemoeilijken. Afwijking van tussenvonnis van IEPT2015708 geoorloofd, nu geen sprake was van bindende eindbeslissing. Converse vrij om zelf te bepalen op welke echtheidskenmerken zij beroep wil doen. Verbod Alpi ex artikel 29 Rv om mededelingen omtrent echtheidskenmerken te doen

 

IEPT20160330, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

Merkinbreuk door [B] door aanbieden inbreukmakende kleding: (impliciet) beroep op uitputting niet onderbouwd. Merkinbreuk door [A], [B], [C] en Marion door inkoop, invoer, verkoop en uitvoer namaakkleding. Verwijzing naar schadestaat voor begroting schadevergoeding en winstafdracht. Inzage toegewezen, om opgelegde maatregelen in tussenvonnis voor duur van procedure voort te laten duren.


IEPT20160329, Rb Midden-Nederland, WGTF v DGTF

WGTF niet aangetoond rechthebbende te zijn op in geding zijnde merkenrechten. Tussen [B] (van WGTF) en [V] (van DGTF) gesloten franchiseovereenkomst niet geëindigd: geen rechtsgeldige beëindiging door [B] en geen rechtsverwerking door gebrek aan bijzondere omstandigheden. Verbod WGTF om namen ‘World/Dutch Golf Teachers Federation’ te gebruiken in Benelux zolang franchiseovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd. Verbod WGTF Benelux en [H] om NAW-gegevens DGTF te gebruiken


IEPT20160323, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3

Beroep SSH op lastgeving tussen haarzelf en [V] en [O] onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende onderbouwd dat naam “Ventoux3” auteursrechtelijke bescherming toekomt. Leiding en toezicht SSH (artikel 6 Aw) m.b.t. ontwerp Ventoux3 logo onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen beroep op artikel 3.8 en 3.29 BVIE: onvoldoende aannemelijk dat logo op bestelling SSH is ontworpen. Geen beroep op artikel 8 Aw: sprake van openbaarmaking zonder vermelding naam SSH. Geen depot te kwader trouw van woord/beeldmerk VENTOUX3: initiatief Ventoux3 evenement lag bij [V] en [O] van Ventoux3, en logo door hen ontworpen. Depot direct na geschil zorgt niet voor kwade trouw Ventoux3: met depot heeft Ventoux3 rechten opgeëist voor een teken dat zij al jaren te goeder trouw gebruikte.  Reconventie: auteursrecht en merkenrechtinbreuk door SSH onvoldoende aannemelijk.

IEPT20160322, Hof Den Haag, H&M v G-Star

Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. vorderingen tegen H&M BV: voor inbreuk Gemeenschapsmerken op grond van artikel 96 aanhef en sub a en 97(1) GMeV en voor inbreuk Beneluxmerken op grond van artikel 2 Brussel I Vo c.q. artikel 4.6(1) BVIE als Brussel I-Vo niet prevaleert. Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. vorderingen tegen H&M AB: voor inbreuk Gemeenschapsmerken op grond van artikel 6(1) Brussel I-Vo jo. 94 (1) GMeV door nauwe band met vorderingen tegen H&M BV, voor inbreuk Beneluxmerken op grond van artikel 6 sub 1 en 5 sub 3 Brussel I-Vo en voor vorderingen t.a.v. onrechtmatig aanhaken op grond van artikel 24 of 6 sub 1 Brussel I-Vo. Verwarringsgevaar tussen Artwork H&M en Gemeenschapsmerk RAW: visuele overeenstemming door dominante plaats RAW in artwork en auditieve overeenstemming doordat RAW het eerste element is van RAW BEAT EXPERIENCE, begripsmatige overeenstemming doordat element RAW zelfde betekenis oproept als Gemeenschapsmerk RAW, identieke waren, Gemeenschapsmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen, sprake van onderscheidend vermogen door intensief gebruik door G-Star van merk RAW voor kleding dat teruggaat tot 1996, daadwerkelijk onderscheidend vermogen Gemeenschapsmerk RAW bevestigd door marktonderzoeken G-Star en overige omstandigheden nemen verwarringsgevaar niet weg. Ten overvloede:  marktonderzoeken partijen bevestigen verwarringsgevaar. Procesgedrag G-Star leidt tot  buiten beschouwing houden van aantal afbeeldingen.

IEPT20160315, Rb Rotterdam, Aegon v Aegom
Naam "Aegom" maakt merkinbreuk “sub c” (niet soortgelijke waren en diensten) op merk Aegon: auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming, Aegon is een bekend merk en niet ondenkbaar dat zich ten aanzien van Aegom, een beveiligingsbedrijf, incidenten kunnen voordoen die afbreuk doen aan reputatie Aegon, een verzekeringsbedrijf. Inspanningsverplichting Aegom om handelsnaam te wijzigen.


IEPT20160309, Rb Gelderland, ERA v Houvast

Niet onderbouwd dat ook slagzinnen onder de te beschermen IE-rechten van ERA vallen. Handelsnaamgebruik “ERA” door Houvast na einde franchiseovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door ERA merken na einde franchiseovereenkomst te blijven gebruiken t/m oktober 2014. Inbreukverbod voor de toekomst, ondanks dat thans geen gebruik van ERA merken lijkt te worden gemaakt: gelet op moeizame houding Houvast in periode na beëindiging franchiseovereenkomst en omdat Houvast geen bezwaar tegen verbod heeft. Schadevergoeding van € 1.250 per maand aan gederfde licentievergoeding voor periode van 9 maanden: € 11.250. 1019h Rv proceskostenveroordeling afgewezen: proceskosten niet begroot en onderbouwd door ERA en ERA mag deze niet alsnog begroten en specificeren: had zij binnen zelfde termijn die geldt voor indienen laatste producties moeten doen

IEPT20160309, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Prejudiciële vraag aan HvJEU: is begrip “vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar of ziet deze bepaling mede op andere eigenschappen van de waar zoals kleur?

IEPT20160303, HvJEU, Daimler

Derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, maakt geen gebruik van dat merk (artikel 5(1)onder (a) en (b) Merkenrichtlijn 2008) indien de advertentie niet door of namens derde is geplaatst of wanneer de advertentie door of namens de derde is geplaatst met toestemming van de merkhouder, de derde de websitehouder nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie te verwijderen.


IEPT20160301, Rb Rotterdam, WFL v Philip Morris
Philip Morris kan blijkens arrest HvJEU IEPT20111201 niet handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen. Handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen wel mogelijk wanneer Merkenrichtlijn 2015 geldend recht is geworden. Geen opheffing conservatoir beslag: geenszins uitgesloten dat Philip Morris in bodemprocedure kan bewijzen dat sigaretten bestemd waren voor Europese markt. Faciliteren van merkinbreuk Philip Morris producten door WFL onvoldoende aannemelijk.

IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir

Dubbele armband, brede riem en smalle riem maken inbreuk op modelrechten en auteursrechten Noosa: geen verweer gevoerd. “Enkele armband” maakt inbreuk op G-model enkele armband: G-model geldig en geringe verschillen vallen in het niet bij grote overeenkomsten. Drukkers Desir maken geen inbreuk op BX-model: door Noosa geclaimde karakteristieke kenmerken niet af te leiden uit afbeeldingen van de modelinschrijving en andere algemene indruk, omdat afgebeeld dessin ook deel uitmaakt van model. Geen auteursrechtinbreuk: Noosa drukkers niet auteursrechtelijk beschermd door gebrek creatieve keuzes, ook niet bij selectie en combinatie elementen. Gecombineerde werken van de enkele armband met drie drukkers niet auteursrechtelijk beschermd: niet onderbouwd. Geen slaafse nabootsing afzonderlijke drukkers en enkele armband gecombineerd met drie drukkers: eigen plaats op de markt in 2011 onvoldoende onderbouwd. In reconventie geoordeeld dat CHUNK merk voor de waar “drukknoop” verworden is tot soortnaam. Depot Beneluxwoordmerk “CHUNK” door Desir te kwader trouw. Merkinbreuk “sub a” door gebruik CHUNK merken op website Desir voor sierraden. Gebruik termen “NOOSA” en “CHUNK” als adword niet inbreukmakend: voldoende duidelijk dat diensten van Desir afkomstig zijn en dat deze compatible zijn met Noosa-producten, geslaagd beroep op Gilette leer. Gebruik teken “Chunks” als metatag wel merkinbreuk doordat gebruik teken “Chunk” op website Desir inbreukmakend is.

IEPT20160217, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Sporttrading Holland

Partij kleding niet met toestemming van Tommy Hilfiger Licensing in het verkeer gebracht. Merkinbreuk door Sporttrading (oud) door partij kleding aan Metro te koop aan te bieden. Alle vorderingen gebaseerd op handelingen Sporttrading (oud) tegen curator niet-ontvankelijk. Vordering tot afgifte van tot boedel behorende kleding afgewezen: boedel beschikt niet meer over enige voorraad. Merkinbreuk door boedel voldoende onderbouwd. Verklaring voor recht dat curator niet aan verstrekking bewijsstukken incidenteel vonnis heeft voldaan: niet de activa-overeenkomst met Sporttrading overgelegd. Merkinbreuk door Sporttrading Holland door partij kleding ter verhandeling in voorraad te hebben en aan te bieden. Sporttrading Holland moet door accountant gecontroleerde en van bewijsstukken voorziene opgave doen van leverancier van de inbreukmakende kleding. Recall toegewezen. Verwijzing naar schadestaat c.q. winstafdracht toegewezen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid [ged 4] en [ged 6]. Gestelde aansprakelijkheid DCSG en [ged 3] voor de merkinbreuk niet aannemelijk.

IEPT20160209, Rb Den Haag, Student Verhuis Service v Klustoppers
Gebruik termen “student(en) verhuis service” op website Klustoppers maakt geen inbreuk op Beneluxwoord/-beeldmerk “STUDENT VERHUIS SERVICE”: toevoeging beeldelement mag niet leiden tot monopolie op beschrijvende woordelementen. Deel van uitlatingen Klustoppers door beschrijvend gebruik geen handelsnaaminbreuk. Uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” in wezen als handelsnaam wordt gebruikt wel handelsnaaminbreuk: verwarring publiek, partijen in zelfde plaatsen actief op zelfde gebied.

IEPT20160204, HvJEU, Hassan v Breiding

Niet-ingeschreven licentiehouder Gemeenschapsmerk kan merkinbreukvordering instellen.

IEPT20160203, Rb Noord-Nederland, Audio Licht Beeld
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Hof Audio Licht Beeld en Hof. Sprake van merkinbreuk: geen sprake van depot te kwader trouw door eiser, dominerende bestanddeel is HOF en merken worden gebruikt voor soortgelijke werkzaamheden. Eiseres heeft op grond van artikel 7 Aw het uitsluitend recht op foto’s: gedaagde heeft foto’s gemaakt tijdens de dienstbetrekking. Domeinnamen overgedragen: alle activiteiten, dus ook de domeinnamen, zijn ondergebracht in de B.V. van eiseres.

 

IEPT20160128, Rb Den Haag, FunXtion International v Health Center

Gebruik teken ‘Funxtion’ maakt inbreuk op Funxtion merken: identiek en gebruikt voor dezelfde diensten. Ook inbreuk door gebruik teken ‘Outdoor Funxtion’: verwarringsgevaar door sterke mate van overeenstemming en gebruik voor zelfde diensten. Auteursrechtinbreuk: FunXtion is auteursrechthebbende en logo’s en foto’s zijn zonder toestemming gebruikt. Proceskosten van € 6000 toegewezen op grond van Indicatietarieven: daadwerkelijk hogere kosten rechtvaardigt geen hoger bedrag.

 

IEPT20160126, Hof Den Haag, Pacogi v Chanel
Overeenstemming tussen woordmerk “COCO” en teken “COCO DE MER”: “COCO” niet beschrijvend voor ‘kokos’ door associatie publiek met de persoon “Coco Chanel”, toevoeging “DE MER” doet niet aan associatie af, waardoor sprake is van begripsmatige overeenstemming, visuele overeenstemming door overeenstemmend dominant element “COCO” en auditieve overeenstemming door nadruk op eerste woord. Verwarringsgevaar door mate van overeenstemming, gelijke waren (cosmetica) en onderscheidend vermogen van merk “COCO”.

IEPT20160126, Hof Den Haag, Pacogi v Lacoste
Lacoste beeldmerken genieten grote bekendheid bij breed publiek en hebben groot onderscheidend vermogen. Verwarringsgevaar tussen Lacoste beeldmerken en bestreden woordmerk “EAU CROCO”: ruime begripsmatige overeenstemming, gelijkheid betrokken waren en groot onderscheidend vermogen van de Lacostemerken

IEPT20160121, HvJEU, Hesse v BHIM
Geen onjuiste opvatting GEU door in te stemmen met oordeel kamer van beroep dat betrokken waren wegens hun complementariteit soortgelijk zijn: complementariteit is autonoom criterium dat soortgelijkheid kan onderbouwen.

IEPT20160113, Rb Oost-Brabant, Taxatie
[gedaagde] heeft op grond van overeenkomst recht om gebruik handelsnamen door [eiseres] te beëindigen bij ‘negatieve effecten’. Onvoldoende onderbouwd dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten. Beëindiging gebruikrecht [eiser] van de  handelsnamen door [gedaagde] ongeldig: negatieve effecten onvoldoende onderbouwd. [gedaagde] kan zich niet op grond van artikel 5a Hnw verzetten tegen gebruik handelsnamen [eiseres]: handelsnamen [eiseres] zijn ouder dan merken [gedaagde]. [eiseres] mag domeinnamen gebruiken aangezien gebruik overeenstemmende handelsnaam is toegestaan. Geen merkinbreuk ‘sub b’: [eiseres] heeft toestemming voor gebruik handelsnamen en logo [eiseres] komt niet overeen met beeldmerken [gedaagde].