Niet uitsluitend aanduiding productkenmerk

Print this page

Zie ook: Webboek IE-Beginselen

 

Gerechtshoven

 

IEPT20160126, Hof Den Haag, Pacogi v Chanel
"COCO” niet beschrijvend voor ‘kokos’ door associatie publiek met de persoon “Coco Chanel”. Juist in relatie met cosmetica en parfums, waarvoor het merk en het bestreden teken (onder meer) zijn ingeschreven respectievelijk gedeponeerd, zal het in aanmerking komende publiek het woord ‘COCO’ met de persoon Coco Chanel associëren, ook omdat het door haar opgerichte modehuis Chanel naast kleding mede bekend is om zijn cosmetica en parfums.


IEPT20160322, Hof Den Haag, H&M v G-Star
Gemeenschapswoordmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen. niet beschrijvend voor kleding. Voor zover ook de stoffen waarvan kleding is gemaakt, kunnen worden aangeduid als ‘raw’ in die zin, maakt dat de daaruit gefabriceerde kleding nog niet ‘raw’. De kleding is immers het eindproduct en uit de aard der zaak niet onbewerkt (zie ook het gelijkluidende oordeel van het Bureau, geciteerd onder 2.7).

 

Rechtbanken

 

IEPT20170202, Rb Den Haag, KFH v IJsvogel
Merk LIEF! onderscheidend en niet beschrijvend voor dierenaccessoires. ‘lief’ met als betekenis ‘zacht en pluizig’ geen kenmerk voor alle honden-en kattenkussens. De stelling van IJsvogel c.s. dat LIEF! niet onderscheidend want beschrijvend is voor de bestemming van de waar, slaagt niet. Uit het feit dat (het bijvoeglijk naamwoord) LIEF! de gangbare betekenis van lief heeft, volgt immers niet dat het merk beschrijvend is voor de waar zelf (in dit geval onder meer honden- en kattenkussens) waarvoor het merk is ingeschreven. Dat, zoals IJsvogel c.s. ter zitting heeft betoogd, een hondenmand als ‘lief’ kan worden omschreven indien deze zacht en pluizig is, levert geen voldoende rechtstreeks en concreet verband op. Het kenmerk ‘lief’ in de door IJsvogel c.s. daaraan toegekende betekenis is immers geen kenmerk van alle honden- en kattenkussens in het algemeen, maar mogelijk alleen voor die varianten die zacht en pluizig zijn. ‘Zacht en pluizig’ is bovendien ook geen directe betekenis van lief en het staat ook niet met die betekenis in het woordenboek.

 

IEPT20151104, Rb Den Haag, Hygro v Futurecare

‘Adjust a wings’ geen beschrijvend teken voor reflectors: publiek zal niet onmiddellijk en zonder nadenken link leggen tussen teken en waren.
 

IEPT20150731, Rb Den Haag, Playgro v Playgo

Gemeenschapswoord/beeldmerk “PLAYGRO” heeft gering onderscheidend vermogen: ‘play' zuiver beschrijvend voor speelgoed, en 'gro' zal worden opgevat als 'grow', wat beschrijvend is voor het groeien van (spelende) kinderen. Naar voorlopig oordeel moet iedere aanbieder op de speelgoedmarkt deze beschrijvende woorden kunnen gebruiken bij het verhandelen van speelgoed en komt aan de samenvoeging van deze twee elementen van huis uit geen onderscheidend vermogen toe. Het Gemeenschapsmerk van Playgro moet zijn onderscheidend vermogen derhalve hebben van de toevoeging van de beeldelementen en wellicht de weglating van de letter ‘w’ uit de officiële spelling.

 

IEPT20150617, Rb Rotterdam, JWare v VDB

Ellipsvormige beeldmerk  en rechthoekige beeldmerk niet beschrijvend: Het totaal der bestanddelen maakt dat niet gezegd kan worden dat dit beeldmerk uitsluitend beschrijvend van aard is. De totaalindruk die door de combinatie van de tekens ontstaat is naar het oordeel van de rechtbank ook voldoende onderscheidend om de herkomst van de waar te kunnen duiden. Hetzelfde geldt voor het rechthoekige beeldmerk. De totaalindruk wordt hier met name verkregen door de toegevoegde beeldelementen bestaande uit de vorm in combinatie met de kleuren rood en geel.

 

IEPT20150316, Rb Rotterdam, Tumble Trimmer

Beneluxwoordmerk “TUMBLE TRIMMER” heeft (enig) onderscheidend vermogen: dat de aanduiding ‘tumble trimmer’ in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een knipmachine als de onderhavige is aan te merken. Het teken ‘tumble trimmer’ heeft in zoverre in dat specifieke kader wel (enig) onderscheidend vermogen en stelt aldus het relevante publiek in staat om de betrokken waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden. Dat het relevante publiek bij het horen van de bestanddelen tumble en trimmer een verband zal leggen met tuimelen en trimmen/knippen is niet voldoende om hier anders over te oordelen.

IEPT20150220, Rb Den Haag, B&B v Butcher Club

Gemeenschapswoordmerk “THE-BUTCHER” niet beschrijvend voor restaurantdiensten. Het enkele feit dat er een verband kan worden gelegd tussen een butcher (slagerij) en een restaurant, omdat in beide ondernemingen vlees kan worden verkocht, is voorshands onvoldoende om ervan uit te gaan dat het teken THE-BUTCHER kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten van een restaurant.