Artikel 25h

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Van het bepaalde in dit hoofdstuk kan door de maker geen afstand worden gedaan.


2. Ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing indien:
a. de overeenkomst bij gebreke van een rechtskeuze zou worden beheerst door Nederlands recht, of;
b. de exploitatiehandelingen geheel of in overwegende mate in Nederland plaatsvinden of dienen plaats te vinden.