Artikel 35a

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Hij die, zonder dat de vereischte toestemming van Onzen Minister van Justitie is verkregen, handelingen verricht, die behooren tot een bedrijf als bedoeld bij artikel 30a, wordt gestraft met geldboete van de vierde categorie.


2. Het feit wordt beschouwd als eene overtreding.