Artikel 11ter

Print this page

  weegschaal.png

 

(1) Auteurs van letterkundige werken genieten het uitsluitend recht toestemming te verlenen tot:
(i) de openbare voordracht van hun werken, met inbegrip van de openbare voordracht met alle middelen of werkwijzen;
(ii) de openbare overbrenging met alle middelen, van de voordracht van hun werken.

(2) Dezelfde rechten worden toegekend aan auteurs van letterkundige werken gedurende de gehele duur van hun rechten op het oorspronkelijke werk, ten aanzien van de vertaling van hun werken.