Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

1) Auteurs van werken van letterkunde of kunst hebben het uitsluitend recht toestemming te verlenen tot:
1° de cinematografische bewerking en weergave van deze werken en het in omloop brengen van de aldus bewerkte of weergegeven werken;
2° de openbare opvoering en uitvoering en de overbrenging per draad aan het publiek van de aldus bewerkte of weergegeven werken.

2) De bewerking in iedere andere kunstvorm van films afgeleid van werken van letterkunde of kunst blijft, onverminderd de toestemming van de auteurs van die films, onderworpen aan de toestemming van de auteurs van de oorspronkelijke werken.
 

3) De bepalingen van het eerste lid van artikel 13 zijn niet van toepassing.